* ATENȚIE * 

 Notă internă în detrimentul căreia se vor desfășura viitoarele achiziții pentru echipamente IT:

 Fisier de tip .pdf ! Praguri achiziții echipamente IT  

 

¦ Documente necesare plății ¦


Pentru plata facturilor, gestionarul sau administratorul vor avea atașat facturii fiscale următoarele:

  • Bonul de consum, Nir de magazie, Referat de plată, Procesul verbal de recepție și justificare a consumului de materiale - pentru materiale consumabile și materiale;
  • Nir inventar, Referat de plată, Proces verbal de recepție calitativă și cantitativă a mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar -în cazul achiziționării de produse care se iau în inventar;
  • Referat de plată,Procesul Verbal de recepție a serviciilor - pentru plata serviciilor;

Fisier de tip .doc ! PV receptie si justificare materiale - în cazul achiziționării de produse consumabile;

Fisier de tip .doc ! PV_receptie_obiecte inventar si mijloace fixe - în cazul achiziționării de produse care se iau în inventar;

Fisier de tip .doc ! Referat de plata - atașat la toate plățile efectuate (venituri, POSDRU, cămine-cantină, microproducție);

Fisier de tip .doc ! Formular_Decont_Cheltuieli_ - atașat la plățile efectuate din fonduri de cercetare

Fisier de tip .doc ! PV receptie servicii  - recepția în cazul achziționării de servicii;

De asemnea se vor atașa și procesele verbale de recepție primite din partea furnizorilor sau prestatorilor.

  *** ATENTIE ***

procesele verbale vor fi semnate de gestionar și de reprezentantul firmei și vor avea ștampila firmei.

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 08 Martie 2017.