Doctorat

 

 

CALENDARUL ADMITERII LA DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

Toate informațiile referitoare la admiterea 2016 pot fi găsite pe

noul site al Facultății de Limbi și Literaturi Străine, secțiunea ADMITERE.

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

ÎNSCRIERI LA DOCTORAT : 1 – 10 SEPTEMBRIE 2014

CONCURSUL DE ADMITERE : 15 – 19 SEPTEMBRIE 2014

DATA LIMITĂ DE AFIŞARE A REZULTATELOR : 

23 SEPTEMBRIE 2014

Fisier de tip .pdf ! Rezultate - Limbi si Identitati Culturale

Fisier de tip .pdf ! Rezultate - Studii Literare si Culturale

 

 

 

Premierea rezultatelor cercetarii – articole Competitie 2014

A fost lansata competitia 2014 pentru Premierea rezultatelor cercetarii - articole subprogram finantat in cadrul Programului Resurse Umane al Planului National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare (PNCDI II).

Prin acest instrument de finantare se doreste cresterea calitatii, a impactului si a vizibilitatii internationale a cercetarii romanesti prin recunoasterea si recompensarea rezultatelor semnificative publicate in reviste de prestigiu din fluxul stiintific principal international.

Competitia se adreseaza cercetatorilor afiliati unor institutii din Romania, autori de articole stiintifice publicate in reviste indexate de Thomson Reuters in Science Citation Index Expanded (Science), Social Sciences Citation Index (Social Sciences) sau Arts & Humanities Citation Index (Arts & Humanities).

Pentru premiile acordate din bugetul anului 2014 se primesc cereri de finantare in regim continuu, pana la data de 30 noiembrie 2014.

Cererile vor fi analizate si admise/respinse in ordinea primirii lor. Cererile admise vor fi platite in ordinea admiterii lor, in limita fondurilor disponibile, pana la epuizarea bugetului alocat anului 2014.

Pachetul de informatii este disponibil la: 
http://uefiscdi.gov.ro/articole/3864/Pachet-informatii-articole-2014.html

Persoana de contact:
Lioara Dobroiu
Telefon: 021.3080.530; E-mail: lioara.dobroiu@uefiscdi.ro

 

 

 

 Universitatea din București lansează procesul de selecție a grupului țintă pentru proiectul Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socio-economice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE), POSDRU/159/1.5/S/140863, beneficiar Universitatea de Vest din Timisoara.

Metodologie selectie doctoranzi

Metodologie selectie postdoctoranzi

Anexe Metodologie selectie doctoranzi

Anexe Metodologie selectie postdoctoranzi

 

 

 

 

 

 
Pagină actualizată la 15 Iulie 2016.