Program de lucru       cu publicul:


   LUNI - JOI: 10,00 - 14,00    

 

Membrii biroului:

Cristina Voinea

Michaela Serediuc

Bianca Dumitriu

Roxana Berlic

       

        

 

 

B I R O U L   P E R F E C Ţ I O N A R E

B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, Sector 5, Cod poștal 050107
Locație: Facultatea de Drept, Etaj 2, Camera 309
Telefon: +40 21 307 73 37, +40 21 307 73 38; Fax: +40 21 312 04 19
 E-mail: birou@perfectionare.unibuc.ro

 

ATRIBUȚII de PERFECȚIONARE

- organizarea examenelor pentru obținerea gradelor didactice II şi I pentru PROFESORII din învăţământul preuniversitar;

- întocmirea şi eliberarea certificatelor de acordare a gradelor didactice II şi I;

- organizarea examenului pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor;

   Specialitățile pentru care Centrul nostru de perfecționare are atribuții de perfecționare prin grade didactice sunt: matematică, informatică, fizică, chimie, biochimie tehnologică, biologie, biochimie, ecologie, geografie, geologie, istorie, filosofie, psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială, sociologie, psihosociologie, drept, administraţie publică, ştiinţe politice, teologie ortodoxă, teologie romano-catolică, teologie greco-catolică, teologie baptistă, teologie adventistă, teologie penticostală, limba şi literatura română, profesor documentarist, limbi şi literaturi străine: franceză, latină, italiană, spaniolă, turcă, maghiară, rromani, elină, japoneză, portugheză, engleză, germană, rusă, sârbă, croată, ucraineană, polonă, bulgară, slovacă

       Perfecţionarea prin grade didactice la specializările institutori, invățători, educatoare, profesori pentru învățământ primar și preșcolar se organizează de către Departamentul de Formare a Profesorilor.
Adresa: Complex LEU, B-dul Iuliu Maniu nr. 1-3, Corp Central, Etaj 5, Camera 517, Sect. 6
Telefon: +40 21 318 15 50


 

GRADUL DIDACTIC II (25 – 31 august 2016)

 C U R S U R I de  P R E G Ă T I R E

pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2016


 Ø FIZICĂ (Facultatea de Fizică, Platforma Măgurele): 22-26 iunie 2016

 Ø LB. ROMÂNĂ (Facultatea de Litere): 6-8 iulie 2016

 Ø LB. ENGLEZĂ (Facultatea de Limbi Străine, Str. Pitar Moș): 04-10 iulie 2016

 Ø LB. FRANCEZĂ (Facultatea de Limbi Străine, Str. Edgar Quinet): 04-10 iulie 2016

 Ø BIOLOGIE (Facultatea de Biologie) : 11-15 iulie 2016

 Ø CHIMIE (Facultatea de Chimie): 11-15 iulie 2016dacă minimum 5 candidați confirmă online participarea la cursuri pe adresa de email: chimie. secretariat@g.unibuc.ro

Ø MATEMATICĂ, INFORMATICĂ (Facultatea de Matematică și Informatică): 17-20 iulie 2016dacă se formează o grupă de 10 candidați

         NU se organizează cursuri

Ø GEOGRAFIE

Ø PSIHOLOGIE și ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI      

 Ø FILOSOFIE                                                            

 Ø ISTORIE

 Ø RELIGIE ORTODOXĂ

  • Cursurile de pregătire pentru examenul de grad didactic II, sesiunea august 2016, nu sunt obligatorii.      
  • Taxa de participare la aceste cursuri este 100 lei. Aceasta se achită la Casieria de la subsolul Facultății de Drept.
  • Înscrierea la cursuri se va face la facultatea respectivă, în prima zi de curs, pe baza chitanței.

CALENDARUL

desfăşurării examenului de obţinere a GRADULUI DIDACTIC II, sesiunea august 2016

(O.M.E.C.T.S. nr. 5561/2011 cu modificările și completările ulterioare)

 

Proba 1:   Metodica predării specialității - scris --- luni, 29 august 2016

Proba 2:   Pedagogie - oral --- miercuri, 31 august 2016

 

 Ø Examenul este fără taxă.

 Ø Programele pentru examenul de grad didactic II se găsesc pe site-ul Ministerului Educației Naționale (www.edu.ro/resurse umane/direcţia resurse umane, evoluție și performanță în cariera didactică/programe).

 Ø Termenul limită de primire/completare a dosarelor candidaților înscriși la gradul didactic II, sesiunea august 2016, este       15 iulie 2016. Candidații care nu au dosarele complete până la această dată, nu vor fi înscriși în catalogul de examen și nu vor participa la examen în această sesiune.

Ø Candidații care au pe diploma de licență specializarea pedagogie  pot susține a doua probă la:          

                       psihologie – dacă funcționează la școli gimnaziale/licee teoretice

                                                                 sau 

                         psihopedagogie specială – dacă funcționează la școli speciale.

     Această opțiune va fi adusă la cunoștința președintelui comisiei în ziua de examen.


NOU! Certificatele de acordare a GRADELOR DIDACTICE II și I, susținute în anul școlar                    2014-2015 (gradul didactic II, sesiunea august 2015 și gradul didactic I, seria 2013-2015), se eliberează începând cu data de 23 noiembrie 2015.

Taxa de eliberare este 50 lei. Aceasta se va achita la Casieria Facultății de Drept.

 


  Incepând cu sesiunea iulie 2012, pentru eliberarea certificatelor de acordare a definitivării în învățământvă rugăm să vă adresați instituțiilor care au organizat examenul de definitivat.   


   Certificatele de acordare a gradelor didactice NU SE PLASTIFIAZĂ! 

 

 

Pagină actualizată la 14 Iunie 2016.