Demersuri pe durata stagiului ERASMUS

  • Înmatricularea la universitatea gazdă:

Primul lucru pe care îl aveţi de făcut este să vă prezentaţi la universitatea gazdă pentru a vă înmatricula.

Biroul Relaţii Internaţionale sau ERASMUS trebuie să vă completeze certificatul de confirmare a sosirii şi înmatriculării la universitatea gazdă (Formularul 1), apoi să îl trimită prin e-mail sau fax la Biroul pentru Programe Comunitare (ERASMUS) al Universităţii din Bucureşti, la numerele +4021 313 46 20 sau +4021 307 73 85, în termen de o săptămână de la sosire.

Odată cu trimiterea acestui fax trebuie să confirmaţi (prin fax sau e-mail) Biroului pentru Programe Comunitare (ERASMUS) şi data de final de stagiu. În cazul în care nu veţi trimite prin fax acest formular şi nu veţi confirma data de final, riscaţi să nu mai primiţi diferenţa de grant.

Certificatul îl veţi păstra până la finalul stagiului dv. pentru că trebuie să fie completat şi cu data încheierii perioadei de studiu.

 

  • Permisul de şedere şi asigurarea medicală:

Interesaţi-vă la universitatea gazdă ce aveţi de făcut în privinţa permisului de şedere (dacă aveţi dreptul la el) şi dacă este nevoie să aveţi o altă asigurare medicală decât cea făcută înaintea plecării din România.

 

  • Contractul de studii Learning Agreement şi eventuale modificări ale acestuia:

Verificaţi dacă planul de studii, respectiv cursurile alese înaintea plecării, prezente şi aprobate în Learning Agreement, rămân aceleaşi şi asemenea dacă totalul creditelor nu s-a schimbat.

În cazul în care apar modificări la contractul de studii, veţi completa foaia Changes (Formularul 2), veţi lua aprobările de la universitatea gazdă şi apoi îl veţi trimite prin e-mail sau fax la Biroul pentru Programe Comunitare (ERASMUS), la numerele menţionate mai sus. Trebuie să precizaţi de asemenea numărul de fax din ţara gazdă unde doriţi să primiţi acest formular aprobat.

Modificarilede cursuri trebuie trimise în maxim o lună de la înmatriculare.

În cazul în care s-au produs modificări la acest contract şi nu aţi trimis formularul Changes, riscaţi să nu vă fie recunoscut nici un curs care nu a fost aprobat de facultatea dv. de origine şi nici de către Universitatea din Bucureşti.

 

  • Prelungirea stagiului de studii ERASMUS:

În vederea prelungirii stagiului de studii ERASMUS, trebuie să trimiteţi prin fax cererea de prelungire (Formularul 3) la Biroul pentru Programe Comunitare (ERASMUS) precum şi responsabilului ERASMUS din facultate dv. de origine, în care specificaţi perioada exactă a semestrului II (în cazul în care mai primim fonduri suplimentare, să putem face socoteli exacte şi clare pentru fiecare). Este recomandat ca acest formular de prelungire a stagiului ERASMUS să fie aprobat de universitatea gazdă înainte de a fi trimis prin fax, în funcţie şi de regulile proprii fiecărei universităţi gazdă.

Cererea de prelungire a stagiului ERASMUS trebuie trimisă până cel târziu pe 15 decembrie. Orice cerere primită după aceste date nu va fi luată în considerare.

Menţionăm că prelungirea se face pe cont propriu, se prelungeşte doar statutul de bursier ERASMUS, care vă scuteşte de plata studiilor în străinătate, deci trebuie să dispuneţi de fonduri proprii pentru a vă întreţine pe perioada prelungirii.

Este foarte important de ştiut că pentru un an academic, numărul de credite absolut necesar este de 60 ECTS, astfel încât în cazul prelungirii, chiar fără fonduri ERASMUS, trebuie să însumaţi minim acest număr de credite. În concluzie, la cererea de prelungire trebuie să anexaţi lista cursurilor alese pentru al doilea semestru, respectând totalul de minim 60 ECTS pe tot anul academic. Veţi completa Learning Agreement 2 (Formularul 4), aveţi grijă să fie aprobat de universitatea gazdă şi îl veţi trimite de asemenea prin fax. În cazul absenţei acestui formular, riscaţi ca rezultatele obţinute pe al doilea semestru să nu vă fie recunoscute de către facultatea dv. de origine şi implicit de Universitatea din Bucureşti.

În urma aprobării facultăţii, primiţi şi aprobarea Coordonatorului Instituţional, prin fax, la Biroul de Relaţii Internaţionale de la universitatea gazdă sau la al număr de fax pe care îl veţi menţiona.

 

OBSERVAŢII:

Nerealizarea tuturor creditelor asumate, respectiv 20 ECTS pentru un trimestru, 30 ECTS pentru un semestru şi 60 ECTS pentru un an academic şi nepromovarea examenelor implică returnarea integrală a grantului.

Nu este admisă întoarcerea definitivă în ţară înainte de încheierea perioadei stipulate în contractul financiar deoarece aceasta atrage după sine returnarea integrală a bursei; situaţiile de forţă majoră sunt aprobate în mod excepţional de ANPCDEFP.

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 01 Septembrie 2011.