Direcția Secretariat general

Director - secretar general
Maria Prună

Tel: 0213077312
Localizare: parter superior

Atribuții

 • Urmăreşte punerea in practică a deciziilor strategice ale Senatului, Biroului Senatului, Colegiului Academic si ale Consiliului de Administratie, in conformitate cu reglementările legale in vigoare
 • Organizarea examenului de admitere – licenţă, masterat, doctorat
 • Organizarea examenelor de finalizare a studiilor – licenţă, dizertaţie, doctorat, studii postuniversitare, cursuri de perfecţionare
 • Întocmirea şi eliberarea actelor de studii (diplome, certificate, atestate, situatii scolare, foi matricole, suplimente la diploma, etc.)
 • Statistici privind studenţi şi absolvenţi pentru finanţare – Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării, C.N.F.I.S., C.N.C.S.I.S., Institutul Naţional de Statistică, alte organisme non guvernamentale, comisii ale Senatului, Conducerea Universităţii din Bucuresti
 • Proiecte, regulamente, acte de studii
 • Grade didactice preuniversitare şi perfectionare
 • Arhivă
 • Registratură

Birouri din subordine: Organigrama Direcţiei Secretariat General

Cancelarie

 • Cabinete conducere
 • Secretariat Senat şi Comisii ale Senatului
 • Registratură Generală
 • Registratură financiară şi achiziţii
 • Arhivă

Serviciul Şcolaritate

 • Şcolaritate rectorat : 
  - Şcolaritate - Studii Universitare de Licenţă şi Masterat 
  - Şcolaritate - Studii Universitare Doctorat 
  - Statistici Şcolaritate
  - Acte de Studii 
  - Auditul Şcolaritatii
 • Şcolaritate facultăţi :
  - Secretariate Facultăti 

Serviciul Perfecţionare

 • Perfecţionare şi grade didactice preuniversitare
 • Perfecţionarea personalului Direcţiei Secretariat General

Serviciul baze de date, gestiune informatică şi proiectare

 • Baze de Date şi Informatizare
 • Dezvoltare curriculară şi proiectare

 

Pagină actualizată la 04 Noiembrie 2010.