184PED/2017

ENGLISH VERSION

 

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2016-0921

Număr contract: 184 PED (Proiect Experimental Demonstrativ)

Domeniu 1.1. Agro-alimentare

 

Titlul

Metodologie de certificare genetică a speciilor de sturioni din acvacultură în vederea valorificării produselor și participării la acțiuni de repopulare

 

Methodology for genetic certification of aquaculture sturgeon species in order to increase the value of sturgeon products and for participation in restocking programs

 

Acronim:  STURGEN

 

Data începerii: 17/08/2017

Data încheierii: 31/12/2018

 

Instituții partenere

Coordonator: Universitatea din București, Departamentul de Biochimie și Biologie Moleculară

Partener: S.C. Silver Sturio S.R.L.

 

Abstract

Actualul proiect vizează dezvoltarea unei metodologii validate de certificare genetică a stocurilor de sturioni din acvacultură. Testarea genetică reprezintă o solicitare din ce în ce mai frecventă adresată crescătorilor și procesatorilor de produse care provin de la sturioni de către potențialii clienți. Necesitatea diagnosticului molecular al speciilor este justificată de existența numeroaselor tentative de fraudă, în special de substituire a caviarului. Identificarea speciei este complicată de ușurința cu care sturionii hibridizează, dând naștere unor hibrizi viabili și, în anumite cazuri, fertili. Această situație limitează utilizarea metodelor bazate pe analiza markerilor mitocondriali folosite în mod uzual (de exemplu, DNA barcoding) pentru identificarea de specie. Implementarea tehnologiilor moderne de tipul NGS (Next Generation Sequencing) a permis secvențializarea transcriptomului în cazul unor specii de sturioni și la ora actuală secvențele ADN rezultate sunt disponibile în bazele de date publice. Acest fapt deschide o nouă abordare de identificare a speciei bazată pe secvențierea markerilor nucleari și identificarea polimorfismelor mononucleotidice (SNP - Single Nucleotide Polymorphism) interspecifice. Datorită moștenirii mendeliene codominante aceștia permit diferențierea între speciile pure și hibrizi. În cadrul proiectului va fi stabilit și validat panelul optim de markeri ADN (microsateliți și SNP), eficient în diagnosticul molecular și avantajos din punct de vedere al costurilor analizei genetice. Totodată, va fi organizată o bază de date cu rezultatele obținute, iar pentru toți indivizii analizați va fi elaborat un model de certificat morfogenetic. Existența unor colaborări anterioare între cei doi parteneri și expertiza științifică și tehnică semnificativă pe tema proiectului reprezintă un avantaj în asigurarea reușitei elaborării metodologiei propuse, care ulterior poate fi folosită în scopul facilitării valorificării produselor la un preț corect de către agenții economici.

 

 

Obiectivul proiectului

Scopul proiectului este acela de a dezvolta o metodologie rapidă, eficientă și avanatajoasă din punct de vedere a costurilor de certificare genetică a speciilor de sturioni de acvacultură, bazată pe analiza markerilor ADN.  

 

 

Rezultate estimate

Rezultatele estimate ale proiectului sunt:

- Metodologie de certificare genetică a speciilor de sturioni din acvacultură

- Articole științifice ISI/BDI

- Comunicări la conferințe internaționale

- Rapoarte știintifice intermediare și raport științific final

- Website proiect

rezultate

 

Lista de personal

Nr. crt.

Instituție

Persoană

Calitatea

Poziția ocupată în cadrul proiectului

1

UNIVERSITATEA BUCURESTI

Dudu Andreea

Lector universitar

Director proiect

2

SC SILVER STURIO SRL

Maereanu Dumitru

Dr.

Responsabil partener

3

UNIVERSITATEA BUCURESTI

Georgescu Sergiu Emil

Conferențiar universitar

Membru-Cercetator

4

UNIVERSITATEA BUCURESTI

Costache Marieta

Profesor universitar

Membru-Cercetator

5

UNIVERSITATEA BUCURESTI

Popa Gina Oana

Doctorand

Membru-Doctorand

6

UNIVERSITATEA BUCURESTI

Florescu (Gune) Iulia Elena

Doctorand

Membru-Doctorand

7

UNIVERSITATEA BUCURESTI

Burcea Alexandru

Doctorand

Membru-Doctorand

8

UNIVERSITATEA BUCURESTI

Șerban Mirela

Doctorand

Membru-Doctorand

9

UNIVERSITATEA BUCURESTI

Ion Claudia Nicoleta

TI - Tehnician treapta I

Membru-Tehnician

10

SC SILVER STURIO SRL

Maereanu Marilena

IDT I - Inginer de dezvoltare tehnologică gradul I

Membru-Cercetător

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 11 Octombrie 2017.