Program de lucru cu publicul:


   LUNI - JOI: 10.00 - 14.00    

 

      MEMBRII BIROULUI:

 

       CRISTINA VOINEA         

       MIHAELA SEREDIUC

       BIANCA DUMITRIU

       ROXANA BERLIC

       

        

 

 

B I R O U L   P E R F E C Ţ I O N A R E

B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, Sector 5, Cod poștal 050107
Locație: Facultatea de Drept, Etaj 2, Camera 309
Telefon: +40 21 307 73 37, +40 21 307 73 38; Fax: +40 21 312 04 19
 E-mail: birou@perfectionare.unibuc.ro

În perioada

01-23 august 2015,

Biroul Perfecționare va fi INCHIS

 pentru efectuarea concediului legal de odihnă.

               În această perioadă lucrările metodico-științifice în vederea acordării gradului didactic I, seria 2014-2016 se vor depune la Biroul Registratură (subsol cam. 21) urmând a fi înregistrare cu număr la Biroul Perfecționare începând cu data de 24 august a.c.

Acestea trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în O.M. nr. 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare (avizul scris și semnatura coordonatorului științific pe prima pagina a lucrării, lucrarea legată tip carte - cartonată sau cu spirală lucrarea și pe CD format pdf., declarația de autenticitate pe propria răspundere a candidatului semnată de acesta pe ultima pagină a lucrarii, datată și legată în lucrare).

Lucrările depuse care nu îndeplinesc condițiile menționate nu vor fi înregistrate și vor fi returnate candidaților.

Biroul Registratură nu răspunde de corectitudinea depunerii lucrărilor!!!

Pentru depunerea lucrărilor metodico-științifice nu se percepe taxă.


 NOU!!  CERTIFICATELE DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC II, sesiunea AUGUST 2014, PRECUM ȘI A GRADULUI DIDACTIC I, seria 2012-2014, se eliberează începând cu data de                20 iulie 2015.

Taxa de eliberare este 50 lei. Aceasta se va achita la casieria de la subsolul Facultății de Drept.

În perioada concediului (01-23 august a.c.) nu se eliberează certificate.


 Calendarul desfășurării examenului de GRAD DIDACTIC II, sesiune 25-31 august 2015, este:

- 26 august 2015 - proba scrisă la metodica predării specialității;

- 28 august 2015 - proba orală la pedagogie.

 

În ziua de 26 august a.c, candidații se vor prezenta la ora 8.00, la sediile facultăților unde susțin examenul, astfel:

 -    INFORMATICĂ, MATEMATICĂ --- Facultatea de Matematică și Informatică

-     FIZICĂ --- Facultatea de Fizică (Platforma Măgurele)

-     CHIMIE --- Facultatea de Chimie --- Bdul Regina Elisabeta nr 4-12, Amf. Gh. Spacu

-     BIOLOGIE, BIOCHIMIE, ECOLOGIE --- Facultatea de Biologie

-     GEOGRAFIE --- Facultatea de Geografie

-     ISTORIE --- Facultatea de Istorie

-     FILOSOFIE --- Facultatea de Istorie 

-     DREPT --- Facultatea de Drept, Sala 114

-     ȘTIINȚE POLITICE --- Facultatea de Drept, Sala 114

-     SOCIOLOGIE --- Facultatea de Sociologie

-     PSIHOLOGIE/ PEDAGOGIE/ PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ --- Facult. de Psihologie și Științele Educației (Șos. Panduri nr. 90)

-     TEOLOGIE ORTODOXĂ --- Facultatea de Teologie Ortodoxă

-     TEOLOGIE BAPTISTĂ/ ADVENTISTĂ --- Facultatea de Teologie Baptistă

-     LITERE/ PROF. DOCUMENTARIȘTI --- Facultatea de Litere

-     FRANCEZĂ/ ITALIANĂ/ SPANIOLĂ --- Facultatea de LLS (str. Edgar Quinet)

-     ENGLEZĂ/ GERMANĂ/ MAGHIARĂ/ RROMANI --- Facultatea de LLS (Str. Pitar Moș)

 

OBS:    - Candidații vor avea asupra lor Buletinul/Cartea de identitate;

           - La proba scrisă, aceștia vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră;

           - Examenul este fără taxă; 

Programele pentru examenul de obținere a gradului didactic II se găsesc pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării Științifice (www.edu.ro/resurse umane/formare continuă).


 


ATRIBUȚII de PERFECȚIONARE

- organizarea examenelor pentru obținerea gradelor didactice II şi I pentru PROFESORII din învăţământul preuniversitar;

- întocmirea şi eliberarea certificatelor de acordare a gradelor didactice II şi I;

- organizarea examenului pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor;

            Specialitățile pentru care Centrul nostru de perfecționare are atribuții de perfecționare prin grade didactice sunt: 

Informatică

Matematică

Fizică

Chimie

Biochimie tehnologică

Biologie

Biochimie

Ecologie

Geografie

Geologie

Istorie

Filosofie

Sociologie

Psihosociologie

Drept

Științe politice

Adm. Publică

Psihologie

Pedagogie

Psihopedag. specială

Teologie ortodoxă

Teologie romano/ greco-catolică

Lb și lit. Română

Lb. și lit. Franceză

Lb. și lit. Latină

Lb. și lit. Italiană

Lb. și lit. Spaniolă

Lb. și lit. Engleză

Lb. și lit. Germană

Lb. și lit. Maghiară 

Lb. și lit. Rromani

Lb. și lit. Bulgară

Lb. și lit. Slovacă

Lb. și lit. Sârbă

Lb. și lit. Crotă

Lb. și lit. Turcă

Lb. și lit. Elină

Lb. și lit. Polonă

Lb. și lit. Cehă

Lb. și lit. Portugheză

Lb. și lit. Japoneză

Prof.documentarist


         


              Perfecţionarea prin grade didactice la specializările institutori, invățători, educatoare, profesori pentru învățământ primar și preșcolar se organizează de către Departamentul pentru Învăţământul Primar şi Preşcolar.
Adresa: Complex LEU, B-dul Iuliu Maniu nr. 1-3, Corp Central, Etaj 5, Camera 517, Sector 6
Telefon: +40 21 318 15 50  
          

 


  Incepând cu sesiunea iulie 2012, pentru eliberarea certificatelor de acordare a definitivării în învățământvă rugăm să vă adresați instituțiilor care au organizat examenul de definitivat.   


   Certificatele de acordare a gradelor didactice NU SE PLASTIFIAZĂ! 

 

 

Pagină actualizată la 31 Iulie 2015.