Serviciul de Relații Publice

Relaţiile publice constituie o componentă organizaţională esenţială pentru buna funcţionare a unei instituţii.

Serviciul de Relaţii Publice al Universităţii din Bucureşti gestionează fluxul de informaţii între Universitatea din Bucureşti şi publicul larg, dar şi imaginea Universităţii din Bucureşti în societatea românească şi în comunitatea academică internaţională. SRP comunică obiectivele, valorile şi nevoile Universităţii din Bucureşti şi prezintă instanţelor universităţii feedback-ul publicurilor interne şi externe la acţiunile acesteia.

Serviciul de Relaţii Publice ajută în primul rând la menţinerea unei imagini pozitive a Universităţii din Bucureşti prin strategii eficiente de comunicare. Dimensiunile comunicaţionale dezvoltate de Serviciul de Relaţii Publice al Universităţii din Bucureşti sunt comunicarea internă, comunicarea externă (relaţia cu mass-media şi comunicarea online) şi brandingul (organizare de evenimente, gestionarea elementelor de identitate ale Universităţii din Bucureşti). Astfel, acţiunile SRP constau mai ales în:

1. Organizarea şi integrarea evenimentelor: conferinţe, ceremonii academice, seminarii, workshopuri cu audienţă naţională şi internaţională, concerte şi festivaluri adresate studenţilor;

 2. Relaţia cu mass-media: transmiterea comunicatelor de presă, organizarea conferinţelor de presă, monitorizarea media, acreditarea jurnaliştilor;  

3. Comunicare: actualizarea site-ului Universităţii din Bucureşti şi a platformelor adresate studenţilor, cadrelor didactice, studenţilor străini, jurnaliştilor;

4. Publicaţii: materiale de prezentare şi promovare (afişe, broşuri, prezentări multimedia);

5. Promovarea proiectelor universităţii şi a programelor educaţionale la nivel naţional şi internaţional;

6. Sprijinirea contactelor între facultăţi, cercetători, studenţi, absolvenţi şi universitatea lor. 

7. Menţinerea contactelor cu alte instituţii relevante pentru politica şi viziunea universităţii: administraţie publică, ambasade, alte instituţii educaţionale, companii de media, asociaţii şi organizaţii non-profit, companii private.

 

 

Obiectivele Biroului de Relaţii Publice pentru anul 2010 (Sursa: Planul operaţional al Universităţii din Bucureşti, pp. 38-40)

 

Obiectivele Biroului de Relaţii Publice pentru anul 2011 (Sursa: Planul operaţional al Universităţii din Bucureşti, pp. 35-39) 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 17 Ianuarie 2014.