INNOTECHPHOTO

  • Titlu RO: Tehnologie inovativa pentru convertori fotovoltaici din compusi III-V
  • Titlu En: Innovative technology for photovoltaic converters based on III-V compounds
  • Acronim:  INNOTECHPHOTO
  • Tipul proiectului: PCCA
  • Program: PNII:  
  • Finantare: UEFISCDI
  • Durata: 3ani
  • Structura Consortiului

Obiective si rezultatele proiectului

Principala realizare a acestui proiect va fi obtinerea unei structuri fotosenzitive in baza GaSb, structura care sa functioneze drept convertor PV-TPV intr-un panou solar. Acest obiectiv implica o cercetare asupra cresterii epitaxiale in situ intr-un sistem MBE a unei structuri AlxGa1-xSb impreuna cu o caracterizare specifica, parte din ea tot in conditii in situ (ex: XPS, ARXPS, AES,STM).

Partea tehnologica a acestui studiu este legata de controlul in situ al parametrilor de crestere, depunerea straturilor subtiri metalice pentru contacte ohmice si de aceea principala responsabilitate asupra calitatii structurii dispozitivului revine grupului din INCDFM. Obiectivul de a defini o structura potrivita pentru un convertor PV in cadrul modelului de structura propus va reprezenta principala cercetare dezvoltata impreuna cu Facultatea de Fizica-Catedra de Electricitate, Corp Solid si Biofizica (Universitatea Bucuresti), Modelarea teoretica a structurii va asigura un convertor de eficienta ridicata cu un design potrivit pentru TPV si un raspuns eficient in domeniul radiatiei laser. Acest obiectiv este dependent de un studiu extins asupra pierderilor de energie electrica prin termalizare sau pierderilor ohmice.

Rezultatele in aceasta simulare reprezinta contributia pentru  exclude rea surselor de ineficienta si astfel o structura posibila TPV poate depasi o provocare fundamentala pentru PV traditionali folosind eficient intregul spectru solar-din acest punct de vedere acesta este un rezultat stiintific important al proiectului.

Un obiectiv competitiv este acela de a obtine un dispozitiv cu structura functionala  un tel care implica o proiectare a mastii pentru depunerea de contact ohmic, studiul depunerii de contact de fata, incapsularea structurii si caracterizarea optica si electrica a dispozitivului.

Pe piata, la partenerul economic dispozitivul va fi inclus intr-un panou solar cu 5-10 elemente  care va include componente aditionale precum concentratoare, filtre si reflectoare. In acest stadiu, este necesara o munca experimentala privind conceptul de baza al panoului pentru a profita de prezenta filtrelor sau a emitorilor selectivi care creaza emisie intr-un domeniu de lungimi de unda ingust care este optimizat pentru convertorul PV specific folosit in sistem.

Barierele tehnice care trebuie depasite in timpul acestui studiu teoretic si experimental includ design-ul structurii rezultat din modelarea fizica, cresterea epitaxiala cu control si caracterizare in situ a structurii AlxGa1-xSb/GaSb , tehnici de depunere de contact (conventional si in situ). In economie, bariera tehnica ce va trebui depasita este legata de constructia unui panou solar eficient destinat furnizarii de putere.  

Project objectives and outcomes

The main achievement of this project will be the obtaining of a photosensitive structure in GaSb base, a structure applied to a photovoltaic-thermophotovoltaic (PV-TPV) for a solar panel. This objective implies a scientific research on the in situ growth in a MBE system of a epilayer structure namely AlxGa1-xSb together with specific characterization part of it in situ (e.g  XPS, ARXPS, AES, STM ).

The technological part of this study is related to the in situ control on growth parameters, metals thin deposition for ohmic contacts and that is why main responsibility for the quality of the structure device is suited for NIMP laboratories. The objective to define a suitable photosensitive convertor in the frame of the proposed structure model will be a job developed together with Faculty of Physics-Electricity, Solid State and Biophysics Department (University of Bucharest). The structure modelling will assure a high efficiency converter with an appropriate design for TPV and for efficient response in laser radiation field by the help of an extending study of electrical energy losses as thermalization or ohmic losses.

The results in this simulation is the contribution to exclude inefficiencies, a possible TPV structure can overcome a fundamental challenge for traditional PVs making efficient use of the entire solar spectrum-and from this point of view this is an important scientific outcome of this project.

A competitive objective is to obtain a device with a functional structure a goal that implies mask design for contact deposition, study of contact deposition, encapsulation of the structure and optical and electrical characterization of device.

In the market at our economical partner the device will be included in a solar panel with 5-10 devices that will include additional components such as concentrators, filters and reflectors. At this stage, it is necessary an experimental work regarding improvements on the basic concept by taking advantage of filters or selective emitters to create emissions in a narrow wavelength range that is optimized for a specific PV converter used in the system.

Technical barriers to be lifted during this experimental and theoretical work include structure design from physical modelling, epitaxial growth and in situ control and characterization of AlxGa1-xSb/GaSb structure (based on our experience on GaAs base devices), contact deposition techniques (both in conventional technique and in situ ). In economy the technical barrier will be the construction of an efficient solar panel dedicated to current supply.  

***

...

 

 

Pagină actualizată la 01 Aprilie 2016.