PALETTEV2

 

Proiect  AAL-2015-137-PALETTEV2

Contract 67/2016

Program : Cooperare Europeană și Internațională – Subprogram 3.5 Alte inițiative și programe europene și internaționale

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

 

Titlu:
Activitate participativa si mediu de invatare orientate catre instrumentele TIC pentru varstnici

Participative Activity and Learning Environment offering Targeted ICT Tools for the Elderly

Coordonator proiect: Universitatea din București

Director proiect: Lect dr Aurelia Curaj

Contact: Aurelia.curaj@sas.unibuc.ro

 

Obiectivul proiectului

Pornind de la scopul principal al proiectului., UB și-a stabilit obiectivele dupa cum urmează:

•        activități de cercetare cu scopul realizării profilurilor utilizatorilor

•        testarea funcționalității conceptului și respectarea acestuia prin utilizarea metodologiei propuse, inclusiv oferirea de feedback în crearea acestei metodologii

•        adaptarea metodologiei de cercetare la contextul socio-cultural al României

•        contribuirea la crearea unei comunități de utilizatori, necesară în diseminarea rezultatelor și realizarea afișului

•        respectarea paradigmei etice a proiectului și crearea și utilizarea unui formular de consimțământ etic

 

Rezultate estimate

În urma implicației și cercetărilor, UB poate estima următoarele rezultate:

•        Afișul publicitar și consimțământul etic.

•        Selecția actorilor relevanți pentru includerea lor în activitățile de cercetare

•        Organizarea a trei ședințe de focus grup cu utilizatorii finali

•        Înregistrarea audio și video a ședințelor de focus grup și realizarea de fotografii în cadrul acestora

•        Transcrierea, traducerea și analiza ședințelor de focus grup

•        Realizarea profilurilor utilizatorilor finali în funcție de caracteristicile și nevoile acestora

•        Asigurarea unei adaptări corecte a instrumentelor de cercetare și a metodologiei propuse de ceilalți parteneri la contextul social românesc.

 

REZUMAT

Proiectul european Palette propune o soluție reală de menținere a vieții active pentru persoanele în vârstă. Mai exact, se concentreaza în special ca utilizatorii finali sa fie acele persoane pensionate sau în curs de pensionare, care doresc să trăiască independent și activ cât mai mult posibil.

În cadrul acestui proiect sunt implicate cinci țări europene, printre care: Elveția (țara coordonator a proiectului), România, Olanda, Polonia și Slovenia.

Scopul principal al acestui proiect este să dezvolte un serviciu comprehensiv ce poate fi accesat de acasă de către utilizatorii finali dar și de către alte persoane. Primul serviciu al acestei paltforme va acoperi unele din ariile principale de interes ale seniorilor, domenii în care se pot oberva ( atât teoretic cât și empiric) probleme sociale si economice. De asemenea se va încerca și acoperirea anumitor provocări din  domeniul sănătății –provocări pe care majoritatea seniorilor le înfruntă zi de zi

 

 

REZUMAT 

The European project Palette is proposing a real solution for maintaining an active life for the elderly people. Is it focusing in special on the final users of the platform? These are supposed to be retired people or in the process of retirement who wish to live independently and active as long as possible.

In this project there are involved five European countries: Switzerland (the country which coordinates the project), Romania, Netherlands, Poland and Slovenia.

The main purpose of this project is to develop a comprehensive service which can be accessed from home by the end users or by other people too. The first service of this platform will cover some of the main interest areas of the seniors, areas in which (theoretical and empirical) the social and economic problems can be observable. Also, the platform will try to cover some of the health challenges – issues that most of the elderly people confront every day

 

 

Data inceperii proiectului

31/08/2016

Data incheierii proiectului

30/09/2018

Durata proiect (luni)

25

Valoarea totala de la buget

228.855,50

Valoarea totala CE

200.627,00

 

 

 

ETAPA                                                                                                                   DATA FINALIZARE            BUGET

Etapa I Analiza cerintelor si nevoilor utilizatorilor 

31.12.2016

164836.50

Activitate I.1 Colectarea si analiza cerintelor si nevoilor grupului tinta

 

94636.00

Activitate I.2 Analiza si definirea cerintelor functionale si de uzabilitate ale conceptului PALETTEV2

 

48600.50

Activitate I.3 Diseminarea rezultatelor

 

10800.00

Activitate I.4 Analiza aspectelor etice privind implicarea grupului tinta

 

10800.00

Etapa II Proiectarea si realizarea solutiei PALETTEV2

31.12.2017

76731.00

Activitatea II.1

Definitivarea cerintelor si nevoilor grupului tinta

 

18316

Activitatea II.2

Analiza si elaborarea specificatiilor tehnice si de design ale conceptului PALETTEV2

 

58415.00

Etapa III Testarea si demonstrarea functionalitatii si utilitatii solutiei

30.09.2018

179915.00

Activitatea III.1 Analiza specificatiilor de testare si evaluare a solutiei PALETTEV2

 

71915.00

Activitatea III.2 Studiul si integrarea feedback-ului primit de la utilizatori

 

54000.00

Activitatea III.3 Experimentarea, testarea si demonstrarea functionalitatii si utilitatii solutiei PALETTEV2

 

54000.00

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 13 Iulie 2017.