Proceduri

"Metodologie de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate, în cadrul unor mobilități nereglementate", aprobată de Senatul Universității din București în data de 25.04.2012. Fisier de tip .pdf ! Metodologie de recunoastere a perioadelor de studii efectuate in strainatate

  - Anexa nr. 1: Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3223 din 8 februarie 2012, privind Metodologia de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate.Fisier de tip .pdf ! OMECTS nr. 3223-2012

  - Anexa nr. 2: Grila de Conversie a Notelor aplicată în Universitatea din București. Fisier de tip .xls ! Grila de Conversie a Notelor - UB

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 01 Iulie 2015.