Studii Iudaice

Program de licenţă (monospecializare)


 

 

Saptamana Culturii Israeliene

 

Fisier de tip .pdf ! Program

 

 

DIRECTOR DE PROGRAM

Conf. dr. Ana Bărbulescu

 

Director fondator

Prof. dr. Madeea Axinciuc

 

CURRICULUM

Cultură şi religie

Literatură biblică

Filosofie medievală

Mistică iudaică

Ebraică biblică

Ebraică modernă

Istorie şi mentalităţi

Arheologie biblică

Tradiţie şi identitate

Literatură modernă

Literatură contemporană

Istorie modernă şi contemporană

Artă iudaică

Metodologia cercetării

 

CORP PROFESORAL

Prof. dr. Madeea Axinciuc

Conf. dr. Ana Bărbulescu

Lect. dr. Camelia Crăciun

Lect. dr. Valentin Săndulescu

Lect. dr. Claudiu Stoian

Asist. drd. Gabriela Myers

 

Colaboratori

Dr. Mihnea Dobre

Dr. Alina Tăriceanu

Drd. Mihaela Suciu


ADMITERE 2017

Sesiunea SEPTEMBRIE 2017

Număr de locuri (rămase neocupate): 3 locuri cu taxă


Înscrieri:  1-3 septembrie 2017

Examen (concurs de dosare):  4-8 septembrie 2017

Afişarea rezultatelor:   23 septembrie 2017 (dată limită)

 

Modalitate de admitere:  concurs de dosare

În cadrul programului se va studia, la alegere, ca disciplină complementară obligatorie, una dintre limbile B ce constituie obiect de studiu la FLLS:

                                     Engleză, Germană, Suedeză, Franceză, Spaniolă, Portugheză,

                                          Latină, Persană, Coreeană, Rusă, Hindi, Suedeză etc.

                                                (consultă aici lista specializărilor disponibile)


*

*         *

 

CALENDAR și INSTRUCȚIUNI privind elaborarea lucrării de licență (în atenția studenților din anii terminali)*:

- 1 oct. - 15 nov.: propunerea temei, prin e-mail, și acordul profesorului coordonator;

- 15 -30 noiembrie: realizarea planului lucrării și discutarea lui cu profesorul coordonator;

- 1 decembrie - 20 februarie: redactarea și predarea, prin e-mail, a primei jumătăți a lucrării;

- 21 februarie - 30 aprilie: redactarea și predarea, prin e-mail, a celei de-a doua jumătăți a lucrării;

- 1 - 31 mai: pregătirea și predarea, prin e-mail, a ultimei variante a lucrării, ținând cont de sugestiile și recomandările profesorului coordonator;

- iunie: înscrierea pentru examenul de licență și predarea lucrării la secretariatul FLLS.

 

* Ca urmare a nerespectării calendarului și a instrucțiunilor de mai sus, profesorul îndrumător poate refuza coordonarea lucrării de licență.

 

*

*        *

 

Programul de Studii Iudaice al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine este configurat ca program interdisciplinar de studii culturale şi oferă instrumentele necesare abordării unui spaţiu cultural complex, prin însuşirea limbii ebraice, prin familiarizarea cu disciplinele fundamentale şi de specialitate ale domeniului, precum şi prin posibilitatea comaparării acestui spaţiu de tradiţie şi gândire cu alte spaţii studiate în cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (ca discipline complementare).

 

Burse de studiu:

  • Summer Ulpan – cursuri de limbă în Israel
  • Cursuri de limba idiş - Universitatea din Tel Aviv, Israel
  • Burse Erasmus+

 

Responsabil Erasmus

Lect. dr. Valentin Săndulescu: valentin.sandulescu@lls.unibuc.ro

 

Informaţii suplimentare 

Lect. dr. Claudiu Stoian: claudiu_stoian@yahoo.com

*

*         *

 

BIBLIA EBRAICĂ: TRADUCERE ŞI INTERPRETARE

(Şcoală de vară, 29 august - 7 septembrie 2017, CIR Be-Yahad, Cristian, Braşov)

Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii şi Programul de Studii Iudaice din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, în parteneriat cu Ambasada Statului Israel la Bucureşti şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, au organizat în perioada 29 august - 7 septembrie 2017, la CIR Be-Yahad, Cristian (jud. Braşov), cea de-a doua ediţie a Şcolii de vară Biblia Ebraică: traducere şi interpretare.

Şcoala de vară face parte din proiectul mai amplu de traducere a Bibliei Ebraice, proiect desfăşurat la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, sub coordonarea dnei. Prof. dr. Madeea Axinciuc.

Până în prezent, au fost traduse şi publicate două dintre cărţile Bibliei Ebraice: Cartea lui Yona. Traducere din ebraica biblică, transliterare şi note (coord. şi ed. Madeea Axinciuc, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2015) şi Cartea lui Rut. Traducere din ebraica biblică, transliterare şi note (coord. şi ed. Madeea Axinciuc, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2015).

În cadrul Şcolii de vară s-a continuat, în regim intensiv, traducerea Cărţii Psalmilor. O atenţie deosebită a fost acordată registrului hermeneutic, pornind de la valenţele textului ebraic.

 

PARTICIPANŢI:                                                    

Sabina Avram, alumna, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, respectiv Programul de Studii Iudaice

Gabriel Victor Bâclea, alumnus, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii

Mihai Besoiu, masterand, Programul de Studii Religioase - Texte şi Tradiţii

Ioana Bujor, masterandă, Programul de Studii Religioase - Texte şi Tradiţii, şi alumna, Programul de Studii Iudaice

Andrada Chioveanu, studentă, Programul de Studii Iudaice

Beniamin Chircan, masterand, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii

Drd. Ionuţ Constantin, alumnus, Programul de Studii Religioase - Texte şi Tradiţii

Rodica Gurămultă, alumna, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii

Monica Pruteanu, masterandă, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, şi alumna, Programul de Studii Iudaice

Dr. Alina Tăriceanu, lector asociat şi alumna, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii

Drd. Ioana Zamfir, alumna, Programul de Studii Religioase - Texte şi Tradiţii

 

COORDONATOR:

Prof. dr. Madeea Axinciuc, Director al Programului de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii

 

 

*

*         *

 

EXCURSIE TEMATICĂ (19-27 februarie 2017)

Ierusalim, Qumran, Massada, Yaffo, Cezareea, Kinneret (Marea Galileei), Capernaum, Safed

Coordonatori şi organizatori: Prof. dr. Madeea Axinciuc şi Conf. dr. Lucian Dîncă

Profesori însoţitori: Asist. drd. Gabriela Myers şi Dr. Alina Tăriceanu

În perioada 19-27 februarie, echipa de traducători din cadrul proiectului Biblia Hebraica efectuează o călătorie de studiu în Israel. S-au alăturat grupului studenţi şi masteranzi din cadrul Programului de Studii Iudaice şi al Programului de Studii Religioase - Texte şi Tradiţii, doctoranzi, cercetători şi cadre didactice.

 

*

*         *

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

www.limbi-straine.ro

www.admitere.unibuc.ro

Str. Edgar Quinet, nr. 5-7, sector 1, Bucureşti, 70106; tel./fax: 40-21-3121313; tel. 40-21-3116837, 021-311 68 37021-311 68 37 

 

 


 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 24 Octombrie 2017.