Cadre didactice ERASMUS

Prin Programul ERASMUS sunt posibile și mobilitățile cadrelor didactice în scop de predare (Teaching Assignment - TA).

În vederea obținerii unui sprijin financiar ERASMUS pentru o asemenea mobilitate, trebuie să participați la selecția organizată la nivel de facultate. Vă rugăm să consultați Responsabilul Erasmus din facultatea dv. pentru detalii.

După ce v-ați regasit pe lista de mobilități aprobată de facultate în urma selecției, trebuie să depuneți o serie de documente la Biroul Programe Comunitare, în vederea obținerii ordinului de deplasare.

Acte necesare în vederea obţinerii ordinului de deplasare în cadrul Programului ERASMUS, pentru cadre didactice (de depus la BPC cu maxim 10 zile lucrătoare înaintea deplasării):

- scrisoare de acceptare / invitaţie din partea instituţiei gazdă (menţionând perioada exactă şi minimul de 8 ore de activităţi didactice de desfăşurat în cadrul Programului ERASMUS);

- cerere de deplasare (semnată de directorul de departament şi de decan);

- nota de mandat;

- copie după cartea de identitate.

La finalul stagiului ERASMUS, trebuie să vă prezentați la Biroul Programe Comunitare cu următoarele documente, care confirmă activitatea de predare în instituția gazdă:

  1.  Certificat semnat și ștampilat de univ. gazdă (care să conțină confirmarea perioadei exacte, inclusiv nr. de ore de predare, cu mențiunea ”în cadrul Programului Erasmus+ Teaching Assignement”)
  2.  « Teaching Mobility Agreement», semnat de univ. gazdă și de titularul deplasării,
  3. Chestionar de completat la întoarcere (« Raport de evaluare a mobilității de predare ERASMUS »), semnat de titularul deplasării,
  4. Plan / schiță de predare (făcut înaintea plecării), semnat de titularul deplasării,
  5. Raport de activitate (conform planului inițial de predare, la întoarcere), semnat de titularul deplasării,
  6. Biletul de transport (inclusiv tichetele de îmbarcare în avion),

 

 

 

 

Pagină actualizată la 17 Martie 2015.