PROGRAM de LUCRU:


   LUNI - JOI: 10.00 - 14.00    


      MEMBRII BIROULUI:

 

       MIHAELA SEREDIUC         

       CRISTINA VOINEA

       OANA HATMANU

       MONICA PAVEL

       

        

 

 

B I R O U L   P E R F E C Ţ I O N A R E

B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, Sector 5, Cod poștal 050107
Locație: Facultatea de Drept, Etaj 2, Camera 309
Telefon: +40 21 307 73 37, +40 21 307 73 38; Fax: +40 21 312 04 19
NOU! E-mail: birou@perfectionare.unibuc.ro

 

ATRIBUȚII de PERFECȚIONARE

 

- organizarea examenelor pentru obținerea gradelor didactice II şi I pentru PROFESORII din învăţământul preuniversitar (pentru ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR vă rugăm să vă adresați DPIPP; datele de contact le regăsiți mai jos);

- întocmirea şi eliberarea certificatelor de acordare a gradelor didactice II şi I;

- organizarea examenului pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Certificatele pentru acordarea gradului didactic II, sesiunea august 2014, precum și cele de acordarea gradului didactic I, seria 2012/2014, se vor elibera numai după validarea rezultatelor de către Ministerul Educației Naționale, conform art. 24, alin. (3), respectiv art.41, alin. (3).

Candidații sunt rugați să sune la Biroul Perfecționare pentru a se interesa dacă examenele au fost validate, iar certificatele tipărite, în jurul datei de 15 octombrie 2014 pentru gradul didactic I, seria 2012/2014, 15 noiembrie 2014 pentru examenul de grad didactic II, sesiunea august 2014.

 

 

 

 

          Informațiile de mai sus NU SUNT VALABILE pentru specializările EDUCATOR, INVĂȚĂTOR, INSTITUTOR, PROFESORI ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR și PREȘCOLAR.

      Pentru aceste specializări, vă rugăm să vă adresați Departamentului pentru Învățământ Primar și Preșcolar (021 318 15 50, Complex LEU, Bdul Iuliu Maniu nr. 1-3, Corp Central, Etaj 5).

 Fisier de tip .pdf ! gradul didactic I, seria 2013-2015 - depunerea lucrarilor   

Fisier de tip .pdf ! gradul didactic II, sesiunea august 2014 

 

   


     Specialitățile pentru care Centrul nostru de perfecționare are atribuții de perfecționare prin grade didactice sunt: 

Informatică

Matematică

Fizică

Chimie

Biochimie tehnologică

Biologie

Biochimie

Ecologie

Geografie

Geologie

Istorie

Filosofie

Sociologie

Psihosociologie

Drept

Științe politice

Adm. Publică

Psihologie

Pedagogie

Psihopedag. specială

Teologie ortodoxă

Teologie romano/ greco-catolică

Lb și lit. Română

Lb. și lit. Franceză

Lb. și lit. Latină

Lb. și lit. Italiană

Lb. și lit. Spaniolă

Lb. și lit. Engleză

Lb. și lit. Germană

Lb. și lit. Maghiară 

Lb. și lit. Rromani

Lb. și lit. Bulgară

Lb. și lit. Slovacă

Lb. și lit. Sârbă

Lb. și lit. Crotă

Lb. și lit. Turcă

Lb. și lit. Elină

Lb. și lit. Polonă

Lb. și lit. Cehă

Lb. și lit. Portugheză

Lb. și lit. Japoneză

Prof.documentarist

 

       Perfecţionarea prin grade didactice la specializările institutori, invățători, educatoare, profesori pentru învățământ primar și preșcolar se organizează de către Departamentul pentru Învăţământul Primar şi Preşcolar.
Adresa: Complex LEU, B-dul Iuliu Maniu nr. 1-3, Corp Central, Etaj 5, Camera 517, Sector 6
Telefon: +40 21 318 15 50  

     Pentru eliberarea certificatelor de acordare a definitivării în învățământ - începând cu sesiunea iulie 2012, vă rugăm să vă adresați instituțiilor care au organizat examenul de definitivat.

         Certificatele de acordare a gradelor didactice NU SE PLASTIFIAZĂ! 

     

     

                                                          C A D R U L   L E G I S L A T I V                                          

Fisier de tip .html ! Metodologia aprobata prin OM nr. 5561/2011, cu modificarile si completarile ulterioare 

Fisier de tip .pdf ! Metodologia privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar aprobata prin O.M. nr. 5720/2009   ----abrogata prin O.M. 5561/2011

Fisier de tip .pdf ! Legea Educatiei Nationale 

Fisier de tip .pdf ! Regulamentul actelor de studii

Fisier de tip .pdf ! Legea 128/1997  ---- abrogata 

 

 

Pagină actualizată la 09 Septembrie 2014.