Biroul Relaţii Externe

     Biroul de Relaţii Externe, subsidiar al Departamentului de Relaţii Internaţionale, participă la coordonarea procesului de internaționalizare - intens susținut și promovat de Universitatea din București. Una dintre cele mai importante căi de acțiune în acest sens o reprezintă gestionarea schimburilor academice și de cercetare cu universitățile externe partenere. În acest context principalele responsabilități sunt: consilierea și monitorizarea  studenților străini, a lectorilor străini care predau în cadrul Universității din Bucureşti dar și a studenților și profesorilor români care studiază sau efectuează mobilități în străinătate. O altă activitate importantă din cadrul Biroului de Relații Externe este organizarea Școlii de Vară de la București.

    Principalele obiective pe care și le propune Biroul de Relații Externe sunt: atragerea unui număr cât mai mare de studenți străini; identificarea unor oferte alternative de spații de cazare; diseminarea informațiilor referitoare la viața academică și a facilităților oferite de Universitatea din Bucureşti dar și perfecționarea continuă a personalului în vederea unei mai bune gestionări a situațiilor inedite.

 

 

 

Contact

Adresa: Bdul M.Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5, 050107, Bucureşti

Email:   externe@unibuc.eu

Tel:       +4-021-3077321
             +4-021-3077322

Fax:      +4-021-3151942

Program

Luni - Joi: 12:00 – 14:00

Vineri:      11:00 – 13:00

 

 

 

 

 
Pagină actualizată la 30 Iunie 2014.