Candidați alegeri UB

 

Candidați înscriși pentru funcția de Președinte al Senatului UB

Pentru funcția de Președinte al Senatului Universității din București și-a depus candidatura dl prof. dr. GHEORGHE VLAD NISTOR, de la Facultatea de Istorie.

Alegerile pentru funcția de Președinte al Senatului vor avea loc în ședința Senatului de miercuri 7 decembrie 2011, de la ora 10.00, la Sala Stoicescu.

Candidați înscriși pentru funcția de Rector al Universității din București

Pentru funcția de Rector al Universității din București, și-a depus candidatura dl prof. dr. Mircea DUMITRU, la momentul actual profesor la Facultatea de Filosofie a Universității din București și prorector al Universității din București în relații internaționale și managementul calității. 

Fisier de tip .pdf ! CV Mircea Dumitru 

Fisier de tip .pdf ! Lucrari publicate si activitate stiintificaƒ 

Fisier de tip .pdf ! Proiect de management Rector 2012-2016 

 

Miercuri, 14 decembrie 2011, vor avea loc alegerile pentru funcţia de Rector al Universităţii din Bucureşti. 

Conform prevederilor art. 99 (4) din Carta Universităţii din Bucureşti "alegerile la nivelul unei structuri de conducere sunt validate dacă au participat cel puţin jumătate plus unu din membrii cu drept de vot la nivelul structurii". 

Potrivit art. 99 (2) "sunt declarate alese persoanele care au obţinut majoritatea voturilor (jumătate plus unu) din totalul membrilor electori". 

 Au drept de vot angajaţii Universităţii din Bucureşti, încadraţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cadre didactice şi cercetători, şi reprezentanţii studenţilor validaţi în forurile decizionale ale Universităţii (Consiliul facultăţii şi Senatul Universităţii din Bucureşti). 

Alegerile se vor desfăşura în intervalul 8.00-20.00. Secţiile de vot cărora sunt arondate cele 19 facultăţi şi 1 departament ale Universităţii din Bucureşti sunt următoarele:

Secţia 1, Rectoratul Universităţii din Bucureşti, Hol Palatul Facultăţii de Drept, Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46

Facultatea de Biologie

Facultatea de Chimie

Facultatea de Drept

Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport

Facultatea de Filosofie

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Facultatea de Teologie Baptistă

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Secţia 2. Hol Facultatea de Litere, Str. Edgar Quinet, nr. 7

Facultatea de Administraţie şi Afaceri

Facultatea de Fizică

Facultatea de Geografie

Facultatea de Geologie şi Geofizică

Facultatea de Istorie

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Facultatea de Litere

Facultatea de Matematică şi Informatică

Facultatea de Ştiinţe Politice

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Persoanele care au drept de vot trebuie să se prezinte în intervalul precizat la cele două secţii de votare cu Buletinul de Identitate / Cartea de Identitate / Paşaport pentru angajaţii Universităţii din Bucureşti cu drept de vot sau cu carnetul de student pentru reprezentanţii studenţilor. 

 

LISTA CANDIDATURILOR DEPUSE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DECAN DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

1. Facultatea de Administrație și Afaceri: Prof. dr. Paul Marinescu; Conf. dr. Răzvan Papuc

2. Facultatea de Biologie: Prof. dr. Carmen Postolache; Prof. dr. Anca Dinischiotu

3. Facultatea de Chimie: Prof. dr. Andrei Valentin Medvedovici; Conf. dr. Constantin Mihailciuc

4. Facultatea de Drept: Conf. dr. Flavius Baias; Lect. dr. Claudiu Paul Buglea

5. Facultatea de Filosofie: Prof. dr. Romulus Brâncoveanu; Conf. dr. Constantin Stoenescu

6. Facultatea de Fizică: Prof.  dr. Ștefan Antohe; Prof. dr. Virgil Băran

7. Facultatea de Geologie și Geofizică: Prof. dr. Victor Mocanu; Prof. dr. Daniel Scrădeanu

8. Facultatea de Istorie: Prof. dr. Mihai Retegan; Prof. dr. Adrian Cioroianu; Lect dr. Carol Căpiță; Conf. dr. Alin Ciupală

9. Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării: Conf. dr. Viorica Păuș; Lect. dr. Valentin Vâlcu

10. Facultatea de Limbi și Literaturi Străine: Prof. dr. Liviu Franga; Conf. dr. Mihai Ștefan Stroe

11. Facultatea de Litere: Conf. dr. Oana Murăruș; Prof. dr. Emil Ionescu

12. Facultatea de Matematică și Informatică: Conf. dr. Victor Țigoiu; Prof. dr. Denis Enăchescu

13. Facultatea de Psihologie și Științele Educației: Conf. dr. Lucian Ciolan; Prof. dr. Ion Ovidiu Pânișoară

14. Facultatea de Sociologie și Asistență Socială: Prof. dr. Marian Preda; Conf. dr. Dan Adrian

15. Facultatea de Științe Politice: Prof. dr. Laurențiu Vlad; Lect. dr. Sorin Sebe

16. Facultatea de Teologie Ortodoxă: Prof. dr. Ștefan Buchiu; Prof. dr. Sterea Tache

17. Facultatea  de Teologie Baptistă: Prof. dr. Otniel Bunaciu; Lect. dr. Sorin Bădrăgan

Interviuri ale candidaților la funcția de decan ce vor fi susținute în fața comisiei centrale și validate de către Senatul Universității din București: Fisier de tip .xls ! Planificare interviuri candidați la funcția de decan

Lista candidaturilor depuse pentru ocuparea funcţiei de decan la Facultatea de Geografie şi Facultatea de Teologie Romano Catolică

1. Facultatea de Geografie: Prof. dr. Cristian BRĂGHINĂ; Conf. dr. Laura Georgiana COMĂNESCU

2. Facultatea de Teologie Romano-Catolică: Prof. dr. Wilhelm DANCĂ; Lect. dr. Emil MORARU

 

 

 

Pagină actualizată la 02 Martie 2012.