Program de lucru       cu publicul:


   LUNI - JOI: 10,00 - 14,00    

 

Membrii biroului:

Cristina Voinea

Michaela Serediuc

Bianca Dumitriu

Roxana Berlic

       

        

 

 

B I R O U L   P E R F E C Ţ I O N A R E

B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, Sector 5, Cod poștal 050107
Locație: Facultatea de Drept, Etaj 2, Camera 309
Telefon: +40 21 307 73 37, +40 21 307 73 38; Fax: +40 21 312 04 19
 E-mail: birou@perfectionare.unibuc.ro

 

ATRIBUȚII de PERFECȚIONARE

- organizarea examenelor pentru obținerea gradelor didactice II şi I pentru PROFESORII din învăţământul preuniversitar;

- întocmirea şi eliberarea certificatelor de acordare a gradelor didactice II şi I;

- organizarea examenului pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor;

   Specialitățile pentru care Centrul nostru de perfecționare are atribuții de perfecționare prin grade didactice sunt: matematică, informatică, fizică, chimie, biochimie tehnologică, biologie, biochimie, ecologie, geografie, geologie, istorie, filosofie, psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială, sociologie, psihosociologie, drept, administraţie publică, ştiinţe politice, teologie ortodoxă, teologie romano-catolică, teologie greco-catolică, teologie baptistă, teologie adventistă, teologie penticostală, limba şi literatura română, profesor documentarist, limbi şi literaturi străine: franceză, latină, italiană, spaniolă, turcă, maghiară, rromani, elină, japoneză, portugheză, engleză, germană, rusă, sârbă, croată, ucraineană, polonă, bulgară, slovacă

       Perfecţionarea prin grade didactice la specializările institutori, invățători, educatoare, profesori pentru învățământ primar și preșcolar se organizează de către Departamentul de Formare a Profesorilor.
Adresa: Complex LEU, B-dul Iuliu Maniu nr. 1-3, Corp Central, Etaj 5, Camera 517, Sect. 6
Telefon: +40 21 318 15 50

http://fpse.unibuc.ro/organizare/grade-didactice


A T E N Ț I E !

 În perioada 01 – 22 august 2016 Biroul Perfecționare

va fi ÎNCHIS pentru efectuarea concediului legal de odihnă.


     În această perioadă lucrările metodico-științifice în vederea acordării gradului didactic I,           seria 2015-2017se primesc la  Biroul Registratură (subsol, camera 21,                LUNI-JOI 10.00-14.00) urmând a fi înregistrate la Biroul Perfecționare începând cu data de 25 august a.c.

Depunerea lucrărilor se face respectând condițiile prevăzute în O.M. nr. 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

          Lucrarea: 1. trebuie să aibă avizul scris și semnătura coordonatorului științific pe prima pagina a acesteia;

                 2. se depune în formă scrisă legată tip carte (coperți rigide sau spirală) și pe suport electronic – CD format pdf;

                3. ultima pagină a lucrării cuprinde declarația de autenticitate pe propria răspundere a candidatului datată și semnată de acesta din care să rezulte:

a) lucrarea a fost elaborată personal şi aparţine în întregime candidatului;

b) nu au fost folosite alte surse decât cele menţionate în bibliografie;

c) nu au fost preluate texte date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fară a fi citate şi fară a fi precizată sursa preluării inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului;

d) lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs.

Nu există formular tip pentru declarația de autenticitate.

Lucrările depuse care nu îndeplinesc condițiile menționate nu se vor înregistra și vor fi returnate.

Biroul Registratură nu răspunde de corectitudinea depunerii lucrărilor!!!

Pentru depunerea lucrărilor metodico-științifice nu se percepe taxă.

Fisier de tip .pdf ! gradul didactic I, seria 2015-2017 - candidati care trebuie sa depuna lucrarea metodico-stiintifica pana la                                31 august 2016  

GRADUL DIDACTIC II (25 – 31 august 2016)

pentru PROFESORI

 

Proba 1:   Metodica predării specialității - scris --- luni, 29 august 2016

Proba 2:   Pedagogie - oral --- miercuri, 31 august 2016

 DATELE DE EXAMEN NU SUNT VALABILE SI PENTRU INVATATORI/EDUCATORI/PROFESORI INVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI PREȘCOLAR (accesati http://fpse.unibuc.ro/organizare/grade-didactice sau telefon 021 318 15 50)

 Ø Examenul este fără taxă.

- Candidații se vor prezenta cu Buletinul/Cartea de identitate, incepand cu ora 8.30, la facultatile unde sustin examenul, astfel:

Matematică, Informatică - Facultatea de Matematică și Informatică (Str. Academiei nr. 14)

Fizică - Facultatea de Fizică (Platforma Măgurele)

Chimie - Facultatea de Chimie (Șos. Panduri nr. 90-92, Sala SP1)

Biologie, Biochimie - Facultatea de Biologie (Splaiul Independenței nr. 91-95)

Geografie - Facultatea de Geografie (Bdul Nicolae Bălcescu nr. 1)

Istorie - Facultatea de Istorie (Bdul Regina Elisabeta nr. 4-12)

Filosofie - Facultatea de Istorie (Bdul Regina Elisabeta nr. 4-12)

Drept, Adm. Publică - Facultatea de Drept (Bdul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, Sala 114)

Lb. Română, Prof. documentarist - Facultatea de Litere (Str. Edgar Quinet nr. 5-7)

Teologie Ortodoxă - Facultatea de Teologie Ortodoxă (Str. Sf. Ecaterina nr. 2)

Franceză, Latina, Italiana - Facultatea de Limbi Străine (Str. Edgar Quinet nr. 5-7)

Engleză, Germană, Maghiară, Turca - Facultatea de Limbi Străine (Str. Pitar Moș nr. 7-13)

Psihologie, Pedagogie, Psihopedagogie specială - Facultatea de Psihologie și Științele Educației (Șos. Panduri nr. 90)

Sociologie - Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala (Str. Schitu Magureanu)

- Aceştia vor folosi la proba scrisă stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră

 Ø Programele pentru examenul de grad didactic II se găsesc pe site-ul Ministerului Educației Naționale (www.edu.ro/resurse umane/direcţia resurse umane, evoluție și performanță în cariera didactică/programe).

 Ø  Candidații care nu au dosarele complete, nu vor fi înscriși în catalogul de examen și nu vor participa la examen în această sesiune.

Ø Candidații care au pe diploma de licență specializarea pedagogie  pot susține a doua probă la:          

                       psihologie – dacă funcționează la școli gimnaziale/licee teoretice

                                                                 sau 

                         psihopedagogie specială – dacă funcționează la școli speciale.

     Această opțiune va fi adusă la cunoștința președintelui comisiei în ziua de examen.

Fisier de tip .xlsx ! lista candidatilor inscrisi gradul didactic II, sesiunea august 2016 

Fisier de tip .doc ! Organizarea şi desfăşurarea examenului de obtinere a gradului didactic II, sesiunea 2016 


GRADUL DIDACTIC II (25 – 31 august 2016)

 C U R S U R I de  P R E G Ă T I R E

pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2016


 Ø FIZICĂ (Facultatea de Fizică, Platforma Măgurele): 22-26 iunie 2016

 Ø LB. ROMÂNĂ (Facultatea de Litere): 6-11 iulie 2016

 Ø LBENGLEZĂ (Facultatea de Limbi Străine, Str. Pitar Moș): 04-10 iulie 2016

 Ø LB. FRANCEZĂ (Facultatea de Limbi Străine, Str. Edgar Quinet): 04-10 iulie 2016

 Ø BIOLOGIE (Facultatea de Biologie) : 11-15 iulie 2016

 Ø CHIMIE (Facultatea de Chimie): 11-15 iulie 2016 – dacă minimum 5 candidați confirmă online participarea la cursuri pe adresa de email: chimie. secretariat@g.unibuc.ro

Ø MATEMATICĂINFORMATICĂ (Facultatea de Matematică și Informatică): 17-20 iulie 2016 – dacă se formează o grupă de 10 candidați

         NU se organizează cursuri

Ø GEOGRAFIE

Ø PSIHOLOGIE și ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI      

 Ø FILOSOFIE                                                            

 Ø ISTORIE

 Ø RELIGIE ORTODOXĂ

  • Cursurile de pregătire pentru examenul de grad didactic II, sesiunea august 2016, nu sunt obligatorii.      
  • Taxa de participare la aceste cursuri este 100 lei. Aceasta se achită la Casieria de la subsolul Facultății de Drept.
  • Înscrierea la cursuri se va face la facultatea respectivă, în prima zi de curs, pe baza chitanței.

 

NOU! Certificatele de acordare a GRADELOR DIDACTICE II și I, susținute în anul școlar                    2014-2015 (gradul didactic II, sesiunea august 2015 și gradul didactic I, seria 2013-2015), se eliberează începând cu data de 23 noiembrie 2015.

Taxa de eliberare este 50 lei. Aceasta se va achita la Casieria Facultății de Drept.

 


  Incepând cu sesiunea iulie 2012, pentru eliberarea certificatelor de acordare a definitivării în învățământvă rugăm să vă adresați instituțiilor care au organizat examenul de definitivat.   


   Certificatele de acordare a gradelor didactice NU SE PLASTIFIAZĂ! 

 

 

Pagină actualizată la 29 Iulie 2016.