Anunțuri

Decontări abonamente

 

În zilele de: 24, 25 și 28 mai, orele 11.00-13.00; la Prodecanatul Facultății de Litere.


Taxa de școlarizare 2012-2013

La solicitarea Facultății de Litere, Senatul Universității din București a aprobat în ședința din 20.06.2012 divizarea taxei de școlarizare de 3100 lei în 4 tranșe egale (a câte 775 lei), și achitarea ei conform următorului calendar:

 • 30 octombrie 
 • 20 decembrie 
 • 1 martie 
 • 25 aprilie

 

PROIECT MANAGERIAL - CANDIDATURA DECAN

IMPORTANT - CAZARE

IMPORTANT - ADMITERE MASTER 2011

În vederea înmatriculării, candidații admiși pe locurile finanțate de la buget au obligația să depună, până pe data de 4 octombrie 2011, actele de studii, în original, (diploma de bacalaureat) la secretariat.

Neprezentarea actelor de studii, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit duce la pierderea locului finanțat de la buget.

IMPORTANT 

Pentru evitarea aglomeraţiei, studenţii Facultăţii de Litere (cursuri de zi) sunt rugaţi să se prezinte pentru înscrierea în anul universitar 2011 – 2012 după următorul program:

Anul de studiu Data Ora
Anul III (toate specializările) 3 octombrie 2011 10.00 – 15.00
Anul II (toate specializările, licență și master) 4 octombrie 2011 10.00 – 15.00
Anul I (toate specializările, licență și master) 5 octombrie 2011 10.00 – 15.00

Înscrierile se vor face la secretariatul facultății (parter, aripa stângă, a doua ușă pe partea dreaptă). 

Festivitate deschidere - Anul I

Studenții anului I (anul universitar 2011-2012) sunt invitați să participe marți, 4 octombrie a.c., la deschiderea anului universitar, conform programului alăturat. Ei vor avea ocazia să îi întâlnească pe aceia care le vor sta alături pe parcursul celor trei ani de școlaritate: conducerea facultății, secretarul de an și o parte dintre doamnele și domnii profesori.

PROGRAMUL DESCHIDERII
ANUL I
ANUL UNIVERSITAR 2011-2012

 • Limba și literatura română / Limbă și literatură străină LLR/LLS Seria 1 - ora 09:30 - Amfiteatrul Odobescu
 • Limba și literatura română / Limbă și literatură străină LLR/LLS Seria 2 - ora 10:00 - Amfiteatrul Bălcescu
 • Literatură universală și comparată/limbă și literatură străină LUC - ora 10:30 - Sala 120
 • Comunicare și relații publice CRP - ora 11:30 - Anfiteatrul Odobescu
 • Studii europene SE - ora 12:00 - Amfiteatrul Bălcescu
 • Biblioteconomie și știința informării BSI - ora 11:00 - Sala 211
 • Asistență managerială și secretariat AMS - ora 12:30 - Sala 205

Admitere doctorat - septembrie 2011

 • Inscrieri la doctorat:
  • 12 - 20 septembrie 2011
  • luni-vineri orele 10 - 14
 • Concursul de admitere:
  • 26 septembrie ora 13 la limba română
  • 26 septembrie ora 11 la literatura română
 • Afisarea rezultatelor:
  • 28 septembrie 2011

Important

În perioada 1 – 31 august 2011, adeverinţele de absolvire (licenţă şi disertaţie) se ridică de la Biroul Acte de studii (Rectorat, et. 1).

Important

În perioada 1 – 31 august 2011, Secretariatul Facultăţii de Litere NU va lucra cu publicul.

Pagină actualizată la 20 Iulie 2012.