Program de lucru       cu publicul:


   LUNI - JOI: 10,00 - 14,00    

 

Membrii biroului:

Cristina Voinea

Michaela Serediuc

Bianca Dumitriu

Roxana Berlic

       

        

 

 

B I R O U L   P E R F E C Ţ I O N A R E

B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, Sector 5, Cod poștal 050107
Locație: Facultatea de Drept, Etaj 2, Camera 309
Telefon: +40 21 307 73 37, +40 21 307 73 38; Fax: +40 21 312 04 19
 E-mail: birou@perfectionare.unibuc.ro

 

Marți, 08 MARTIE 2016, Biroul Perfecționare va fi INCHIS!

 

 

ATRIBUȚII de PERFECȚIONARE

- organizarea examenelor pentru obținerea gradelor didactice II şi I pentru PROFESORII din învăţământul preuniversitar;

- întocmirea şi eliberarea certificatelor de acordare a gradelor didactice II şi I;

- organizarea examenului pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor;

            Specialitățile pentru care Centrul nostru de perfecționare are atribuții de perfecționare prin grade didactice sunt: 

Informatică

Matematică

Fizică

Chimie

Biochimie tehnologică

Biologie

Biochimie

Ecologie

Geografie

Geologie

Istorie

Filosofie

Sociologie

Psihosociologie

Drept

Științe politice

Adm. Publică

Psihologie

Pedagogie

Psihopedag. specială

Teologie ortodoxă

Teologie romano/greco-catolică,    baptistă/

adventistă/penticostală

Lb. și lit. Franceză

Lb. și lit. Latină

Lb. și lit. Italiană

Lb. și lit. Spaniolă

Lb. și lit. Engleză

Lb. și lit. Germană

Lb. și lit. Maghiară 

Lb. și lit. Rromani

Lb. și lit. Bulgară

Lb. și lit. Slovacă

Lb. și lit. Sârbă

Lb. și lit. Crotă

Lb. și lit. Turcă

Lb. și lit. Elină

Lb. și lit. Polonă

Lb. și lit. Cehă

Lb. și lit. Portugheză

Lb. și lit. Japoneză

Prof.documentarist

Lb și lit. Română

         


       Perfecţionarea prin grade didactice la specializările institutori, invățători, educatoare, profesori pentru învățământ primar și preșcolar se organizează de către Departamentul pentru Învăţământul Primar şi Preşcolar.
Adresa: Complex LEU, B-dul Iuliu Maniu nr. 1-3, Corp Central, Etaj 5, Camera 517, Sect. 6
Telefon: +40 21 318 15 50  
          


DATELE COLOCVIULUI

de admitere la 

GRADUL DIDACTIC I, seria 2016-2018, pentru PROFESORI


!! (pentru INSTITUTORI, PROFESORI ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR și PREȘCOLAR – 021 318 15 50)

 

FILOSOFIE  - 25 ianuarie 2016, ora 10.00, Facultatea de Filosofie

GERMANĂ -  25 ianuarie 2016, ora 13.00, Facultatea de Limbi Străine (str. Pitar Moș), Catedra de germană

ROMANO-CATOLICĂ - 26 ianuarie 2016, ora 10.00, Facultatea de Teologie Romano-Catolică

PEDAGOGIE – 28 ianuarie 2016, ora 14.00, Facult. de Psihologie și Șt. Educației, Centrul management (parter)

PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ – 29 ianuarie 2016, ora 11.00, Facult. de Psihologie și Științele Educației, Sala de Consiliu (etaj 1)

MATEMATICĂ - 30 ianuarie 2016, ora 10.00, Facultatea de Matematică, Sala 5

BIOLOGIE - 01 februarie 2016, ora 10.00 --- Facultatea de Biologie

RELIGIE PENTICOSTALĂ – 02 februarie 2016, ora 10.00, Facultatea de Teologie Baptistă 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ – 03 februarie 2016, ora 11.00, Facultatea de Adm și Afaceri, Decanat

RELIGIE ORTODOXĂ - 03 februarie 2016, ora 10.00, Facultatea de Teologie Ortodoxă

FRANCEZĂ – 06 februarie 2016, ora 10.00, Facultatea de Limbi Străine (Str. Edgar Quinet), Catedra de Franceză

MAGHIARĂ – 08 februarie 2016, ora 10.00, Facultatea de Limbi Străine (Str. Pitar Moș), Catedra de Maghiară

ENGLEZĂ – 09 februarie 2016, ora 10.00, Facultatea de Limbi Străine (Str. Pitar Moș 7-13), Sala de Studii Culturale Britanice, et. 1

PSIHOLOGIE – 11 februarie 2016, ora 10.00, Facult. de Psihologie și Șt. Educației, Sala de Consiliu

GEOGRAFIE - 13 februarie 2016, ora 09.00 --- Facultatea de Geografie

ISTORIE - 06 februarie 2016, ora 09.00   --- Facultatea de Istorie

FIZICĂ - 06 februarie 2016, ora 11.00 --- Facultatea de Fizică

INFORMATICĂ - 06 februarie 2016, ora 11.00, Facultatea de Matematică și Informatică, Sala 202

LB ROMÂNĂ, PROF. DOCUM - 08 februarie 2016, ora 9.30, Facultatea de Litere, salile 117, 118

CHIMIE – 08 februarie 2016, ora 10.00, Facultatea de Chimie, Sala de Consiliu (Bdul Regina Elisabeta nr 4-12)

SOCIOLOGIE - 08 februarie 2016, ora 12.00, Facultatea de Sociologie, Cancelaria facultății

 


NOU! Certificatele de acordare a GRADELOR DIDACTICE II și I, susținute în anul școlar                    2014-2015 (gradul didactic II, sesiunea august 2015 și gradul didactic I, seria 2013-2015), se eliberează începând cu data de 23 noiembrie 2015.

Taxa de eliberare este 50 lei. Aceasta se va achita la Casieria Facultății de Drept.

 


  Incepând cu sesiunea iulie 2012, pentru eliberarea certificatelor de acordare a definitivării în învățământvă rugăm să vă adresați instituțiilor care au organizat examenul de definitivat.   


   Certificatele de acordare a gradelor didactice NU SE PLASTIFIAZĂ! 

 

 

Pagină actualizată la 22 Martie 2016.