PROGRAM de LUCRU:


   LUNI - JOI: 10.00 - 14.00    


      MEMBRII BIROULUI:

 

       MIHAELA SEREDIUC         

       CRISTINA VOINEA

       OANA HATMANU

       MONICA PAVEL

       

        

 

 

B I R O U L   P E R F E C Ţ I O N A R E

B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, Sector 5, Cod poștal 050107
Locație: Facultatea de Drept, Etaj 2, Camera 309
Telefon: +40 21 307 73 37, +40 21 307 73 38; Fax: +40 21 312 04 19
NOU! E-mail: birou@perfectionare.unibuc.ro

ATRIBUȚII de PERFECȚIONARE

 

- organizarea examenelor pentru obținerea gradelor didactice II şi I pentru PROFESORII din învăţământul preuniversitar (pentru ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR vă rugăm să vă adresați DPIPP; datele de contact le regăsiți mai jos);

- întocmirea şi eliberarea certificatelor de acordare a gradelor didactice II şi I;

- organizarea examenului pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor;

 Specialitățile pentru care centrul nostru de perfecționare are atribuții pe perfecționare prin grade didactice sunt:  

Informatică

Matematică

Fizică

Chimie

Biochimie tehnologică

Biologie

Biochimie

Ecologie

Geografie

Geologie

Istorie

Filosofie

Sociologie

Psihosociologie

Drept

Științe politice

Adm. Publică

Psihologie

Pedagogie

Psihopedag. specială

Teologie ortodoxă

Teologie romano/ greco-catolică

Teologie Baptistă

Lb. și lit. Franceză

Lb. și lit. Latină

Lb. și lit. Italiană

Lb. și lit. Spaniolă

Lb. și lit. Engleză

Lb. și lit. Germană

Lb. și lit. Maghiară 

Lb. și lit. Rromani

Lb. și lit. Bulgară

Lb. și lit. Slovacă

Lb. și lit. Sârbă

Lb. și lit. Crotă

Lb. și lit. Turcă

Lb. și lit. Elină

Lb. și lit. Polonă

Lb. și lit. Cehă

Lb. și lit. Portugheză

Lb. și lit. Japoneză

Lb. și Lit. Română

Prof. documentarist

  A T E N Ț I E ! !   

!! Perfecționarea prin grade didactice la specializările institutori, educatoare, profesori pentru învățământ primar și preșcolar se organizează de către Departamentul pentru Învățământ Primar și Preșcolar.

Adresa: Complex LEU, Bdul Iuliu Maniu nr. 1-3, Corp Central, Etaj 5, Cam. 517, Sector 6

Telefon: +4021 318 15 50


!! Certificatele de acordare a gradului didactic I, seria 2012-2014, și a gradului didactic II, sesiunea august 2014NU SE ELIBEREAZĂ întrucât nu au fost transmise formularele de către MEN. 

    Candidații sunt rugați să sune în jurul datei de 01 aprilie 2015 pentru a se interesa dacă certificatele au fost tipărite și se eliberează. La cerere, se pot elibera adeverințe valabile până la data eliberării certificatelor.


NOU!Gradul didactic I, seria 2015-2017


            Colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2015-2017, se desfăşoară în perioada                     15 ianuarie – 15 februarie 2015, conform Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată cu O.M. nr. 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare.


DATELE COLOCVIULUI de ADMITERE la EXAMENUL de GRAD DIDACTIC I,

seria 2015-2017 - pentru PROFESORI


- ADM. PUBLICĂ - 19 ianuarie 2015, ora 15.00, Facultatea de Adm și Afaceri – Sala de Consiliu (Șos. Panduri nr. 90-92)

- RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ - 20 ianuarie 2015, ora 10.00, Facultatea de Teologie Rom-Catolică

- GERMANĂ – 31 ianuarie 2015, ora 10.00, Facultatea de LLS, Catedra de Germană (str. Pitar Moș)

- FRANCEZĂ – 31 ian. 2015, ora 10.00, Facultatea de LLS, Catedra de Franceză (Str. Edgar Quinet)

- ISTORIE – 31 ianuarie 2015, ora 9.00, Facultatea de Istorie

- ENGLEZĂ – 02 februarie 2015, ora 10,00, Facultatea de LLS, Catedra de Engleză (Str. Pitar Moș)

- MAGHIARĂ – 02 februarie 2015, ora 10.00, Facultatea de LLS, Catedra de Maghiară(str. Pitar Moș)

- DREPT  -- 02 februarie 2015, ora 12.00, Facultatea de Drept, Catedra de Drept Privat (etaj 1)

- ROMÂNĂ & PROF. DOCUMENTARIST --  02 febr. 2015, ora 14.00, Facultatea de Litere, Sălile 118 și 120

- CHIMIE&BIOCH. TEHN.- 02 februarie 2015, ora 9.00, Facultatea de Chimie, Sala de Consiliu (Bdul Regina Elisabeta nr. 4-12)

- PEDAGOGIE  -- 02 februarie 2015, ora 13.00, Facultatea de Psihologie si Șt. Educatiei (Șos. Panduri 90)

- RELIGIE ORTODOXĂ -- 03 februarie 2013, ora 10.00, Facultatea de Teologie Ortodoxă

- BIOLOGIE&BIOCHIMIE -- 02 februarie 2015, ora 10.00, Facult. de Biologie (Splaiul Independenței 91-95)

- FIZICĂ -- 04 februarie 2015, ora 11.00, Facultatea de Fizica, Sala 11 (Platforma Măgurele)

- RELIGIE ADVENTISTĂ – 04 februarie 2015, Facultatea de Teologie Baptistă

- ITALIANĂ – 05 februarie 2015, ora 13.00, Facultatea de LLS, Sala de Consiliu (str. Pitar Moș)

- PSIHOLOGIE -- 05 februarie 2015, ora 10.00, Facultatea de Psihologie și St. Educatiei(Șos. Panduri 90)

- PSIHOPEDAG. SPEC. -- 06 februarie 2015, ora 14.00, Facultatea de Psihologie și Șt. Educatiei (Șos. Panduri 90)

- FILOSOFIE – 06 februarie 2015, ora 11,00, Facultatea de Filosofie (Splaiul Independeței nr. 204)

- GEOGRAFIE -- 07 februarie 2015, ora 10.00, Facultatea de Geografie

- SOCIOLOGIE &  PSIHOSOCIOLOGIE -- 13 februarie 2015, ora 10.00, Facultatea de Sociologie -Cancelaria Profesorilor

- INFORMATICĂ -- 14 februarie 2015, ora 10.00, Facultatea de Matematică și Informatică, Sala 202

- MATEMATICĂ -- 14 februarie 2015, ora 10.00, Facultatea de Matematică și Informatică, Sala 214


Înscrierea la colocviul de admitere la gradul didactic I:

- candidaţii trebuie să completeze la Biroul Perfecţionare o cerere tip de înscriere, care cuprinde: datele candidatului, numele unui îndrumător solicitat, titlul lucrării, minimum de bibliografie. NU se iau în considerare fișele de înscriere transmise pe mail;

- cererea de înscriere se va completa numai după ce dosarele de înscriere ale candidaţilor sunt transmise Centrului nostru de perfecţionare de către ISJ-uri/ISMB, sunt verificate şi îndeplinesc condiţiile legale de participare la examen. Data limită de primire a dosarelor este 15 ianuarie 2015.

- candidaţii care nu completează în termenul stabilit cererea de înscriere, nu vor fi notaţi în catalogul de examen, prin urmare nu pot participa la colocviul de admitere la examenul de obținere a gradului didactic I, seria 2015-2017.

- dosarele transmise Centrului nostru de perfecţionare după data de 15 ianuarie 2015, precum şi cele adresate altor centre de perfecţionare nu vor fi luate în considerare şi vor fi restituite Inspectoratului şcolar.

- dosarele candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale de înscriere vor fi de asemenea restituite Inspectoratului.

Evaluarea la colocviul de admitere la gradul didactic I se face prin calificative, respectiv admis, respins.

Rezultatele colocviului de admitere nu pot fi contestate. Candidații declarați respinși la colocviu se pot reînscrie pentru susținerea examenului, prin depunerea unui nou dosare și parcurgerea tuturor etapelor.

Rezultatele colocviului, precum şi coordonatorii ştiinţifici aprobaţi în urma colocviului se vor afişa în jurul datei de 01 martie 2015.

- candidaţii admişi la colocviul de grad didactic I, seria 2015-2017, vor lua legătura cu coordonatorul ştiinţific aprobat pentru elaborarea lucrării metodico-ştiinţifice, conform Metodologiei în vigoare.

Pentru susţinerea colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2015-2017 nu se percepe taxă.

 

 Informațiile de mai sus NU SUNT VALABILE pentru specializările EDUCATOR, ÎNVĂȚĂTOR, PROFESORI pentru ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR și PREȘCOLAR. Pentru aceste specializări, vă rugăm să vă adresați Departamentului pentru Învățământ Primar și Preșcolar (vezi datele de contact mai sus).

!! Certificatele de acordare a gradelor didactice se eliberează doar titularului. Conform Regulamentului Actelor de Studii în vigoare, în situații bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, cu aprobarea Rectorului Universității, pe baza unei procuri.” Având în vedere aceste prevederi, certificatele de acordare a gradelor didactice se vor elibera pe baza unei procuri și a unor acte justificative.

!! Pentru eliberarea certificatelor de acordare a definitivării în învățământ - susținute începând cu sesiunea iulie 2012, vă rugăm să vă adresați instituțiilor care au organizat examenul de definitivat.

!! Certificatele de acordare a gradelor didactice NU SE PLASTIFIAZĂ!   

 

 

Pagină actualizată la 05 Februarie 2015.