Conferința internațională de Mitologie și Folclor,  Ediția I

 

Conferinta Mitologie si Folclor

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București vă invită să participați între 8 și 9 martie 2014 la Conferința internațională de Mitologie și Folclor,  Ediția I, (1st International Conference on Mythology and Folklore). Evenimentul este organizat de lector dr. Maria-Luiza Oancea (coordonator) și profesor dr. Ramona Mihăilă (vice-coordonator).

Conferința de Mitologie și Folcor, Ediția I, este prima de acest fel din România și își propune să reunească diferite și inedite experiențe în interpretarea miturilor și a fenomenelor folclorice (provenite din cât mai multe culturi și, totodată, dintr-o perspectivă complexă, nu doar filologică, antropologică, psihanalitică, etnologică, sau folclorică, ci și muzicală și arhitecturală). De fapt originalitatea demersului nostru constă mai ales în adoptarea unei perspective comparatiste care la polul opus al abordării textuale a fenomenului mitico-folcloric așază interpretarea muzicologică. De altminteri, un veritabil dialog între text și muzica sa nu credem să fi fost conceput până acum în mediile largi filologice, astfel încât o asemenea manifestare nu face decât să deschidă o nouă și prolifică perspectivă interdiciplinară care să promoveze în viitorul apropiat generarea de noi proiecte de cercetare. Comitetul științific al Conferinței de Mitologie și Folclor este alcătuit doar din reputați specialiști în domeniile mai sus amintite (Prof. univ. dr. Liviu FRANGA, Prof.   univ. dr. Emese EGYED, CS I Ion GHINOIU, Prof. univ. dr. Antoaneta OLTEANU, Lidija STOJANOVIC, PhD, Prof. univ. dr. Otilia HEDEȘAN, Prof. univ. dr. Eugen MUNTEANU,  Prof. univ. dr. Raïa ZAIMOVA, Conf. univ. dr. Axinia CRASOVSCHI, Conf. univ. dr. Ioana-Ruxandra FRUNTELATĂ, Conf. univ. dr. Ileana MIHĂILĂ, Muzicolog Dr. Despina PETECEL-THEODORU).

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 26 Februarie 2014.