Teme

Larisa Avram

· Verbele modale din limba româna din sec. al XVII-lea – al XVIII-lea.

· Evolutia verbului modal «a trebui».

Articole publicate :

Avram , Larisa , „ A trebui: de la modalitate de tip deontic la implicatura epistemica ”, în G. Pana Dindelegan (coord.), Limba româna. Dinamica limbii, dinamica interpretarii , Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2008 , pp. 195-202. Avram 2008

Avram, Larisa , “Need all modal verbs be raising vebs?”, în Sanda Reinheimer Rîpeanu (ed.), Studia lingvistica in honorem Mariæ Manoliu , Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2009, p.49-59.

În curs de aparitie:

Avram, Larisa, “On the development of a modal verb of necessity: the Romanian a trebui”, în vol. Grammaticalization and pragmaticalization in Romanian, 2009.

Raluca Braescu

· Marcile gradarii în secolele XVII-XVIII

· Fazele procesului de gramaticalizare a marcatorului de intensitate «foarte»

În curs de aparitie:


Braescu, Raluca, „T he grammaticalization process of the intensity marker foarte”, în vol. Grammaticalization and pragmaticalization in Romanian, 2009. Braescu 2009
 

Oana Chelaru Murarus

· Formulele de adresare în corespondenta din secolele XVII-XVIII

Alexandra Cornilescu

· Evolutia marcarii cazului acuzativ prin prepozitia «pe»

· Structura lui «decât» si sintaxa propozitiei comparative

Articol publicat :


Cornilescu , Alexandra , „Reanaliza si gramaticalizare: structura lui decât , în G. Pana Dindelegan (coord.), Limba româna. Dinamica limbii, dinamica interpretarii , Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2008 , p. 203-212 . Cornilescu 2008

În curs de aparitie:

Cornilescu, Alexandra, Alexandru Nicolae, „Evolutia articolului hotarât si diferentierea genitivului în româna veche” , în Limba româna: teme actuale. Actele celui de al 8-lea Colocviu al Catedrei de limba româna, Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2009

Cornilescu, Alexandra, Alexandru Nicolae, On the syntax of Romanian definite phrases: changes in the pattern of definiteness checking , comunicare prezentata la conferinta internationala „Variation and Change in the Romance and Germanic NP/DP”, Universiteit van Amsterdam, 28 – 30 ianurie 2009

Cornilescu, Alexandra, “On the construction of determiner phrases : changes in the pattern of definiteness checking”, în vol. Grammaticalization and pragmaticalization in Romanian, 2009.

Blanca Croitor

· Acordul în caz în cadrul grupului nominal

· Aspecte privind „acordul” în determinare în limba româna veche

Articol publicat :


Croitor , Blanca „Aspecte privind acordul în de terminare în limba româna veche” , în G. Pana Dindelegan (coord.), Limba româna. Dinamica limbii, dinamica interpretarii , Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2008 , p. 213-218. Croitor 2008

În curs de aparitie:

Blanca Croitor, Determiner Spreading in Old Romanian” , în vol. Grammaticalization and pragmaticalization in Romanian, 2009. Croitor 2009

Andreea Dinica

· Adverbe care provin din alte parti de vorbire

În curs de aparitie:

Dinica, Andreea, “ Curând – adverb independent sau forma a verbului a cure ?”, în Limba româna , LVIII, nr. 2, 2009.

Dinica, Andreea , „Structura apozitiva vasazica – gramaticalizare, pragmaticalizare si lexicalizare ”, în Limba româna: teme actuale. Actele celui de al 8-lea Colocviu al Catedrei de limba româna, Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2009

Dinica, Andreea, Dana Mihaela Zamfir, “ Cazuri de gramaticalizare a verbului a vrea ”, în vol. Grammaticalization and pragmaticalization in Romanian, 2009. Zamfir-Dinica 2009

Dinica, Andreea, “Observatii asupra utilizarii ca adverb restrictiv a adjectivului singur ”, în Blanca Croitor, Ana-Maria Mihail, Rodica Zafiu (coord.), Studii de gramatica , Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2009

Adina Dragomirescu

· Parametrul tipologic al concordantei negatiei în limba româna veche

Articol publicat :

Dragomirescu , Adina , „ Concordanta negatiei în limba româna veche” , în G. Pana Dindelegan (coord.), Limba româna. Dinamica limbii, dinamica interpretarii , Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2008 , pp. 219-226.Dragomirescu 2008

În curs de aparitie:

Dragomirescu , Adina , « Est-ce qu'il y a/il y avait en roumain un auxiliaire a fi ‘être' pour le passé composé ? », în vol. Grammaticalization and pragmaticalization in Romanian, 2009 Dragomirescu 2009

Claudia Ene

· Evolutia conectorilor pragmatici, tratata diferentiat în functie de registru si varianta functionala a limbii

· Tipuri de conectori discursivi în câteva categorii de texte vechi (filozofice, lucrari de dogma si polemica dogmatica, texte omiletice si de predica)

· Particularitati ale structurilor explicative în Divanul lui Dimitrie Cantemir

· Tipuri de conectori discursivi în Divanul lui Dimitrie Cantemir

Articol publicat:

Ene, Claudia, „Tipuri de conectori discursivi în Divanul lui Dimitrie Cantemir si rolul lor în configurarea secventei explicative”, în G. Pana Dindelegan (coord.), Limba româna. Dinamica limbii, dinamica interpretarii , Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2008 , p. 729-734. Ene 2008

În curs de aparitie:

Ene, Claudia, “ Conectorii transfrastici într-un text din secolul al XVII-lea : Antim Ivireanul, Didahii ”, în vol. Grammaticalization and pragmaticalization in Romanian, 2009.  

Ene, Claudia, “ Secventa explicativa în Didahiile lui Antim Ivireanul ” în Limba româna: teme actuale. Actele celui de al 8-lea Colocviu al Catedrei de limba româna, Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2009

Carmen Mîrzea Vasile

În curs de aparitie:

Mîrzea Vasile, Carmen, «  A case of pragmaticalisation – the Romanian adverb chiar ”, în vol. Grammaticalization and pragmaticalization in Romanian, 2009 Mîrzea Vasile 2009

Mîrzea Vasile, Carmen, Unele aspecte ale polifunctionalitatii adverbelor în limba româna în Limba româna: teme actuale. Actele celui de al 8-lea Colocviu al Catedrei de limba româna, Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2009

Isabela Nedelcu

· Gramaticalizarea prepozitiilor partitive în grupul verbal

Articole publicate:

· Nedelcu, Isabela, “Observatii asupra utilizarii prepozitiilor “partitive” din si dintre ”, în G. Pana Dindelegan (coord.), Limba româna – stadiul actual al cercetarii, Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2007, p. 155-166.

În curs de aparitie:

Nedelcu, Isabela , “La formation par ellipse de certains groupes prépositionnels introduits par de” , 13 p., în vol. Grammaticalization and pragmaticalization in Romanian, 2009. Nedelcu 2009

Alexandru Nicolae

· evolutia articolului

Articole publicate:

Alexandru Nicolae, “ Altul vs un altul. Noi explicatii”, în Gabriela Pana Dindelegan (coord.), Limba româna. Dinamica limbii, dinamica interpretarii , Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2008, p. 119-126.

În curs de aparitie:

Nicolae, Alexandru, «  Aspects of the grammaticalization of romanian articles”, în vol. Grammaticalization and pragmaticalization in Romanian, 2009 Nicolae 2009

Dana Niculescu

În curs de aparitie:

Dana Niculescu, “The grammaticalization of the Romanian ‘locative' genitive”, în vol. Grammaticalization and pragmaticalization in Romanian, 2009 Niculescu 2009

Gabriela Pana Dindelegan

· «De»-ul supinului: gramaticalizare vs. discursivizare

Articol publicat :

Pana Dindelegan , Gabriela , în G. Pana Dindelegan (coord.), Limba româna. Dinamica limbii, dinamica interpretarii , Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2008 ,„ Tipuri de gramaticalizare. Pe marginea utilizarilor gramaticalizate ale prepozitiilor de si la ” , pp. 227-239. Dindelegan 2008

În curs de aparitie:

Pana Dindelegan, Gabriela, “Din nou despre dativul posesiv din grupul verbal. Observatii asupra limbii române vechi”, în Limba româna , LVIII, nr. 2, 2009.

Andreea Radu

· Tipologia cliticelor reflexive în texte vechi originale românesti

În curs de aparitie:

Radu, Andreea, “ Tipologia cliticelor reflexive în limba textelor vechi originale românesti (TVOR) ”, în vol. Grammaticalization and pragmaticalization in Romanian, 2009 Radu 2009

Camelia Stan

· Cuantificarea în limba româna veche

· Grupul nominal românesc. Aspecte diacronice

Articole publicate:

Stan, Camelia, “Articolul «niste»”, în G. Pana Dindelegan (coord.), Limba româna – stadiul actual al cercetarii, Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2007, p. 199–205

S tan , Camelia , „ Grupul nomina l românesc (aspecte diacronice)”, în G. Pana Dindelegan (coord.), Limba româna. Dinamica limbii, dinamica interpretarii , Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2008 , p. 239-244 Stan 2008

Stan, Camelia, “Subiectul verbal în limba româna veche”, în Studii si cercetari lingvistice , LIX, nr. 2, 2008, p. 583-586

În curs de aparitie:

Stan, Camelia, “On the grammaticality status of numerals in Romanian”, în vol. Grammaticalization and pragmaticalization in Romanian, 2009 Stan 2009

Stan, Camelia , Din istoria numeralului românesc în Limba româna: teme actuale. Actele celui de al 8-lea Colocviu al Catedrei de limba româna, Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2009

Ariadna Stefanescu

· Verificare diacronica a a comportamentului inferential al complementizatorilor 


În curs de aparitie:

Stefanescu, Ariadna, « Particularitati procedurale si de inventar în evolutia subordonarii cauzale », în vol. Grammaticalization and pragmaticalization in Romanian, 2009

Camelia Usurelu

· Gramaticalizarea operatorilor cauzativi în limba veche

Articol publicat :

Usurelu , Camelia , „ Operatorii cauzativi din limba româna veche, între autonomie si gramaticaliza re” , în G. Pana Dindelegan (coord.), Limba româna. Dinamica limbii, dinamica interpretarii , Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2008 , p. 245-252. Usurelu 2008

În curs de aparitie:

Usurelu , Camelia , „ La grammaticalisation des opérateurs factitifs en roumain”, în vol. Grammaticalization and pragmaticalization in Romanian, 2009 Usurelu 2009a

Usurelu , Camelia , „ Comportamentul cliticelor în limba româna veche” în vol. Limba româna: teme actuale. Actele celui de al 8-lea Colocviu al Catedrei de limba româna, Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2009 Usurelu 2009b

Andra Vasilescu

· Expresia emotiei în limba româna veche

În curs de aparitie:

Vasilescu, Andra, “Strategii pragmatice de reluare gramaticalizate ca relatii apozitive de tip GN1 - GN2”, în Limba româna , LVIII, nr. 2, 2009

Rodica Zafiu

· Gramaticalizare si pragmaticalizare

· Evolutia conectorilor adversativi

· Anafora discursiva în textele originale din secolul al XVII-lea.

Articol publicat :

Zafiu , Rodica , „ Gramaticalizare si pragmaticalizare ”, în G. Pana Dindelegan (coord.), Limba româna. Dinamica limbii, dinamica interpretarii , Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2008 , pp. 187-194 . Zafiu 2008

În curs de aparitie:

Zafiu, Rodica, „ L'évolution des connecteurs adversatifs du roumain en perspective romane ” , în Actes du XXV Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (XXV CILPR 2007, Innsbruck, 3-8.09. 2007)

Zafiu, Rodica, „ Intensificateurs et pronoms réfléchis emphatiques: l'évolution du roum. însusi ”, în vol. Grammaticalization and pragmaticalization in Romanian, 2009

Zafiu, Rodica, “ Constituirea unei norme gramaticale: relativul pe care ”, în Limba româna , LVIII, nr. 2, 2009

Zafiu, Rodica, „ Evolutia adverbelor de timp atunci, acum, apoi catre statutul de marci discursive”, în Limba româna: teme actuale. Actele celui de al 8-lea Colocviu al Catedrei de limba româna, Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2009

Oana Uta Barbulescu, Gabriela Stoica si Mihaela Constantinescu· Observatii asupra dispozitiilor testamentare din secolul al XVII-lea

Articole publicate :

Stoica, Gabriela, “Dinamica semnificatiilor afective”, în C. Stan, R. Zafiu, Al. Nicolae (coord.), Studii lingvistice , Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2007, p. 435-442

Stoica, Gabriela, “ Marci lexico-semantice ale afectivitatii în romanul cavaleresc de la sfârsitul sec. al XVIII-lea”, în G. Pana Dindelegan (coord.), Limba româna. Stadiul actual al cercetarii, Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2007, p. 701-708

Oana Uta-Barbulescu, Mihaela N. Constantinescu, Gabriela Stoica, „Observatii asupra dispozitiilor testamentare în secolul al XVII-lea”, în G.Pana-Dindelegan (coord.): Limba româna. Dinamica limbii, dinamica interpretarii, Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti , 2008, p. 745-757 Uta-Constantinescu-Stoica 2008

În curs de aparitie:

Constantinescu, Mihaela N., Gabriela Stoica, Oana Uta Barbulescu, « L'inscription de la subjectivite dans le macroacte testamentaire roumain du xvii e siecle - stereotypie et innovation », Constantinescu-Stoica-Uta 2009

Mihaela N. Constantinescu, Gabriela Stoica, Oana Uta-Barbulescu – L'inscription de la subjectivité dans le macroacte testamentaire roumain du XVII e siècle - stéréotypie et innovation (in curs de aparitie)

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 18 Noiembrie 2010.