Pregatiri inaintea inceperii stagiului ERASMUS

După ce aţi participat la selecţia organizată în facultate şi vă regăsiţi pe lista studenţilor admişi, trebuie să parcurgeţi următoarele etape :

 1.      INFORMAŢII DESPRE UNIVERSITATEA GAZDĂ:

Accesaţi diversele informaţii despre universitatea gazdă , respectiv:

 • Adresa poştală a Biroului de Relaţii Internaţionale / ERASMUS, numere de telefon şi fax, persoana de contact ERASMUS;
 • Durata anului academic (semestre şi sesiuni de examene);
 • Existenţa unor formulare de înscriere şi/sau cazare;
 • Termene limită de primire a formularelor;
 • înscriere on-line. Dacă la universitatea respectivă există înscriere on-line pentru studenţii ERASMUS (exchange students sau incoming students), înscrieţi-vă imediat;
 • Cursuri oferite de facultatea respectivă şi numărul de credite aferent fiecăruia.

Contactaţi direct (prin mail sau telefon) universitatea gazdă (facultatea respectivă şi Biroul ERASMUS) pentru a obţine şi alte informaţii utile. Solicitaţi-le detalii privind cazarea. În cazul în care pe site-ul universităţii gazdă găsiţi formulare de cazare, completaţi-le şi trimiteţi-le de urgenţă la adresa indicată.

 2.      OFERTA DE CURSURI:

 Stabiliţi cursurile pe care le veţi urma acolo, cu ajutorul responsabilului ERASMUS din facultate şi al profesorului(lor) care au încheiat acordul de colaborare cu universitatea gazdă. Acestea trebuie să corespundă – în general – cursurilor pe care le urmaţi aici. În acest mod, se asigură şi o deplină recunoaştere a stagiului. Cursurile alese trebuie să însumeze un număr minim de credite, astfel: pentru un sejur de 3 luni - minim 20 ECTS, pentru 1 semestru – minim 30 ECTS.

 3.      FORMULARE:

 • Completaţi formularul ECTS - Learning Agreement al Universităţii din Bucureşti, în 3 exemplare originale (conform modelului afişat la panoul alăturat Biroului pentru Programe Comunitare /ERASMUS), precum şi pe cel al universităţii gazdă, dacă acesta există pe site-ul universităţii gazdă. Formularele ECTS vor fi semnate de Decan.
 • solicitaţi, prin intermediul Responsabilului ERASMUS din facultate, declaraţia de recunoaştere a cursurilor alese (semnată de Decan), care vă asigură recunoaşterea integrală a rezultatelor obţinute în cadrul stagiului ERASMUS.

 Toate consecinţele instituţionale (recunoaşterea examenelor şi creditelor, promovare) derivă din documentul numit Learning Agreement, semnat de responsabilii la nivel de facultate şi de universitate. El nu este o simplă formalitate, ci reprezintă un contract de studii, fiind actul care reglementează călătoria dv. de studiu.

 4.      DEPUNEREA DOSARULUI ERASMUS LA BPC (TERMEN LIMITĂ – 31 MAI, pt. ambele semestre):

 Depuneţi la Biroul pentru Programe Comunitare (ERASMUS) din Universitate, de luni până joi, între 11.00 şi 13.00, următoarele:

 • fișa bursierului ERASMUS (2 ex.),
 • formularele Learning Agreement, semnate de Decan, în 3 exemplare originale,
 • declaraţia de recunoaştere a Decanului,
 • situaţia şcolară a anilor precedenţi (un original și o copie simplă),
 • o traducere (nelegalizată) a situaţiei şcolare (2 ex.),
 • CV in format Europass (într-o limbă străină),
 • o scrisoare de intenţie (într-o limbă străină),
 • atestat de cunoştinţă a unei limbi străine - copie (sau o recomandare din partea unui profesor),
 • o copie simplă după buletinul sau cartea de identitate,
 • formularul universității gazdă.

 5.      TRIMITEREA DOSARULUI LA UNIVERSITATEA GAZDĂ:

 În termen de 3 zile de la depunerea întregului dosar la Biroul pentru Programe Comunitare (ERASMUS), (toate actele trebuie depuse, lipsa unuia constituie refuzul dosarului), după semnarea formularelor de către Coordonatorul Instituţional, veţi ridica unul dintre acestea în vederea trimiterii lui, personal, prin poştă la universitatea gazdă/biroul ERASMUS sau Relaţii Internaţionale.

 6.      SCRISOAREA DE ACCEPTARE/INVITAŢIE:

Solicitaţi personal (prin e-mail sau telefon) universităţii gazdă scrisoarea de acceptare/invitaţie, prin fax şi/sau prin poştă.

 

7.  CONTRACTUL FINANCIAR:

 • După ce primiţi scrisoarea de acceptare/invitație, trebuie să o prezentaţi la Biroul pentru Programe Comunitare (ERASMUS) pentru a putea primi contractul financiar.
 • Solicitaţi Biroului pentru Programe Comunitare (ERASMUS) să vă trimită prin e-mail contractul financiar şi şi modelul de declaraţie a unui garant (garantul se angajează să returneze bursa în cazul nerespectării contractului, adică respectarea întocmai a perioadei angajate prin contract, finalizarea stagiului cu note şi credite).
 • Contractul trebuie completat cu datele personale şi trimis înapoi prin e-mail Biroului pentru Programe Comunitare (ERASMUS).
 • După trimiterea contractului financiar prin e-mail, telefonați la Biroul Programe Comunitare (ERASMUS) pentru programarea semnării lui.

ATENŢIE!!! Înainte de încheierea contractului financiar, e absolut necesar să aflaţi cât durează exact perioada de studii inclusiv examenele la universitatea gazdă, deoarece bursa se va acorda doar pe perioada justificată din punct de vedere academic.Nu se acordă finanțare pentru perioada de orientare sau pentru cursul de limbă oferit de universitatea gazdă.

 • Reveniţi la Biroul pentru Programe Comunitare – ERASMUS în termen de 4 zile de la semnarea contractului cu declaraţia făcută de garant şi legalizată la notar precum şi o copie după cartea de identitate a garantului. Aici veţi ridica contractul semnat din partea universităţii şi veţi primi ultimele informaţii şi documente necesare pe perioada stagiului în străinătate. 
 • Comisioanele bancare vor fi oprite din bursă.

 

 

ATENŢIE!

 • Costul transportului şi asigurarea medicală se suportă de către student.
 • Vă sfătuim să vă obţineţi Cardul European de Sănătate (la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a municipiului sau oraşului de domiciliu), care este gratuit şi este uneori solicitat de universitatea gazdă pentru înscrierea acolo. Acesta e valabil 6 luni de la data emiterii lui, prin urmare este indicat să îl obţineţi cu puţin timp înaintea plecării.
 • Studenţii care pleacă pe cont propriu vor aduce extrasul de cont, prin care să  justifice că dispun de aproximativ 400 EURO/lună.
 • Bursa pe care o veţi primi nu acoperă în întregime costurile. Suma de bani acordată reprezintă un subsidiu. La suplimentarea acestei sume, este necesar să contribuiţi printr-un efort personal.
 • Beneficiarii unei burse în ţară (socială sau de studiu, acordată de Universitatea din Bucureşti) continuă să o primească şi pe durata stagiului.

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 03 Iunie 2014.