Personal Didactic Auxiliar și Personal Nedidactic

 

Formulare 

Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ

(Posturile vacante cu angajare pe PERIOADĂ DETERMINATĂ pot fi vizualizate după secțiunea Promovări)

 

ICUB

1 post șef birou suport proiecte

Directia Generala Secretariat 

Biroul Doctorat, Serviciul Scolaritate

1 post analist

Birou Formare Continuă a Cadrelor Didactice

1 post secretar

Facultatea de Drept

1 post secretar

Facultatea de Psihologie și Științele Educației

1 post administrator patrimoniu

1 post secretar facultate

Imobil Dumbrava Roșie

1 post portar

Cantina Mihail Kogălniceanu

2 posturi muncitor necalificat

Cămin Mihail Kogălniceanu

1 post îngrijitor

Direcția Patrimoniu Imobiliar

1 post șofer

Facultatea de Drept

1 post adminsitrator financiar

Stațiunea Zoologică Sinaia

1 psot cameristă

Departamentul de Fonduri Structurale

1 post administrator financiar

Direcția Juridică

1 post consilier juridic

Direcția Cămine Cantine și Activități Studențești

Cămin Poligrafie

1 post portar

Direcția Spații de Învățământ

Imobil Regina Elisabeta

1 post portar

Departamentul Achiziții Publice

1 post referent

Centrul de Limbi Straine ,,Ariel"

1 post secretar

Facultatea de Teologie Ortodoxă

1 post referent

Facultatea Chimie - Imobil Panduri

1 post îngrijitor

Direcția Tehnică

1 post administrator patrimoniu

1 post referent

1 post administrator patrimoniu

Direcția Cămine Cantine și Activități Studențești

Cantina ,,Mihail Kogălniceanu"

2 posturi casier

2 posturi muncitor necalificat

Grupa Tehnică nr 1

1 post electrician

Facultatea Drept - Imobil Mihail Kogălniceanu

1 post îngrijitor

Departamentul Achiziții Publice

1 post manipulant

Biroul Fonduri Structurale

1 post referent

Direcția Comunicare, Relații Publice și Marketing

1 post referent

Direcția Spații de Învățământ - Grupa tehnică nr. 1

2 posturi fochist

Centrul de Acțiune, Resurse, Formare privind Integritatea Academică

1 post șef birou

Direcția Cămine - Cantine și Activități Studențești

Cămin "Theodor Pallady"

1 post lăcătuș

Cămin "Stoian Militaru"

1 post portar

Cămin "Mihail Kogălniceanu"

1 post îngrijitor

Facultatea de Psihologie și Științele Educației

1 post secretar facultate

Facultatea de Matematică și Informatică

2 posturi secretar facultate

Direcția Cămine Cantine și Activități Studențești 

Cantina Mihail Kogălniceanu

1 post bucătar

Direcția Spații de Învățământ

Grupa Tehnică nr. 3 Măgurele

1 post instalator

Grupa Tehnică nr 3 Panduri

1 post electrician

Imobil Pitar Moș

1 post îngrijitor

Direcția Cămine Cantine și Activități Studențești 

Cămin Mihail Kogălniceanu

1 post lăcătuș mecanic

Camin C Leu 

1 post administrator patrimoniu

1 post muncitor calificat

4 posturi portar/agent de pază

2 posturi îngrijitor

Camin A1 Grozavești

1 post muncitor necalificat

Direcția Patrimoniu Imobiliar - Garaj Universitatea din București

1 post șofer

Rectoratul Universității din București

1 post Șef Serviciu Politici Publice

Facultatea de Științe Politice

1 post secretar facultate

Imobil Rectorat 

1 post administrator patrimoniu

 Direcția Generală Secretariat - Secretariat Senat

1 post secretar

Departamentul de Educație Fizică și Sport

1 post îngrijitor

Biroul Financiar

1 post administrator financiar

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

1 post referent

Facultatea de Teologie Ortodoxă

1 post secretar

Biroul Fonduri Structurale

1 post referent

1 post administrator financiar

Gradina Botanică Dimitrie Brândză

1 post muncitor peisagist

1 post muncitor peisagist

1 post muncitor peisagist

Imobilul Facultății de Filosofie

1 post portar

Direcția Resurse Umane - Serviciul Resurse Umane

2 posturi administrator patrimoniu

Gradina Botanică ,,Dimitrie Brândză''

1 post referent

1 post referent

Direcția Tehnică

1 post referent

Facultatea de Istorie

1 post secretar

Facultatea de Biologie - Departamentul Genetică

1 post muncitor necalificat

·         1 post referent în cadrul Grădina Botanică ,,Dimitrie Brandză, studii superioare, absolvite cu diplomă de licență și master, în domeniul biologie sau știința mediului, vechimea în muncă nu este necesară;

Facultatea de Teologie Romano - Catolică

1 post administrator șef facultate (4 h/zi)

Facultatea de Teologie Ortodoxă

1 post referent

Biroul Fonduri Structurale

2 posturi referent

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine - Secția Japoneză

1 post secretar

Direcția Patrimoniu Imobiliar

1 post pietrar/zidar/tencuitor

Direcția Generală Secretariat - Biroul Cancelarie

1 post secretar

Direcția Generală Secretariat - Biroul Doctorat

1 post secretar

Direcția Generală Secretariat - Biroul Perfecționare

1 post secretar

Facultatea de Matematică și Informatică - Secretariat

1 post secretar

Grupa Tehnică nr. 1

1 post lăcătuș

Direcția Cămine Cantine - Cămin Grozăvești

1 post lăcătuș

Facultatea de Biologie - Departamentul Botanică - Microbiologie

1 post tehnician IA

1 post tehnician III

Facultatea de Psihologie și Științele Educației - Imobil Panduri

1 post instalator

Imobil Carol I

1 post administrator patrimoniu

Direcția Tehnică

1 post administrator patrimoniu

1 post administrator patrimoniu

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

1 post administrator patrimoniu

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

1 post secretar

Facultatea de Teologie Ortodoxă

1 post secretar

Direcția Cămine Cantine - Cămin Grozavești C

1 post îngrijitor

Imobil Rectorat

1 post fochist

Editura Universității din București

1 post legător manual

Direcția Cămine Cantine - Cămin Poligrafie

1 post portar

Direcția Tehnică

1 post administrator patrimoniu

Facultatea de Teologie Baptistă

1 post administrator șef facultate (fracțiune de normă)

 

 

Posturi pentru care se organizează examen de promovare pe treapta superioară

Fisier de tip .pdf ! Tematica, Bibliografie, Comisie de concurs, Comisie de contestatii - Directia Generala Secretariat - Birou Doctorat

Fisier de tip .pdf ! Tabel nominal cu personal care a solicitat promovare - Directia Generala Secretariat - Biroul Doctorat

Fisier de tip .pdf ! Tabel nominal cu personal care a solicitat promovare - Dep. Comunicare, Relatii Publice si Marketing

Fisier de tip .pdf ! Tematica, Bibliografie, Comisie de concurs, Comisie de contestatii - Fac. Litere

Fisier de tip .pdf ! Tabel nominal cu personal care a solicitat promovare - Fac. Litere

Fisier de tip .pdf ! Tabel nominal cu personal care a solicitat promovare - Fac. Limbi si Literaturi Straine

Fisier de tip .pdf ! Tabel nominal cu personal care a solicitat promovare - Birou Achizitii Publice

Fisier de tip .pdf ! Rezultatul examenului de promovare

Fisier de tip .pdf ! Tabel nominal cu personal care a solicitat promovare - Biroul Financiar

Fisier de tip .pdf ! Tabel nominal cu personal care a solicitat promovare - Registratură Generală

  • Examenul va avea loc pe data de 22 noiembrie 2017, ora 10:00, la sala de Consiliu a Facultății de Drept

Fisier de tip .pdf ! Tabel nominal cu personal care a solicitat promovare - Editura Universității din București

Fisier de tip .pdf ! Tabel nominal cu personal care a solicitat promovare - Facultatea de Matematică și Informatică

Fisier de tip .pdf ! Tematica și bibliografie, componența comisiilor de concurs și contestații - promovare Facultatea de Matematică și Informatică

Fisier de tip .pdf ! Rezultatul examenului de promovare

Fisier de tip .pdf ! Tematică, Bibliografie, Comisie de concurs, Comisie de contestații - Facultatea de Geologie și Geofizică

Fisier de tip .pdf ! Tabel nominal cu personal care a solicitat promovare - Direcția IT&C

  • Examenul va avea loc pe data de 23 noiembrie 2017, ora 10:00 la Direcția IT&C

Fisier de tip .pdf ! Rezultatul examenului de promovare - IT&C

Fisier de tip .pdf ! Tematica, Bibliografie, Comisie de concurs, Comisie de contestații - Direcția Generală Secretariat

Fisier de tip .pdf ! Tabel nominal cu personal care a solicitat promovare - Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • Examenul de promovare va avea loc pe 20.11.2017, ora 12:00, la Biroul Patrimoniu Imobiliar

Fisier de tip .pdf ! Tematica, Bibliografie, Comisie de concurs, Comisie de contestații - Direcția Financiar-Contabilitate

Fisier de tip .pdf ! Tematica, Bibliografie, Comisie de concurs, Comisie de contestații - Direcția Generală Secretariat

 Fisier de tip .pdf ! Tabel nominal cu personal care a solicitat promovare - Secretariat

  • Examenul va avea loc pe data de 22 noiembrie 2017, ora 10:00, la sala de Consiliu a Facultății de Drept

Fisier de tip .pdf ! Tabel nominal cu personal care a solicitat promovare

Fisier de tip .pdf ! Tabel nominal cu personal care a solicitat promovare - Direcția Juridică și de Achiziții Publice

Fisier de tip .pdf ! Tabel nominal cu personal care a solicitat promovare - Birou Achiziții pentru Cercetare

Fisier de tip .pdf ! Tabel nominal cu personal care a solicitat promovare

 

 

 

Posturi vacante cu angajare pe durată DETERMINATĂ

 

Facultatea de Teologie Baptistă

1 post îngrijitor

Imobil Carol I

9 posturi îngrijitor

Imobil Kogălniceanu

9 posturi îngrijitor

Imobil Schitu Măgureanu nr. 9

4 posturi îngrijitor

Imobil Panduri - Fac. Sociologie și Asistență Socială

4 posturi îngrijitor

Imobil P.C.B.E

3 posturi îngrijitor

Direcția Juridică

1 post consilier juridic

Direcția General Administrativă

1 post administrator patrimoniu

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei

Dep. Formare a Profesorilor - Filiala Focsani

1 post administrator patrimoniu

Directia Relatii Internationale - Biroul Cooperare Internationala si Studenti Straini

1 post referent

1 post referent

Directia Comunicare, Relatii Publice si Marketing

1 post referent

Imobil Mihail Kogalniceanu

4 posturi portar

2 posturi îngrijitor

Directia Juridică

1 post consilier juridic

Facultatea de Chimie - Centrul de Cercetare Metode Automate de Analiza

1 post referent

Directia Relatii Internationale

Biroul Cooperare Internationala si Studenti Straini

1 post referent

Statiunea de Cercetari Marine si Fluviale

1 post tehnician

Facultatea de Chimie - Centrul de Cercetare Catalizatori si Procese Catalitice

Proiect PN-III-P4-ID-PCE-2016-0146

1 post referent stiintific

ICUB - Proiect PN-III-P4-ID-PCE-2016-0083

,,Metode computaționale pentru unele probleme inverse din mecanica solidelor"

1 post referent specialitate matematică (jumătate de normă)

Facultatea de Chimie - Centrul de Cercetare Catalizatori si Procese Catalitice

1 post referent de specialitate

Fac. de Fizica - Centrul de Cercetare 3 NANO SAE

1 post referent de specialitate

Fac. Fizica - Centrul de Fizica Cuantica Avansata - Proiect PN-III-P4-ID-PCE-2016-0794

1 post fizician

Casa Universitarilor

1 post muncitor necalificat bucătărie

1 post administrator financiar (1/2 normă)

Direcția Generală Secretariat

2 posturi referent (1/2 normă)

3 posturi secretar

Rectoratul Universității din București

Biroul de Etică al Universității din Bucuresti

1 post Șef Birou 

Rectoratul Universității din București

2 posturi administrator financiar

ICUB

1 post referent

Directia Managementul Programelor de Cercetare 

1 post referent

Directia Relatii Internationale

Biroul Cooperare Internationala si Studenti Straini

1 post referent

Facultatea de Litere

Centrul de Excelenta In Studiul Imaginii - CESI

1 post referent

Direcția Resurse Umane

Serviciul Resurse Umane

1 post referent

Birou Recrutare, Selectare, Evaluare si Statistici Personal

1 post referent

Direcția Tehnică

1 post administrator patrimoniu

1 post administrator patrimoniu

Facultatea de Chimie

1 post mecanic întreținere

1 post tehnician laborant

CEREFREA

1 post secretar

Comisia de Etică a Cercetării

1 post secretar (4h/zi)

Departamentul de Comunicare și Relații Publice

1 post referent

Imobil Carol I

6 posturi îngrijitor

Imobil Schitu Măgureanu nr. 9

1 post îngrijitor

Imobil Traian Vuia

1 post îngrijitor

Imobil Pitar Moș

1 post îngrijitor

Fac. Psihologie si Stiintele Educatiei - Secretariat

1 post secretar (S)

 

Pagină actualizată la 18 Ianuarie 2018.