Departamentul Cercetare și Transfer Tehnologic

Atribuţii: 
- implementarea strategiei Universităţii din Bucureşti referitoare la activitatea de cercetare; 
- evidenţa financiară a contractelor de cercetare încheiate între UB şi diverse ministere şi societăţi
- evidenţa centrelor şi personalului de cercetare
- evidenţa rezultatelor cercetării
- colaborarea cu principalii finanţatori

Director Departament:   
Dragoş Dena
dragos@unibuc.ro

Membri

Aurel Popescu, CFP, 021-3077364, aurel.p@unibuc.ro 
Mirela Diaconescu, administrator financiar, 021-3077344, mirelad@unibuc.ro 
Genioara Ion, administrator financiar, 021-3077343, 
genioara.i@unibuc.ro 
Oana Ciortan,   administrator financiar   021-3077367   oana.c@unibuc.ro
Oana Ungureanu, administrator financiar  021-3077365 oana.ungureanu@unibuc.ro
Ecaterina Sârbu, administrator financiar  021-3077378   monica.sarbu@unibuc.ro 
Cristina Gheţa, administrator financiar  021-3077374
Anişoara Potamian administrator financiar 021-3077374
Diana Pîtea administrator financiar 021-3077381
Adriana Ion administrator financiar 021-3077344
Ionut Dima administrator financiar 021-3077364
Mihai Dinu administrator financiar 021-3077364

 

 

 

 

Info

Adresa: bd M. Kogălniceanu 36-46, sector 5, 050107, Bucureşti - 
clădire cămin Kogalniceanu, etaj 1, cam. 110A

Contact

Tel:
(021)307.73.43, 
(021)307.73.44,
(021)307.73.78, 
(021)307.73.64, 
(021)307.73.74

Fax:
021-307 73 94

actualizare la 01.03.2011


Programul de lucru cu publicul este
luni-joi  11:00-14:00

 

 

 

 

 

 

 

 
Pagină actualizată la 23 Aprilie 2012.