Biroul Relaţii Externe

     Biroul de Relaţii Externe participă la coordonarea procesului de internaționalizare intens susținut și promovat de Universitatea din București. Una dintre cele mai importante căi de acțiune în acest sens o reprezintă gestionarea schimburilor academice și de cercetare cu universitățile externe partenere. În acest context principalele responsabilități sunt: consilierea și monitorizarea  studenților străini, a lectorilor străini care predau în cadrul Universității din Bucureşti dar și a studenților și profesorilor români care studiază sau efectuează mobilități în străinătate.O altă activitate importantă din cadrul Biroului de Relații Externe este organizarea Școlii de Vară de la București.

    Principalele obiective pe care și le propune Biroul de Relații Externe sunt: atragerea unui număr cât mai mare de studenți străini; identificarea unor oferte alternative de spații de cazare; diseminarea informațiilor referitoare la viața academică și a facilităților oferite de Universitatea din Bucureşti dar și perfecționarea continuă a personalului în vederea unei mai bune gestionări a situațiilor inedite.

 

 

 

Contact

Adresa: Bdul M.Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5, 050107, Bucureşti

Email:   externe@unibuc.eu

Tel:       +4-021-3077321
             +4-021-3077322

Fax:      +4-021-3151942

Program

Luni - Joi: 12:00 – 14:00

Vineri:      11:00 – 13:00

 

 

 

 

 
Pagină actualizată la 10 Iunie 2013.