Masteratul Strategii Comunicaționale și Interculturale - Literare și Lingvistice (SCILL)

(modulul de Germanistică)

 

 

Admiterea la programul masteral SCILL - modulul Germană 

 

Descrierea probelor de admitere:

Admiterea constă din două probe: una de dosar şi una orală (colocviu despre tema pe care o va aborda fiecare cursant în lucrarea de disertaţie).

1. Proba de dosar: licenţă în specializarea Germană (Germană A, Germană B, Traducători, LMA Germană B) sau licenţă în domenii conexe + dovezi de cunoaştere a limbii străine (Sprachdiplom, Zertifikat Deutsch etc.); dosarul trebuie să conţină proiectul de disertaţie descris mai jos; candidaţii nu se prezintă, examinarea dosarelor se face de către comisie.

2. Proba orală: prezentarea pe bază de hand-out a proiectului de disertaţie. Cerinţe: proiectul trebuie să indice tema aleasă pentru disertaţie, iar tema trebuie să fie din domeniul interculturalităţii (literare, lingvistice, alte domenii); structura proiectului trebuie să prevadă principalele puncte ale conţinutului, să formuleze o teză, să livreze argumente în sprijinul acelei teze, să prezinte metoda aleasă şi o bibliografie minimală;

Baremul probei orale este dat prin algoritmul: 3 puncte maxim pentru nivelul de cunoaştere al limbii germane; 3 puncte maxim pentru claritatea ideilor din proiect şi fezabilitatea proiectului; 3 puncte maxim pentru respectarea cerinţelor formale ale proiectului; 1 punct din oficiu.

 

Comisia de examinare:

conf. dr. Gabriel H. Decuble (preşedinte), prof. dr. Mariana Lăzărescu, conf. dr. Gheorghe Nicolaescu (membri), lect. dr. Raluca Rădulescu (secretar)

Tematica generală de examen:

Kulturdefinition und -modelle; kulturelle Vielfalt; Definition von Inter-, Multi- und Transkulturalität bzw. des interkulturellen Dialogs; Interkulturalität auf linguistischer und literarischer Ebene

Bibliografie orientativă:

Julianne Roth (2009), Skript zum Pilotunterricht in Interkultureller Kommunikation im Rahmen des Leonardo-Partnerschaften-Projekts in Bukarest, Oktober 2009.

Kotthoff, Helga (Hrsg.) (2002): Kulturen im Gespräch. Tübingen: Narr.

Wirth, Uwe (Hrsg.) (2002): Performanz. Zwischen Sprachphilosophie und Kulturwissenschaften. Frankfurt/Main: Suhrkamp.

Georg Stenger (2006): Philosophie der Interkulturalität. Erfahrung und Welten. Eine phänomenologische Studie. Alber, Freiburg München: Karl Alber.

Bredella, L./Christ, H./Legutke, Michael K. (Hrsg.) (2000): Fremdverstehen zwischen Theorie und Praxis. Tübingen: Narr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pagină actualizată la 28 Martie 2016.