Negociere fara publicare

 

 *** ATENTIE ***

In cazul aplicarii procedurii de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite Unitatii pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice(UCVAP), invitatia de participare si nota justificativa din care sa reiasa indeplinirea conditiilor specifice aferente acestei proceduri, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de data limita stabilita pentru inceperea negocierilor

 

 

Pagină actualizată la 22 August 2013.