Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Facultatea de Teologie Romano-Catolică şi Asistenţă Socială

Facultatea de Teologie Romano-Catolică pregăteşte profesori de religie pentru învăţământul gimnazial şi liceal, cercetători în domeniul teologiei şi asistenţi sociali.

Planul de învăţământ a fost structurat în funcţie de exigenţele pregătirii profesorilor, îmbinând disciplinele teologice cu cele pedagogice.

Pregătirea studenţilor pentru asistenţa socială se realizează printr-o diversitate de discipline sociale cu caracter teoretic şi aplicativ : psihologie, sociologie, psihologie socială, dezvoltare umană, teorii în asistenţa socială, metodele asistenţei sociale, etc. La toate acestea, se adaugă practica de specialitate care asigură formarea unor abilităţi specifice de utilizare a pârghiilor asistenţei sociale ca şi a deprinderilor de a aplica valorile umaniste şi creştine ale asistării persoanelor defavorizate.

O parte din absolvenţii facultăţii se orientează spre diverse ocupaţii (presa creştină, agenţii de turism pentru pelerini) care cer o pregătire generală cuprinzătoare şi posibilităţi de expresie specifice domeniului vieţii creştine.

Ceilalţi se îndreaptă spre locuri de muncă în domeniul asistenţei sociale care acoperă o sferă socială foarte largă: parohii catolice, penitenciare, case de bătrâni, case de copii, instituţii cu atribuţii de asistenţă socială guvernamentale şi nonguvernamentale.

 

Mai multe informații și pe site-ul propriu al Facultății: www.ftcub.ro

 

 

Contact

Adresa: Str. G-ral Berthelot 19, 010164 Bucureşti
Tel/Fax: 021-314 86 10
Email: s e c r e t a r i a t [at] f t c u b . r o
web: www.ftcub.ro

Conducere

Decan:

— Conf. dr. Wilhelm Tauwinkl

Prodecan:

— Pr. lect. dr. Emil Moraru

Directorul Școlii doctorale:

— Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă

Consiliul facultății:

Pr. prof. dr. Wilhem Dancă

— Prof. dr. Mihaela Voicu

— Conf. dr. Gabriela Blebea-Nicolae

— Conf. dr. Wilhelm Tauwinkl

— Pr. lect. dr. Victor Emilian Dumitrescu

— Pr. lect. dr. Emil Moraru

— Pr. lect. dr. Tarciziu-Hristofor Șerban

— Sr. Lect. dr. Cristina Mareș

— Lect. dr. Marta Elise Andro

— Alexandrina Blânda  (studentă)

Departamente

 
Pagină actualizată la 21 Mai 2015.