PROGRAM de LUCRU:


   LUNI - JOI: 10.00 - 14.00    


      MEMBRII BIROULUI:

 

       MIHAELA SEREDIUC         

       CRISTINA VOINEA

       OANA HATMANU

       MONICA PAVEL

       

        

 

 

B I R O U L   P E R F E C Ţ I O N A R E

B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, Sector 5, Cod poștal 050107
Locație: Facultatea de Drept, Etaj 2, Camera 309
Telefon: +40 21 307 73 37, +40 21 307 73 38; Fax: +40 21 312 04 19
NOU! E-mail: birou@perfectionare.unibuc.ro

 

ATRIBUȚII de PERFECȚIONARE

 

- organizarea examenelor pentru obținerea gradelor didactice II şi I pentru PROFESORII din învăţământul preuniversitar (pentru ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR vă rugăm să vă adresați DPIPP; datele de contact le regăsiți mai jos);

- întocmirea şi eliberarea certificatelor de acordare a gradelor didactice II şi I;

- organizarea examenului pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor;

 Specialitățile pentru care centrul nostru de perfecționare are atribuții pe perfecționare prin grade didactice sunt:  

Informatică

Matematică

Fizică

Chimie

Biochimie tehnologică

Biologie

Biochimie

Ecologie

Geografie

Geologie

Istorie

Filosofie

Sociologie

Psihosociologie

Drept

Științe politice

Adm. Publică

Psihologie

Pedagogie

Psihopedag. specială

Teologie ortodoxă

Teologie romano/ greco-catolică

Teologie Baptistă

Lb. și lit. Franceză

Lb. și lit. Latină

Lb. și lit. Italiană

Lb. și lit. Spaniolă

Lb. și lit. Engleză

Lb. și lit. Germană

Lb. și lit. Maghiară 

Lb. și lit. Rromani

Lb. și lit. Bulgară

Lb. și lit. Slovacă

Lb. și lit. Sârbă

Lb. și lit. Crotă

Lb. și lit. Turcă

Lb. și lit. Elină

Lb. și lit. Polonă

Lb. și lit. Cehă

Lb. și lit. Portugheză

Lb. și lit. Japoneză

Lb. și Lit. Română

Prof. documentarist

 

  A T E N Ț I E ! !   

!! Perfecționarea prin grade didactice la specializările institutori, educatoare, profesori pentru învățământ primar și preșcolar se organizează de către Departamentul pentru Învățământ Primar și Preșcolar.

Adresa: Complex LEU, Bdul Iuliu Maniu nr. 1-3, Corp Central, Etaj 5, Cam. 517, Sector 6

Telefon: +4021 318 15 50

!! Certificatele pentru acordarea gradului didactic I, seria 2012-2014, se vor tipări după transmiterea formularelor de către MEN. Candidații sunt rugați să sune după data de   15 noiembrie 2014 pentru a se interesa dacă acestea s-au tipărit și se eliberează.

!! Certificatele pentru acordarea gradului didactic II, sesiunea august 2014, se vor elibera numai după validarea rezultatelor de către Ministerul Educației Naționale, conform art. 24, alin. (3) din OM nr. 5561/2011. Candidații sunt rugați să sune la Biroul Perfecționare pentru a se interesa dacă examenul a fost validat, iar certificatele tipărite, în jurul datei de20 noiembrie 2014.

 Informațiile de mai sus NU SUNT VALABILE pentru specializările EDUCATOR, ÎNVĂȚĂTOR, PROFESORI pentru ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR și PREȘCOLAR. Pentru aceste specializări, vă rugăm să vă adresați Departamentului pentru Învățământ Primar și Preșcolar (vezi datele de contact mai sus).

!! Certificatele de acordare a gradelor didactice se eliberează doar titularului. Conform Regulamentului Actelor de Studii în vigoare, în situații bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, cu aprobarea Rectorului Universității, pe baza unei procuri.” Având în vedere aceste prevederi, certificatele de acordare a gradelor didactice se vor elibera pe baza unei procuri și a unor acte justificative.

!! Pentru eliberarea certificatelor de acordare a definitivării în învățământ - susținute începând cu sesiunea iulie 2012, vă rugăm să vă adresați instituțiilor care au organizat examenul de definitivat.

!! Certificatele de acordare a gradelor didactice NU SE PLASTIFIAZĂ!   

                                                          C A D R U L   L E G I S L A T I V                                          

Fisier de tip .html ! Metodologia aprobata prin OM nr. 5561/2011, cu modificarile si completarile ulterioare 

Fisier de tip .pdf ! Metodologia privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar aprobata prin O.M. nr. 5720/2009   ----abrogata prin O.M. 5561/2011

Fisier de tip .pdf ! Legea Educatiei Nationale 

Fisier de tip .pdf ! Regulamentul actelor de studii

Fisier de tip .pdf ! Legea 128/1997  ---- abrogata 

 

 

Pagină actualizată la 22 Octombrie 2014.