Structura Consortiului

 

CO - Institutul National C&D pentru Fizica Materialelor (INCDFM) Magurele, Bucuresti are ca principal obiect de activitate cercetarea fundamentala si aplicata in domeniul Fizicii Starii Condensate si a cercetarii de materiale in relatie cu diferite ramuri de tehnologie. INCDFM s-a dezvoltat ce Centru de Excelenta pentru cooperarea internationala (proiecte de Cercetare –Dezvoltare in retele ale UE, acorduri bilaterale), educatie de nivel ridicat precum activitati Doctorale, de Master si cursuri de specializare pentru tineri cercetatori. De asemenea INCDFM ofera un cadru propice pentru cercetarea interdisciplinara in domeniul stiintei materialelor. Managementul Institututlui a fost axat in mod deliberat pe o politica de echilibru intre cercetarea fundamentala si cea aplicata. Un efort deosebit a fost dedicat cercetarii aplicate pentru dispozitive si tehnologii bazate pe materiale avansate precum nanomaterialele. INCDFM-ul isi finanteaza marea parte a activitatii prin Programele Nationale de C&D (ex: Programul Nucleu). Totusi, o parte a activitatii este finantata printr-un numar important de Grant-uri Academice si proiecte finantate de UE. Directiile si obiectivele importante in activitatea Institutului sunt:

 1. Prepararea, caracterizarea si studiul proprietatilor fizice ale materialelor noi legate de produsele si dispozitivele de inalta tehnologie
 2. Dezvoltarea metodelor si tehnicilor analitice aplicate in Stiinta Materialelor
 3. Cursuri de specializare pentru tineri, Doctoranzi, studenti la Master si tehnicieni
 4. Colaborarea cu Universitati si alte Institutii de Educatie in Fizica
 5. Sustinerea Institutiilor publice si a companiilor cu informatii de cercetare tip know-how si expertize tehnice
 6. Dezvoltarea colaborarii internationale bazata in special pe fonduri UE

Grupul de studiu al Materialelor Avansate pentru Aplicatii Speciale face parte din Laboratorul de Studiu al Starii Condensate la scala Nanoscopica, un laborator cu caracteristici precum: cercetarea este focalizata pe fizica suprafetelor si interfetelor, modelarea sistemelor mezoscopice si fizica semiconductorilor. Un sistem complex pentru studiul in situ al suprafetelor a fost pus in functiune in jurul instalatiilor MBE. Sistemul lucreaza in vid ultra inalt (UHV) si are posibilitatii de analiza tip RHEED, LEED, XPS, AES, SARPES, STM. Alte echipamente folosite in cadrul prezentului proiect sunt: sistem complex de depunere RF, Set-up de masuratori Hall, un laser Brilliant YAG:Nd pentru masuratori in conditii de iradiere ridicata,  o linie pentru caracterizari electrice si fotoelectrice.

P1 - Facultatea de Fizica, Universitatea Bucuresti, Catedra de Electricitate, Corp Solid si Biofizica, este parte a acestui proiect tinand de experienta cadrelor didactice in analiza teoretica a functionarii dispozitivelor electronice si optoelectronice (modelare si simulare) impreuna cu experienta in domeniul tehnicilor de preparare si caracterizare. Exista deasemenea experienta bogata in prepararea filmelor subtiri in sisteme de evaporare in vid, caracterizari structurale precum XRD, SEM,AFM precum si cunostinte in caracterizarea specifica a straturilor foto-active a diferitelor structuri de convertori fotovoltaici (PV) cum ar fi:  spectre de absorbtie, reflexie, transmisie si fotoluminescenta. Pentru dispozitivele PV sunt determinati parametrii caracteristici: fotocurentul de scurt-circuit (ISC), tensiunea de circuit deschis (VOC), factorul de umplere (FF), eficienta cuantica externa (EQE). In diseminarea rezultatelor acestui proiect, Facultatea de Fizica este un partener cheie datorita contactului nemijlocit cu studentii care isi imbunatatii pregatirea in domeniul dispozitivelor fotovoltaice-termofotovoltaice (PV-TPV) prin activitati de pregatirea liceentei, Master si studii la scoala Doctorala.

P2 - SC OMEGA PROFESIONAL SRL- a fost infiintata in anul 2008 de catre Maria Pruteanu si inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J27/781/2008-RO23911493, comuna tasca, jud. Neamt, cu un capital social de 200 le, avand ca obiect principal de activitate, distributie si comercializare de produse nealimentare. In cursul timpului, societatea a evoluat atat ca domeniu de activitate cat si ca performanta economica, realizand in anul 2012 o cifra de afaceri neta de 1485,0 mii lei (335,3 mii Euro) si un numar mediu de 8 angajati.   Patronatul societatii apartine: Petrisor Pruteanu, Maria Pruteanu si ovidius Marcutianu, administratorul societatii este dl. Petrisor Pruteanu. Societatea desfasoara principalele activitati in domeniul sistemelor energetice fotovoltaice si a distributiei de echipamente si materiale destinate energiei, in special a energiei fotovoltaice, conform cu standardele Uniunii Europene.Societatea are colaborari cu Grupul de firme F.R.A.N ENERGY pentru extinderea investitiilor in energie fotovoltaica. Planurile de dezvoltare prevad extinderea domeniului de activitate in sectorul masuratorilor parametrilor de calitate a dispozitivelor de detectare a radiatiilor. 

P3 - ANDISOR TERMO SRL (AT) este o intreprindere in categoria IMM-urilor inregistrata la Registrul Comertului (Nr. J 40/9268/14.05.2007) si care are drept activitate secundara activitatea Cercetare-Dezvoltare in domeniul Stiintelor Naturii si Ingineriei. Scopul stabilirii acestei companii este este activitatea sa in domeniul productiei, instalatiei si commisionarii instalatiilor de incalzire si ventilatie in cladiri civile si industriale. Strategia companiei este focalizata pe prezentarea catre clientii potentiali a echipamentelor noi  si eficiente si a tehnologiei pentru conversia energiei solare in electricitate folosind celule solare. Din perspectiva participarii la acest proiect, compania este interesata in noua generatie de convertori PV-TPV care functioneaza in intreg spectru solar (inclusiv IR) pentru a prezenta pe piata un panou solar de  o conceptie si o constructie inovativa. 

...

DESCRIEREA CONSORȚIULUI

Directorul de proiect

GHITA RODICA

Varsta: 55 ani

Profesie:

 • 1976-1981: Facultatea de Fizica, Sectia Fizica Tehnologica, Universitatea Bucuresti
 • 1981-1983 Inginer-Fizician, Intreprinderea de Autoturisme, Pitesti
 • 1981-2013 Cercetator Stiintific, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Magurele, Bucuresti
 • 1999-Doctor in Fizica; Contributii la studiul fenomenelor de degradare in heterojonctiuni laser, Distinctia: „Magna cum laudae”

Pozitia actuala detinuta: Cercetator Stiintific III, Laboratorul: Fizica Starii Condensate la scala Nanoscopica

Experienta Profesională: experienta in Spectroscopia Optica de Emisie, competenta in studii de materiale  in domeniul semiconductorilor III-V precum si a dispozitivelor bazate pe GaAs (respectiv: celule solare din AlGaAs/GaAs- omologate la nivel de Caiet de Sarcini, LED-uri IR din AlGaAs/GaAs- omologate, diode laser in regim pulsat din AlGaAs/GaAs- Dosar de omologare, Structuri Schottky pe GaAs(SI)-demonstrator). In domeniul tehnologiei exista experienta in depunerea contactelor ohmice si Schottky pe semiconductori ( Si, GaAs, GaP, AlGaAs, InAs), depunerea in vid a filmelor subtiri organice, abilitati fotolitografice, cunoasterea diferitelor tehnici de caracterizare IR), analiza XPS, studiul parametrilor electrici. Competenta in analiza proceselor de degradare in dispozitive semiconductoare, interpretarea rezultatelor experimentale si ale analizei pe programe soft. Exista de asemenea abilitate in coordonarea diferitelor experimente legate de analiza suprafetei semiconductorilor( ex: pasivarea semiconductorilor) precum si a prepararii suprafetelor prin corodare chimica.  Exista abilitati in prezentarea rezultatelor stiintifice la diferite Conferinte (la nivel European : folosește Engleza-profesionist, Franceza – scris-citit, Rusa- incepator)

 

RESPONSABIL PARTENER

CO - Responsabil echipa: Dr. Constantin Logofatu

 • 1976-1980 Fizician Fizica Materiei Condensate, Universitatea Bucuresti, Facultatea de Fizica
 • 1981-1990 Cercetator Departamentul de cresterea Cristalelor si Caracterizare, ICPMS Bucuresti
 • 1990-1991 Cercetator, Laboratorul de aplicatii Speciale, Electromagnetica Sa, Bucuresti
 • 1993-2000 Cercetator Stiintific III, LaBoratorul de Fizica Plasmei si Fuziunii Nucleare, Institutul National de C&D pentru Laseri, Plasma si Fizica Radiatiei, Magurele-Ilfov.
 • 2000-prezent Cercetator Stiintific III, Laboratorul de Materiale Avansate pentru Aplicatii Speciale, Institutul National C&D pentru Fizica Materialelor, Magurele-Ilfov

Competente: Caracterizarea suprafetei prin tehnici XPS, AES, UPS si STM; caracterizarea optica a suprafetelor (tehnici de tip SHG (Second Harmonic Generation)  si CRDS ( Cavity Ring Down Spectroscopy)); sinteza si cresterea monocristalelor (semiconductori, compusi intermetalici, oxizi, aliaje), structuri senzitive semiconductoare pe baza de GaAs si GaP. 

P1- Responsabil echipa: Dr. Petrica Cristea

Educatie: Facultatea de Fizica, Universitatea Bucuresti, Master: Fizica Electronica, Doctor in Fizica

Pozitia Actuala: Conferentiar la Catedra de Electricitate, Corp Solid si Biofizica, Pregateste si prezinta cursuri de Dispozitive Nanometrice (nivel Master si Doctorat), Aplicatii ale Nanoelectronicii in Biologie (nivel Master si Doctorat), Dinamica Moleculara (nivel Master si Doctorat), Electricitate si Magnetism (curs general)

Competente: dezvoltarea de modele si programe soft (inclusiv teorie) dedicate proiectarii si implementarii metodelor numerice in simularea diagramelor de faza a sistemelor binare complexe, dezvoltarea de modele soft dedicate simularilor self-consistente a interfetelor AlGaAs/GaAs, si a sistemelor bidimensionale inclusiv tranzistori HEMT si sisteme cu bariera multipla. Validarea experimentala a modelelor si simularilor prin tehnici experimentale precum: XRD, analiza termica diferentiala (DTA), SEM, calorimetria diferentiala de baleiaj (DSC) aplicate pe materiale /sisteme: CdS, Cu2S, GaAs, Si, Si/Al, Ge/Al, Ge/Au, GaAs/Al, GaAs/Au

P2-Responsabil echipa:  Ioan Iosif Cucea

53 de ani, cetatean roman,

Educatie : A absolvit Universitatea Nationala de Aparare,  in anul 1993 cu specialitatea in management operational

Experienta: A lucrat 9 ani in management operational in diverse structuri ale Ministerului Apararii nationale, in ultimii 4 ani in Statul Major General, indeplinind diverse responsabilitati in managementul unor activitati si actiuni ale fortelor armate atat pe teritoriul national cat si in afara acestuia.

Din 2002, timp de 11 ani a condus  companii in domenii de dezvoltare  si de investitii. Actualmente este project manager pentru un grup de firme pentru proiectarea si implementarea unor parcuri fotovoltaice.

P3- Responsabil echipa: Dan-Dumitru Ilie,

Educatia: Universitatea „Politehnica” Bucuresti, Facultatea de Tehnologia Constructiei de Masini , Diploma: Inginer (Specializare in Stiinta Ingineriei Mecanice) Pozitia actuala: Managet Tehnic, Pregatirea profesionala: Peste patruzeci de ani de experienta in cercetare si productie a sculelor de masini CNC, masini pentru procesarea materialelor plastice, echipamente pentru componente electronice, materiale ceramice. Brevet: 1 (unu) Recuperarea catalitica a gazelor de ardere la autoturisme. 

STRUCTURA ECHIPEI DE CERCETARE A FIECĂRUI PARTENER

Structura echipei de cercetare INCDFM (CO):  Dr. Rodica Ghita Cercetattor Stiintific III (Director de Proiect-competente conform CV); Dr. Constantin Logofatu Cercetator stiintific III (persoana cheie- competente conform CV);  Dr. Mihail Florin Lazarescu- Cercetator Stiintific I  (competente in cresterea cristalelor din compusi III-V, analize XRD, studii electrochimice- persoana cheie); Dr. Cristian-Mihail Teodorescu- Cercetator Stiintific I (competente in fizica suprafetelor si nanostructuri); Dr. Catalin Constantin Negrila –Cercetator Stiintific III- (competente in caracterizarea suprafetelor prin tehnici XPS, AES, UPS, realizarea de structuri senzitive pe GaAs-persoana cheie);  Dr. Costel Cotirlan –Cercetator Stiintific (competente in studii optice tip SHG, CRDS); Dr. Florica Frumosu –Asistent Cercetare (competente in analize XPS, AES, corodari si tratamente chimice),  Cornelia Stoicu- Tehnician II (competente in tehnologia de procesare a semiconductorilor III-V), Duma Marin –muncitor (competente in realizarea pieselor de mecanica fina pentru repere optice)

Structura echipei de cercetare Facultatea de Fizica (P1): Dr. Petrica Cristea –responsabil echipa cercetare ( competente conform CV); Dr. Cornel Mironel Niculae – persoana cheie (competente conform CV); Vancea Catalin (doctorand)-competente:abilitati in operarea dispozitivelor electronice, aplicarea avansata a procedurilor experimentale complexe.

Structura echipei de cercetare: SC Omega Profesional SRL (P2):  Ing. Francesco Rocco Calbi -responsabil echipa cercetare (competente conform CV), Petrisor Pruteanu (Administrator) –persoana cheie (competente conform CV); Alesandro Ricci-inginer mecanic, cu competente in managementul financiar, partener FRAN Energy; Francesco Rocco Calbi-inginer mecanic, experiente in proiecte de stabilire a protocolului de masuratori pentru convertori fotovoltaici, Constantin Cucia-Academia Militara- competente in tehnologia materialelor speciale; Gabriel Tanasa-inginer absolvent Universitatea Transilvania, experienta de management in investitii si proiectarea si implementarea parcurilor fotovoltaice.

Structura echipei de cercetare SC ANDISOR TERMO SRL:  Dan-Dumitru Ilie- Director tehnic –responsabil echipa (competente conform CV), Mircea Nitzu- Cercetator Principal-persoana cheie (compente conform CV), Rodica Ciolca (Administrator)

CO-persoana cheie : Dr. Negrila Constantin Catalin , 34 ani

Educatie: Facultatea de Fizica (Master in Fizica Electronica), Doctor in Fizica

Pozitia Actuala: Cercetator Stiintific III la INCDFM

2001- pana in prezent- Cercetator la INCDFM

Experienta: Fizica Semiconductorilor si tehnologia dispozitivelor semiconductoare, Tehnici de analiza a suprafetei (XPS, AES, UPS), metode de caracterizarte optice si electrice, depuneri de filme subtiri

Co-autor a peste 40 de lucrari stiintifice recenzate si 4 patente publicate

CO-persoana cheie: Dr. Mihail Florin Lazarescu

Data de nastere: 2.09.1949

Nationalitate si stare civila: Romana, casatorit

Educatie: Universitatea Bucuresti, Facultatea de Chimie, Sectia Chimie Fizica (1972)

Studii post-universitare: Stagiu doctoral la Universitatea “Politehnica” Bucuresti

Titlu Stiintific: Doctor in Chimie Fizica (Electrochimie)

Experienta profesionala: cresterea monocristalelor din compusi semiconductori III-V si II-VI, sinteza aliajelor metalice in conditii de presiune, sinteza si cresterea cristalelor de granati (YIG), filme subtiri obtinute prin depunerea in plasma, detectia de radiatie (X,IR), caracterizarea suprafetelor prin metodele XPS/ESCA, SHG,XRD.

Patente: 18 patente OSIM

Publicatii: 85 de lucrari stiintifice, co –autor la 3 carti scrise in Romana

Membru al Asociatiilor Profesionale: Societatea romana de Optoelectronica, ISE

Limbi straine: Engleza, Franceza

Alte competente: Director Stiintific INCDFM (2000, 2001, 2002) si Director General (2004, 2007), Reprezentantul Romaniei in Comitetul de Evaluare EUROCRYST-Proiect (1993-1994), Program RELANSIN, Program MATNANTECH, Program CEEX

Specializari : bursa UNIDO (1991), Germania-Componente optice pentru laserii CO2 de putere (1 luna)

Programe nationale/internationale: Director la 11 Proiecte Stiintifice Nationale (1997-2009)

Partener principal  pentru 7 Proiecte Stiintifice Nationale (2000-2013)

Partener principal sau Participant la $ Programme Stiintifice Internationale

CO-persoana cheie : Dr. Cristian-Mihail Teodorescu

 46 ani, şi-a susţinut teza de doctorat în Chimie Fizică la Université Paris Sud, Orsay (Franţa) şi a obţinut diploma de Inginer Fizician la Universitatea Bucureşti în 1990, este actualmente C.S. I şi şeful grupului de Suprafeţe, Interfeţe, Spectroscopii de Raye X şi de Electroni din INCDFM. La ora acuală, a publicat 104 articole în reviste cotate ISI (se remarcă două articole în Phzsical review Letters şi câte unul în Angewandte Chemie International Edition,  Journal of the American Chemical Society, Journal of Catalysis, Journal of Materials Chemistry C, Green Chemistry, ChemCatChem - toate revistele având un factor de impact mai mare ca 5), este citat de cca. 800 ori, indicele Hirsch 18.

Este editor pentru Fizica Suprafeţelor la Central European Journal of Physics (Springer) şi membru în Editorial Board la Digest Journal of Nanoparticles and Biostructures (INCDFM). Principalele subiecte de cercetare pe care le-a abordat în ultimii ani sunt ştiinţa suprafeţelor, spectrsocopie de fotoelectroni, sisteme catalitice şi fotocatalitice, magnetism de suprafaţă, materiale feroelectrice şi multiferoice. În domeniul fotocatalizei, C.M. Teodorescu a condus un proiect CERES între 2004 şi 2006, apoi a fost printre persoanele-cheie într+un proiect CEEX din acest domeniu între 2005 şi 2008; de asemenea, fotocataliya a fost unul din subiectele de cercetare în cadrul unui Proiect Complex de Cercetare Exploratorie (PCCE), în valoare de 7 milioane lei, condus de C.M. Teodorescu între 2010 şi 2013. 

P1- persoana cheie : Dr. Cornel Mironel Niculae

Educatie : Facultatea de Fizica, Universitatea Bucuresti, Doctor in Fizica (1998)

Pozitia Actuala : Conferentiar la Catedra de Electricitate, Corp solid si Biofizica

Competente : Cunostinte avansate in proiectarea circuitelor electronice de la idee la tehnologia de circuit imprimat , modelarea matematica si simularea pe computer a norilor de ioni in capcane electromagnetice, dinamica nelineara si haos, metode moderne de educatie si tehnologii folosite in predarea fizicii la nivel academic (anii II si III).

P2- persoana cheie: Fiz.Constantin Emil Oprescu

 57 de ani,

Cetatean roman, Fizician

Educatie : A absolvit Facultatea de Fizica a Universitatii Bucuresti in anul 1981 cu specializarea in Fizica Electronica si  Microunde.

Experienta: A lucrat 4 ani in proiectare in dispozitive optoelectronice, detectoare si sisteme de automatizari, a fost incadrat in Programul Nuclear al Romaniei, uzinele R si E de procesare a ,minereului de uraniu avand resposabilitati de specialitate si de investitii.

A condus timp de 15 ani companii in domenii comerciale si de investitii. Actualmente este consultant de managementul afacerilor si investitii, autor de proiecte de dezvoltare si media.

P2-persoana cheie: Ing. Francesco Rocco Calbi

34 de ani

Educatie: A absolvit Facultatea de Inginerie a Universitatii Politehnica din Bari –specialitatea inginerie mecanica

Experienta: A lucrat in proiecte ce au avut ca obiect masuratori in domeniul celulelor fotovoltaice. A condus timp de 5 ani companii in domenii comerciale si de investitii, Actualmente este managing partner in grupul FRAN Energy activ in domeniul energetic

P3- persoana cheie: Mircea Nitzu

Educatie: Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Tehnologia Constructiei de Masini

Diplome: Inginer (absolvent de  Stiinte in Inginerie mecanica), Doctor in Inginerie Mecanica (Echipamente pentru procesarea la presiune inalta a metalelor si ceramicelor)

Pozitie actuala: Cercetator Stiintific Principal

Competente: Peste 30 de ani experienta in cercetarea si proiectarea utilajelor pentru masini, turnarea metalelor la cald si la rece in conditii de inalta presiune, procesarea ceramicelor si plasticelor, realizarea de componente pentru motoare cu ardere

Activitate stiintifica: 43 de lucrari prezentate la Conferinte Stiintifica Nationale

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pagină actualizată la 04 Aprilie 2016.