PROGRAM de LUCRU:


   LUNI - JOI: 10.00 - 14.00    


      MEMBRII BIROULUI:

 

       MIHAELA SEREDIUC         

       CRISTINA VOINEA

       OANA HATMANU

       ALINA RĂDOI

       MONICA PAVEL

        

 

 

B I R O U L   P E R F E C Ţ I O N A R E

B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, Sector 5, Cod poștal 050107
Locație: Facultatea de Drept, Etaj 2, Camera 309
Telefon: +40 21 307 73 37, +40 21 307 73 38; Fax: +40 21 312 04 19
E-mail: perfectionare@mail.unibuc.ro

        Perfecţionarea prin grade didactice la specializările institutori, invățători, educatoare, profesori pentru învățământ primar și preșcolar se organizează de către Departamentul pentru Învăţământul Primar şi Preşcolar.
Adresa: Complex LEU, B-dul Iuliu Maniu nr. 1-3, Corp Central, Etaj 5, Camera 517, Sector 6
Telefon: +40 21 318 15 50
             

 ATRIBUŢII de PERFECŢIONARE

- organizarea examenelor pentru obținerea gradelor didactice II şi I pentru PROFESORII din învăţământul preuniversitar;

- întocmirea şi eliberarea certificatelor de acordare a gradelor didactice II şi I;

- organizarea examenului pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor;

Specializările pentru care Centrul nostru de perfecţionare are atribuţii de perfecţionare prin grade didactice sunt: informatică, matematică, fizică, chimie, biochimie tehnologică, biologie, biochimie, ecologie, geografie, geologie, istorie, filosofie, sociologie, psihosociologie, drept, ştiinţe politice, administraţie publică, psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială, teologie ortodoxă, romano/greco-catolică, baptistă, adventistă, penticostală, lb şi lit.: română, franceză, latină, italiană, spaniolă, engleză, germană, maghiară, rromani, bulgară, rusă, slovacă, sârbă, croată, turcă, ucraineană, elină, polonă, cehă, portugheză, japoneză, profesori documentarişti

 

 !!!    Incepand cu sesiunea iulie 2012, pentru eliberarea certificatelor de acordare a definitivării în învățământ, vă rugăm să vă adresați instituțiilor care au organizat examenul de definitivat.

!!!!!  Certificatele de acordare a gradelor didactice NU SE PLASTIFIAZĂ! 


                                                          C A D R U L   L E G I S L A T I V                                          

 

Fisier de tip .pdf ! Metodologia privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar aprobata prin OM 5561/2011

Fisier de tip .tif ! O.M. nr. 3129/2013 privind modificarea si completarea O.M. nr. 5561/2011    

Fisier de tip .pdf ! Metodologia privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar aprobata prin O.M. nr. 5720/2009   ----abrogata prin O.M. 5561/2011

Fisier de tip .pdf ! Legea Educatiei Nationale 

Fisier de tip .pdf ! Regulamentul actelor de studii

Fisier de tip .pdf ! Legea 128/1997  ---- abrogata 

 

 

Pagină actualizată la 10 Martie 2014.