Biotehnologie pentru demonstrarea potentialului anticanceros al nanoarhitecturilor de carbon incarcate cu medicament utilizand sferoizi tumorali multicelulari


 

 

Coordonator proiect (UB):

CSIII Dr. Balas Mihaela

Telefon: 021.318.15.75/int 112

Fax: 021.318.15.75/int 103

E-mail: radu_mihaella@yahoo.com; mihaela.radu@bio.unibuc.ro

 

Resposabil proiect (UPB):

Prof.Dr. Ionita Daniela 

Telefon: 021.402.39.30

Fax: 021.411.53.65

E-mail: md_ionita@yahoo.com

 

Partenerii implicati în proiect:

 

  1. Universitatea Bucuresti (UB), Departamentul de Biochimie si Biologie Moleculara, Bucuresti
  2. Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB), Departamentul de Chimie Generala, Bucuresti

 

Autoritate contractanta din Romania: UEFISCDI

 

Codul proiectului: PN-III-P2-2.1-PED-2016-0904

 

Tipul si numarul proiectului:  PED183

 

Titlul proiectului: Biotehnologie pentru demonstrarea potentialului anticanceros al nanoarhitecturilor de carbon incarcate cu medicament utilizand sferoizi tumorali multicelulari

 

Acronim:  BioNanoSpher

 

Durata: 16 luni

 

Bugetul alocat de catre UEFISCDI: 475.000,00 RON

 

Bugetul total al proiectului: 475.000,00 RON                                                                              

 

Rezumat

 

Proiectul reprezintă un model experimental din domeniul biotehnologiei pentru controlul progresiei şi invazivităţii cancerului asumandu-şi un rol central în cercetarea şi tratamentul cancerului. Este o abordare biotehnologică inovatoare privind adaptarea nanoarhitecturilor de carbon încărcate cu medicamente pe bază de platină, în vederea maximizării eficienței lor asupra celulelor de cancer de sân triplu negativ (CSTN). Acest tip de cancer este definit prin lipsa exprimării celor trei receptori care se găsesc la nivelul celulelor de cancer de sân (pentru estrogen, progesteron şi HER2), făcând astfel chimioterapia ineficientă. Transportul intracelular al medicamentelor ar putea fi o alternativă promiţătoare în ţintirea moleculelor implicate în căi de semnalizare esențiale, putand fi benefic în tratamentul CSTN. Rezultatele noastre preliminare au arătat că nanoarhitecturile de carbon conjugate cu medicamente terapeutice au o contribuție sinergetică în generarea de specii reactive de oxigen și în inhibarea semnificativă a creșterii celulelor de cancer de sân triplu negativ MDA-MB231 prin inducerea autofagiei. Pornind de la aceste rezultate referitoare la nanoarhitecturile de carbon 1D funcționalizate cu medicamente și caracterizarea preliminară a acestora (fizico-chimică și biologică), proiectul de faţă reprezintă o treaptă mai avansată atât în ceea ce priveşte materialele (introducerea nanoarhitecturile de carbon 2D) cât și abordarea biologică (model tumoral 3D). Obiectivele proiectului includ investigarea interacțiunii sferoid tumoral - nanosistem, monitorizarea internalizării şi retenţiei celulare precum și evaluarea potențialului anti-tumoral și anti-invaziv al nanoarhitecturile de carbon functionalizate. In final, vom evalua expresia mai multor proteine implicate în căile de semnalizare PI3K/AKT/NF-kB, MAPK/ERK/p38 si Notch ce promovează invazivitatea şi creşterea celulelor tumorale și vom confirma eficacitatea nano-produsului particularizat.

 

Obiectivul proiectului

 

Principalul obiectiv al proiectului este dezvoltarea unui nanotransportor inteligent pentru medicamentele chemoterapeutice pe baza de platina si demonstrarea eficientei lor in promovarea mortii celulelor de cancer de san triplu negativ folosind sferoizi tumorali multicelulari. 

 

Rezultate estimate

  • obtinerea unui nanotransportor de carbon functionalizat si incarcat cu chemoterapeutice pe baza de platina
  • cunostinte noi privind caracteristicile biochimice si moleculare ale interactiei dintre nanosistemul testat si modelul experimental 3D precum si despre modificarile induse la nivelul cailor de semnalizare resposabile de inhibiţia cancerului de sân triplu negativ
  • diseminarea rezultatelor prin intermediul website-ului proiectului, articole ISI si comunicari la reuniuni stiintifice
  • o cerere de brevet
  • elaborarea unei teze de doctorat, teze de master si teze de licenta.

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 14 Noiembrie 2017.