Finalizarea stagiului ERASMUS

La finalul stagiului, mergeţi la Biroul ERASMUS al universităţii gazdă pentru a vi se completa data încheierii stagiului pe certificatul de final de stagiu, acelaşi cu cel trimis iniţial (Formularul 1), pe care solicitaţi să îl trimită prin e-mail scanat sau prin fax la Biroul pentru Programe Comunitare (ERASMUS).

În termen de 5 zile de la întoarcerea în ţară, veţi depune în original, la Biroul pentru Programe Comunitare (ERASMUS), următoarele documente:

 a)       Formularul ECTS al UB (Application form + Learning Agreement iniţial), cu semnături și ștampile originale ale Universității gazdă,

b)       formularul 2 – Changes  (modificările aduse la contractul de studii Learning Agreement)), semnat și ștampilat de universitatea gazdă,

c)        Form 3 – Cererea de prelungire şi Form 4 – Learning Agreement 2 semnate și ștampilate de universitatea gazdă, în cazul în care aţi solicitat prelungirea,

d)       situaţia şcolară (note şi credite obţinute), alte forme de evaluare, aprecieri din partea profesorului coordonator a activităţii desfăşurate de către doctorand/masterand) sau Transcript of Records, cu semnătura şi ştampila în original de la universitatea gazdă;

e)       Formularul 1 - certificatul de confirmare a înmatriculării la universitatea gazdă şi de încheiere a stagiului, semnat și ștampilat de universitatea gazdă,

f)         biletele de călătorie - În cazul călătoriei cu avionul tichetele de îmbarcare (Boarding pass) trebuie prezentate obligatoriu.

g)       chitanţele de cazare / contractul de închiriere / declaraţie de la proprietar că nu aveţi datorii de chirie. În cazul declarației de la proprietar trebuie să aduceți si o copie dupa documentul de identitate al proprietarului;

h)       un raport (chestionar) asupra activităţii desfăşurate pe perioada de studii (Anexa D la Contractul Financiar);

i)         dacă este cazul unei sponsorizări, veţi da o declaraţie pe propria răspundere privind eventuala folosire de fonduri din alte surse.

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 01 Septembrie 2011.