Rezultatele referendumului universitar

 

Senatul Universităţii din București a validat miercuri, 29 iunie 2011, rezultatele Referendumului universitar pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului. Comunitatea academică a Universităţii din București a optat ca rectorul instituţiei să fie ales "pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret şi egal”.

Din cele 1468 de persoane cu drept de vot din cadrul universităţii, s-au prezentat la urne 806 de persoane, reprezentând 53% din total. Dintre aceştia, 691 de persoane, adică 85,7% dintre cei care au votat, au ales opțiunea "pe baza de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret și egal". Restul de 111 de persoane care au votat şi-au exprimat opţiunea pentru alegerea rectorului pe bază de concurs public. Din totalul voturilor exprimate, 4 au fost nule.

La referendum au avut drept de vot toate cadrele didactice şi cercetătorii angajaţi pe perioadă nedeterminată, studenţii membri ai senatului universitar şi ai consiliilor facultăţilor. Alegătorii au optat între cele două variante de desemnare a rectorului: „concurs public” pentru desemnarea rectorului sau „alegeri generale prin vot universal, direct, secret şi egal”.

Rezultatele procesului de alegere a Preşedintelui Senatului Universităţii din Bucureşti

În şedinţa Senatului Universităţii din Bucureşti din data de 7.12.2011, în urma procesului de alegere a preşedintelui Senatului Universităţii din Bucureşti, a fost ales prof. dr. Gheorghe Vlad Nistor cu 90 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă şi 3 voturi anulate. Au fost prezenţi 106 membri ai Senatului Universităţii din Bucureşti din totalul de 119. 

 

Rezultatele procesului de alegere a Rectorului Universităţii din Bucureşti

Miercuri, 14 decembrie 2011, au avut loc alegerile pentru funcţia de Rector al Universităţii din Bucureşti. Din cele 1315 de persoane cu drept de vot din cadrul Universităţii, s-au prezentat la urne 910 persoane, reprezentând 70% din total. Prof. dr. Mircea Dumitru a fost votat de 782 de persoane, adică 59,4% dintre cei care aveau drept de vot şi 86 % dintre cei care au fost prezenţi la vot.

Conform rezultatelor Referendumului universitar organizat în vara acestui an, procedura de desemnare a rectorului este votul universal, direct, secret şi egal. La alegeri au participat angajaţii Universităţii din Bucureşti, încadraţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cadre didactice şi cercetători, şi reprezentanţii studenţilor validaţi în forurile decizionale ale Universităţii (Consiliile facultăţilor şi Senatul Universităţii din Bucureşti).

Fisier de tip .pdf ! Proces Verbal Alegeri Rector Universitatea din Bucureşti 

Confirmarea prof. univ. dr. Mircea Dumitru în funcţia de rector al Universităţii din Bucureşti de către Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Marţi, 20 decembrie 2011, în şedinţa Senatului Universităţii din Bucureşti care l-a avut drept invitat pe ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a fost prezentat Ordinul de Ministru nr. 6685 de confirmare a dlui prof. dr. Mircea Dumitru în funcţia de Rector al Universităţii din Bucureşti. 

Fisier de tip .pdf ! Ordin MECTS privind confirmarea domnului prof. univ. dr. Mircea Dumitru in functia de rector al Universitatii din Bucuresti 

REZULTATELE PRIVIND SELECȚIA DECANILOR LA FACULTĂȚILE UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

 Rezultatele urmează a fi validate de către Senatul Universității din București din 29.02.2012

Fisier de tip .pdf ! Rezultate selectie 

Nr. crt.

FACULTATEA

NUMELE ȘI PRENUMELE

DECANULUI DESEMNAT

1

Administrație și Afaceri

Conf. dr. Răzvan Mihai Papuc

2

Biologie

Prof. dr. Carmen Postolache

3

Chimie

Conf. dr. Constantin Mihailciuc

4

Drept

Conf. dr. Flavius Antonius Baias

5

Filosofie

Prof. dr. Romulus Vasile Brâncoveanu

6

Fizică

Prof. dr. Ștefan Antohe

7

Geologie și Geofizică

Prof. dr. Victor Mocanu

8

Istorie

Prof. dr. Adrian Cioroianu

9

Jurnalism și Stiințele Comunicării

Conf. dr. Viorica Păuș

10

Litere

Conf. dr. Ioana Valentina Murăruș

11

Limbi și Literaturi Străine

Prof. dr. Liviu Franga

12

Matematică și Informatică

Conf. dr. Victor Țigoiu

13

Psihologie și Științele Educației

Conf. dr. Lucian Ciolan

14

Sociologie și Asistență Socială

Prof. dr. Marian Preda

15

Științe Politice

Prof. dr. Laurențiu Vlad

16

Teologie Baptistă

Prof. dr. Otniel Bunaciu

17

Teologie Ortodoxă

Prof. dr. Ștefan Buchiu

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 16 Martie 2012.