Selecție ERASMUS - mobilități studenți

 Mobilități studenți Erasmus (stagii de studiu)

pentru anul academic 2016 - 2017

Selecția ERASMUS pentru mobilități studenți (stagii de studiu) pentru anul academic 2016 - 2017 are loc în fiecare facultate a UB, în perioada 21 martie – 22 aprilie 2016, în funcție de datele stabilite de aceasta.

Dosarele pentru selecție se depun la facultate, iar selecția este realizată tot la nivel de facultate.

Mai multe informații despre procesul de selecție puteți solicita profesorului responsabil ERASMUS din facultate (lista profesorilor responsabili ERASMUS din facultăți este disponibilă la adresa http://www.unibuc.ro/n/organizare/erasmus/proi/eras-mobi-stud-si-cadr-dida/stud-roma/resp-eras-in-facu/). 

Lista destinațiilor disponibile și locurile finanțate, alocate fiecărei facultăți, se află în listele de mai jos.

Criterii generale de selectie (criterii minimale la care facultatea poate adăuga criterii proprii): 

 • să fie student / masterand / doctorand al UB în momentul selecţiei şi pe durata stagiului (cursuri la zi);
 • să fie absolvent cel puţin al primului an de studii în momentul începerii mobilităţii (pentru nivel licenţă);
 • să fie integralişti după ultima sesiune de examene (fără nicio restanță);
 • să promoveze un test de limbă străină / să aibă cunoştinţe lingvistice într-o limbă străină;
 • să prezinte o scrisoare de intenţie / de motivaţie într-o limbă străină;
 • să prezinte un Plan al programului de studiu pentru fiecare destinaţie pentru care optează candidatul;să prezinte un curriculum vitae (obligatoriu în format Europass) într-o limbă străină.

Precizăm că în cadrul Programui ERASMUS+, un student poate beneficia de grant ERASMUS pe durata fiecărui ciclu de studii (de ex.: un student care a beneficiat de stagiu ERASMUS pe durata studiilor de licență, mai poate beneficia de un grant ERASMUS pe durata studiilor de masterat).

După selecția din facultate, 2 iunie 2016 este termenul limită de primire al dosarelor și formularelor la Biroul Erasmus+ al UB pentru titularii de burse și pentru rezerve (pentru ambele semestre).

Precizări:

 • Studenţii selectați din anul I, nivel licență, vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul II, cu condiţia ca la finalul anului I să fie nu aibă nicio restanță şi prin prezentarea la Biroul Erasmus+ a adeverinţei de la facultate care confirmă acest lucru. Media școlară a anului I de studiu trebuie să fie cel puțin egală cu media școlară decisă de facultate pentru intrarea în selecție,
 • Studenţii din ani terminali vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul I de master/doctorat, cu condiţia admiterii la master/doctorat şi prezentarea adeverinţei de la facultate (care confirmă admiterea) la Biroul Erasmus+.
 • Rezevele trebuie să pregătească dosarul de aplicație pentru plecare în semestrul II, pentru ca în cazul în care rămân locuri libere sau unii titulari renunță, să fie timp suficient pentru transformarea rezervelor în titulari de grant.

Nivelul grantului ERASMUS lunar, stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) pentru a.a. 2016 - 2017, este:

Țara de destinație

Grant Euro / lună*

Austria, Belgia, Croația, Cehia, Cipru, Grecia, Germania, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Norvegia, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia, Danemarca, Suedia

500

Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO Macedonia, Malta, Polonia, Slovacia, Ungaria.

450

*Luna este calculată la 30 zile

STAGIU ERASMUS FĂRĂ FINANȚARE – “GRANT ZERO”: 

 • Dacă există candidați care doresc să plece pe cont propriu (fără finanțare ERASMUS), aceștia trebuie să participe la selecție și trebuie să se supună acelorași criterii de selecție și vor fi precizați separat în liste.
 • În acest caz, nu trebuie depășit numărul posibil de studenți pentru o destinație (total titulari, rezerve și „grant zero” = numărul precizat pe un rând din tabelul conținând acordurile bilaterale).
 • Dacă rezervele (după anunțarea statutului lor) doresc să plece fără finanţare ERASMUS (”grant zero”), acest lucru este posibil și trebuie comunicat de urgență la Biroul Erasmus+.

 Finanțarea ERASMUS este pentru 4 luni de stagiu și nu este destinată acoperii tuturor cheltuielilor din străinătate.

 

Număr de locuri alocate fiecărei facultăți pentru mobilități de studiu Erasmus 2016-2017:

FACULTATEA UB Nr. de locuri finanțate pentru stagii de studii ERASMUS 2016-2017
Administrație și Afaceri 21
Biologie 1
Chimie 1
Drept 13
Filosofie 13
Filosofie - UNESCO 5
Fizică 1
Geografie 20
Geologie şi Geofizică 1
Istorie 20
Jurnalism și Științele Comunicării 19
Limbi și Literaturi Străine 80
Litere 15
Litere - CESI 3
Matematică și Informatică 2
Psihologie și Științele Educației 20
Psihologie și Științele Educației
(stagii de studiu+practică)
6
Sociologie și Asistență Socială  15
Științe Politice 39
Teologie Baptistă 1
Teologie Ortodoxă 9
TOTAL 305

 Fisier de tip .xls ! ADMINISTRATIE SI AFACERI destinatii studenti 2016-2017

Fisier de tip .xls ! BIOLOGIE destinatii studenti 2016-2017

Fisier de tip .xls ! CHIMIE destinatii studenti 2016-2017

Fisier de tip .xls ! DREPT destinatii studenti 2016-2017

Fisier de tip .xls ! FILOSOFIE - UNESCO destinatii studenti 2016-2017

Fisier de tip .xls ! FILOSOFIE destinatii studenti 2016-2017

Fisier de tip .xls ! FIZICA destinatii studenti 2016-2017

Fisier de tip .xls ! GEOGRAFIE destinatii studenti 2016-2017

Fisier de tip .xls ! GEOLOGIE SI GEOFIZICA destinatii studenti 2016-2017

Fisier de tip .xls ! ISTORIE destinatii studenti 2016-2017

Fisier de tip .xls ! JURNALISM SI STIINTELE COMUNICARII destinatii studenti 2016-2017

Fisier de tip .xls ! LIMBI SI LITERATURI STRAINE destinatii studenti 2016-2017

Fisier de tip .xls ! LITERE destinatii studenti 2016-2017

Fisier de tip .xls ! LITERE -CESI destinatii studenti 2016-2017

Fisier de tip .xls ! MATEMATICA SI INFORMATICA destinatii studenti 2016-2017

Fisier de tip .xls ! PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI destinatii studenti 2016-2017

Fisier de tip .xls ! SOCIOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA destinatii studenti 2016-2017

Fisier de tip .xls ! STIINTE POLITICE destinatii studenti 2016-2017

Fisier de tip .xls ! TEOLOGIE BAPTISTA destinatii studenti 2016-2017

Fisier de tip .xls ! TEOLOGIE ORTODOXA destinatii studenti 2016-2017

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 26 Aprilie 2016.