PCCA194-CORONA

 

 1. Titlul complet al proiectului: Studiul radiatiei cosmice in univers utilizand tehnici avansate (“Investigation of the Cosmic Radiation in the Universe using advanced techniques”)
 2. Acronim: CORONA
 3. Rezumat: Proiectul CORONA are ca obiect studii interdisciplinare de frontiera, din domeniul Fizicii Astroparticulelor, domeniu nou de investigare a particulelor incidente din spatiul cosmic, utilizand metode si instrumente dezvoltate in laboratoarele de fizica nucleara. Scopul proiectului este sa dezvolte tehnici de investigare a particulelor incarcate si a neutrinilor de mare energie, pe baza activitatii corelate a institutiilor care compun consortiul ROASTROPART. Aceste studii asigura prioritate in cercetarea europeana din domeniu.
  Activitatea proiectului este focalizata pe studiul razelor cosmice de mare energie masurate la Observatorul Pierre Auger (Pierre Auger Observatory, PAO), amplasat pe o suprafata de 3000 km2, pentru a clarifica natura acestor particule si influenta lor asupra mediului inconjurator. Contributia principala din cadrul proiectului consta in dezvoltarea de tehnici pentru studiul emisiei radio a acestor particule, masurate cu ajutorul unor antene radio, aceasta activitate fiind corelata cu proiectul FP7 ASPERA, Auger Next. De asemenea, se are in vedere studierea calitatii reconstructiei diferitelor observabile masurate la PAO luand in considerare posibilele modificari in structura si amplasarea retelei de detectori, precum si studierea timpilor de sosire a miuonilor si a locului de producere a acestora. O alta activitate foarte importanta este aceea de a participa la intretinerea si extinderea PAO, prin producerea de surse de putere pentru observator.
  In proiect se prevede de asemenea studiul neutrinilor de foarte mare energie utilizand antene radio plasate subteran, in mina Slanic; aceasta studiu reprezinta un unicat in Europa. Dezvoltarea de instrumente si tehnici pentru studiul radiatiilor cosmice folosind antene radio plasate in diferite medii constituie o prioritate in dezvoltarea activitatii in domeniul Fizicii Astroparticulelor, mentionata explicit in “ASPERA Roadmap”.
  Rezultatele care vor fi obtinute vor aduce informatii noi despre astroparticule, sporind vizibilitatea cercetarii romanesti in mari colaborari internationale si oferind prilejul dezvoltarii infrastructurii locale si a atragerii de tineri in domeniul cercetarii.
 4. Obiective generale si rezultatele estimate a fi obtinute (pentru intreg consortiul): 

-       Studiul radiatiilor cosmice la observatorul Pierre Auger, folosind tehnica de detectie radio;

-       Imbunatatirea reconstructiei diferitelor observabile masurate la PAO; in particular utilizarea timpilor de sosire a miuonilor si determinarea locului de producere a miuonilor ca sursa de informatie privind natura radiatiei

-       Investigarea posibilitatii de detectie radio a neutrinilor in subteran (mina Slanic).

 1. Institutia coordonatoare: Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara “Horia-Hulubei” IFIN-HH, Bucuresti
 2. Componenta consortiului: IFIN-HH (coordonator), Universitatea Politehnica Bucuresti (Partener 1), Universitatea din Bucuresti (Partener 2), Institutul de Stiinte Spatiale (partener 3)
 3. Autoritatea contractanta: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)
 4. Durata proiectului: 36 luni
 5. Planul de realizare (al partenerului UB): in fisierul ANEXA II_UB_CORONA.PDF
 6. Bugetul proiectului (partener UB): 300000 lei (finantare de la bugetul de stat)
 7. Rezultate obtinute in fiecare etapa (partener UB):

-       Etapa 2012:

-       Am elaborat si testat un cod de calcul pentru reconstructia distributiei timpilor de sosire a miuonilor si a adancimii atmosferice a locului de producere a miuonilor pentru cascade atmosferice simulate in conditiile detectorilor INFILL (PAO).

-       Activitate desfasurata in cadrul colaborarii KASCADE-Grande si PAO, finalizata printr-un numar de articole publicate in cadrul acestor colaborari: 11 articole publicate in reviste din fluxul principal.

-       Etapa 2013 (pana in 1 iulie 2013)

-       Reconstructia timpilor de sosire a miuonilor si a adancimii atmosferice a locului de producere a miuonilor pentru cascade simulate cu CORSIKA, versiunea fara tehnici de reducere a variantei

-       Initierea bazei de date MUPROD

-       Activitate desfasurata in cadrul colaborarii KASCADE-Grande si PAO, finalizata printr-un numar de articole publicate in cadrul acestor colaborari: 6 articole publicate in reviste din fluxul principal.

 1. Descrierea/prezentarea diferitelor evenimente derulate in cadrul proiectului

-       Etapa 2012:

-       Prof. O. Sima a participat la intalnirea membrilor colaborarii KASCADE-Grande si la discutii privind colaborarea in cadrul PAO. Intalnirea a avut loc la Freudenstadt si Karlsruhe (Germania) in perioada 21 – 27 octombrie 2012.

-       Vizita la Karlsruhe Institute of Technology (20 – 28 noiembrie 2012) pentru testarea procedurii de evaluare a caracteristicilor miuonilor produsi in cascade atmosferice extinse.

-       Etapa 2013 (pana in 1 iulie 2013)

-       Prof. O. Sima a efectuat o vizita la Karlsruhe Institute of Technology in perioada 5-19 februarie 2013 pentru a utiliza baza de calcul a institutului in vederea analizei timpilor de sosire ai miuonilor in conditiile cascadelor atmosferice extinse dezvoltate la PAO.

m.  Pagina web a Observatorului Pierre Auger: http://www.auger.org/
Pagina web a colaborarii KASCADE-Grande: http://www-ik.fzk.de/KASCADE_home.html/

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 22 Iulie 2013.