Facultatea de Teologie Baptistă

Facultatea de Teologie Baptistă Sigla Facultatii de Teologie Baptistă

Bine ai venit!

Facultatea de Teologie Baptistă este o facultate a Universităţii din Bucureşti care pregăteşte şi echipează în spiritul credinţei creştine evanghelice tineri şi tinere pentru a se implica în viaţa bisericilor şi a societăţii contemporane.

Obiectivele facultăţii sunt:

 • Pregătirea studenţilor pentru a putea sluji în context creştin (în direcţii cum ar fi: misiune creştină, profesori de religie, lideri spirituali, consiliere). 
 • Echiparea absolvenţilor cu deprinderi şi cunoştinţe pentru a face faţa cerinţelor moderne de pe piaţa de muncă (lucrul în echipă, atitudine etică, abilităţi interculturale, capacitate de analiză).
 • Formarea studenţilor în direcţia dezvoltării personale şi spirituale pentru a fi competitivi în a urma programe de master în alte domenii de studiu (absolvenţii pot urma programele de master oferite în alte domenii).
 • Dezvoltarea deprinderilor profesionale necesare absolvenţilor pentru câştigarea de concursuri în domeniile în care doresc să  lucreze (management, administraţie, relaţii cu publicul).
 • Oferirea  de resurse de studiu pentru echiparea în diferite forme ale slujirii creştine (oferă un program de master la zi sau sub forma învăţământului la distanţă prin departamentul CREDIS al universităţii şi un program de doctorat).

De ce să studiezi la Facultatea de Teologie Baptistă?

 • Explorezi înţelegerea experienţei cu Dumnezeu în lume.
 • Aparţii unei comunităţi de studenţi creştini evanghelici.
 • Studiezi în cea mai renumită universitate din România.
 • Achiziţionezi cunoştinţe, dezvolţi îndemânări şi creşti spiritual.
 • Înveţi cu o echipă de profesori care au experienţă remarcabilă la catedră şi sunt implicaţi în viaţa bisericilor.
 • Aparţii unei comunităţi cu relaţii internaţionale (Regent’s Park College, Universitatea din Oxford şi TCMII, SUA).
 • Îţi măreşti şansele de a fi angajat în domeniul de studiu dar şi în alte domenii aşa cum au reuşit mulţi absolvenţi.
 • Te poţi califica pentru bursele oferite de către Universitatea din Bucureşti pentru unii dintre studenţii facultăţii.
 • Beneficiezi de posibilitatea de a folosi căminul privat administrat de Institutul Teologic Baptist din Bucureşti.

Oferta educaţională

Facultatea oferă studii de licenţă (3 ani) şi studii de master (2 ani) în domeniul Teologie Baptistă. Facultatea oferă şi studii de doctorat în teologie.
 • Teologie Baptistă didactică
 • Teologie socială 

Locatia Facultatii de Teologie Baptistă

Linii RATB disponibile: Autobuz 178 statia Virgiliu, Tramvai 20,44 statia Virgiliu.

 

 

 

 
Pagină actualizată la 27 Noiembrie 2010.