Program de lucru       cu publicul:


   LUNI - JOI: 10,00 - 14,00    

 

Membrii biroului:

Cristina Voinea

Michaela Serediuc

Bianca Dumitriu

Roxana Berlic

       

        

 

 

UNIVERSITATEA   DIN   BUCUREŞTI

DIRECŢIA  GENERALĂ  SECRETARIAT

BIROUL PERFECŢIONARE

B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, Sector 5, Cod poştal  050107, Bucureşti, România 

Tel: + 40 21 307 73 37, +40 21 307 73 38, Fax: + 40 21 312 04 19

www.unibuc.ro, birou@perfectionare.unibuc.ro


GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2017-2019

pentru PROFESORII

care au pe diploma de licență specializările de mai sus; 

pentru ÎNVĂȚĂTORI, INSTITUTORI, EDUCATOARE, PROFESORI ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR și PREȘCOLAR, vă rugăm să vă adresați D.F.P. - 021 318 15 50


Candidații care se regăsesc în lista de mai jos sunt înscriși în cataloagele de examen și se vor prezenta la facultățile unde susțin examenul la data și ora anunțate, cu cartea de identitate, cu un plan al lucrării și bibliografie. 

Fisier de tip .doc ! datele colocviului de admitere la examenul de grad didactic I, seria 2017-2019 

Fisier de tip .pdf ! gradul didactic I, seria 2017-2019 - comisii de colocviu cuprinzând candidații care au completat fișa de înscriere  

Candidații care se regăsesc în lista de mai jos NU AU COMPLETAT FIȘA DE ÎNSCRIERE ȘI NU VOR FIGURA ÎN CATALOAGELE DE COLOCVIU. Aceștia se vor înscrie pentru o sesiune viitoare.

Fisier de tip .xlsx ! gradul didactic I, seria 2017-2019 - candidați care nu au completat fisa de înscriere și nu figurează în cataloagele de colocviu 

Lista cu situația candidaților după susținerea colocviului, precum și îndrumătorii aprobați va fi afișată în jurul datei de 01 martie 2017. 


 • dosarele candidaților înscriși la gradul didactic I, seria 2017-2019, s-au primit şi s-au înregistrat la Centrul nostru de perfecționare până pe data de 15 ianuarie 2017;  
 • dosarele transmise după această dată, precum şi cele adresate altor centre de perfecţionare sau cele care nu îndeplinesc condițiile legale de înscriere nu vor fi luate în considerare şi vor fi restituite Inspectoratului şcolar;
 • candidaţii ale căror dosare au fost transmise centrului nostru de perfecționare și care au întrunit condiţiile legale de participare la examen, au completat în perioada 04 - 17 ian. 2017, la biroul nostruo cerere tip de înscriere, care cuprinde: date personale, numele îndrumătorului solicitat (opțional), titlul lucrării şi minimum de bibliografie (4-5 titluri);
 • cei care nu au completat în termenul stabilit cererea de înscriere, nu sunt notaţi în catalogul de examen, prin urmare nu participa participa la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2017-2019;

 • pentru susţinerea colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2017-2019, nu se percepe taxă;
 • informațiile de pe acest site sunt actualizate la sfârșitul fiecărei zi de lucru;

 

 

 

 

ATRIBUȚII de PERFECȚIONARE

- organizarea examenelor pentru obținerea gradelor didactice II şi I pentru PROFESORII din învăţământul preuniversitar;

- întocmirea şi eliberarea certificatelor de acordare a gradelor didactice II şi I;

- organizarea examenului pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor;

   Specialitățile pentru care Centrul nostru de perfecționare are atribuții de perfecționare prin grade didactice sunt: matematică, informatică, fizică, chimie, biochimie tehnologică, biologie, biochimie, ecologie, geografie, geologie, istorie, filosofie, psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială, sociologie, psihosociologie, drept, administraţie publică, ştiinţe politice, teologie ortodoxă, teologie romano-catolică, teologie greco-catolică, teologie baptistă, teologie adventistă, teologie penticostală, limba şi literatura română, profesor documentarist, limbi şi literaturi străine: franceză, latină, italiană, spaniolă, turcă, maghiară, rromani, elină, japoneză, portugheză, engleză, germană, rusă, sârbă, croată, ucraineană, polonă, bulgară, slovacă

       Perfecţionarea prin grade didactice la specializările institutori, invățători, educatoare, profesori pentru învățământ primar și preșcolar se organizează de către Departamentul de Formare a Profesorilor.
Adresa: Complex LEU, B-dul Iuliu Maniu nr. 1-3, Corp Central, Etaj 5, Camera 517, Sect. 6
Telefon: +40 21 318 15 50

http://fpse.unibuc.ro/organizare/grade-didacticeGRADUL DIDACTIC I, seria 2017-2019, pentru PROFESORII

care au pe diploma de licență specializările de mai sus; 

pentru ÎNVĂȚĂTORI, INSTITUTORI, EDUCATOARE, PROFESORI ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR și PREȘCOLAR, vă rugăm să vă adresați D.F.P. - 021 318 15 50


 • dosarele candidaților înscriși la gradul didactic I, seria 2017-2019, se primesc şi se înregistrează la Centrul nostru de perfecționare până pe data de 15 ianuarie 2017;  
 • dosarele transmise după această dată, precum şi cele adresate altor centre de perfecţionare sau cele care nu îndeplinesc condițiile legale de înscriere nu vor fi luate în considerare şi vor fi restituite Inspectoratului şcolar;


 • candidaţii ale căror dosare au fost transmise centrului nostru de perfecționare și care întrunesc condiţiile legale de participare la examen, trebuie să completeze în perioada 04 - 17 ian. 2017, la biroul nostruo cerere tip de înscriere, care va cuprinde: date personale, numele îndrumătorului solicitat (opțional), titlul lucrării şi minimum de bibliografie (4-5 titluri);
 • cei care nu completează în termenul stabilit cererea de înscriere, nu vor fi notaţi în catalogul de examen, prin urmare nu vor putea participa la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2017-2019;
 • nu se accepta fișe de înscriere transmise prin e-mail/poștă;


 • datele exacte, locul și ora desfășurării colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2017-2019, vor fi afişate pe site-ul nostru, imediat ce vor fi stabilite de facultăţi;
 • perioada desfășurării colocviului este 15 ianuarie – 15 februarie 2017;


 • pentru susţinerea colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2017-2019, nu se percepe taxă;


 • candidații care se regăsesc în lista de mai jos, pot veni să completeze cererea de înscriere în perioada 04-17 ianuarie 2017, programul biroului pentru înscriere fiind LUNI – JOI = 10.00-14.00, VINERI = 09.00-13.00, fără o confirmare telefonică în prealabil.
 • Candidaţii care au dosarele de examen incomplete, pentru a se putea înscrie, trebuie să completeze dosarele cu actele lipsă notate în rubrica observații din lista de mai jos.


 • informațiile de pe acest site sunt actualizate la sfârșitul fiecărei zi de lucru;
 • având în vedere numărul mare de dosare de înscriere la colocviu care trebuie înregistrate în baza de date a biroului, nu vom putea răspunde tuturor solicitărilor telefonice, de aceea vă rugăm insistent să consultați această pagina pentru a urmări situația dosarului dumneavoastră. 
 • județele care nu se regăsesc în lista de mai jos nu au transmis până la aceasta dată dosarele de înscriere la gradul didactic I, seria 2017-2019

Fisier de tip .xlsx ! lista candidatilor inscrisi la gradul didactic I, seria 2017-2019 

Fisier de tip .doc ! datele colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2017-2019 


ATENȚIE!! 

Pentru eliberarea certificatelor de acordare a gradelor didactice II (sesiunea august 2016) și I (seria 2014-2016) sunt necesare 2 fotografii 3x4 (3 cm lățime, 4 cm înălțime), color, recent realizate într-un studio foto. Candidații care nu depus aceste fotografii la ISJ-uri/ISMB, le vor aduce, personal, în momentul ridicării certificatului.

Certificatele de acordare a gradelor didactice, indiferent de sesiunea în care au fost susținute, se ridică personal, pe baza cărtii de identitate in original și a dovezii achitării taxei de eliberare a certificatelor care este în valoare de 50 lei. Aceasta se va achita la Casieria de la subsolul Facultății de Drept. 

Eliberarea certificatelor pe baza unei procuri notariale se va face numai in cazuri excepționale (accidente, imobilizare la pat, invaliditate), cu aprobarea conducerii Universității. Vă rugăm insistent ca în procura notarială să se regăsească motivul pentru care titularul certificatului nu poate ridica personal actul de studii, precum și specialiatea și sesiunea susținerii examenului.

 

 


  Incepând cu sesiunea iulie 2012, pentru eliberarea certificatelor de acordare a definitivării în învățământvă rugăm să vă adresați instituțiilor care au organizat examenul de definitivat.   


   Certificatele de acordare a gradelor didactice NU SE PLASTIFIAZĂ! 

 

 

Pagină actualizată la 19 Ianuarie 2017.