Seara Culturală Chineză

 

Secţia de limba chineză a Departamentului de Limbi şi Literaturi Orientale a organizat pe 19 aprilie o Seara culturală, cu sprijinul Ambasadei Republicii Populare Chineze la Bucureşti.

Seara Culturala Chineza

Programul a reunit un grupaj de cântece şi poezii clasice şi contemporane, precum şi prezentări despre diverse aspecte ale culturii chineze. Astfel, două studente din anul II au vorbit despre principalele sortimente de ceai, proprietăţile lor şi modul de preparare şi au descris etapele ceremoniei, introducând aici informaţii din istoria şi mitologia Chinei referitoare la acest tip de ceremonie. În acelaşi timp, au făcut o demonstraţie de pregătire a ceaiului, conform tradiţiei păstrate din vechime până în prezent. Totodată, studentele anului III au vorbit despre cultura mesei în China şi au oferit spre degustare mâncăruri realizate de către ele însele.

Seara Culturala Chineza

 

Studentele din anul II au prezentat dansurile tradiţionale, cum ar fi dansul cu evantaiul, dar şi artele marţiale, însoţindu-şi explicaţiile cu demonstraţii practice.

Programul cultural a fost urmat de vizionarea unui film de success din cinematografia chineză, iar în paralel s-au desfăşurat lecţii de iniţiere în limba chineză, la care au participat studenţi de la alte departamente sau facultăţi.

Domnul Bian Zhengdong, ataşat în cadrul Biroului de Învăţământ al Ambasadei R.P.Chineze, a ţinut un discurs în care a subliniat rolul important al Secţiei de limba chineză a Universităţii Bucureşti în promovarea limbii şi culturii chineze şi i-a asigurat pe studenţi de faptul că în viitor numărul de burse de studiu în R.P.Chineză va creşte, pentru a răspunde nevoii lor de perfecţionare şi de aprofundare a studiilor.

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 29 Aprilie 2013.