RECUNOAŞTEREA DIFERITELOR TIPURI DE DOCUMENTE CARE ATESTĂ COMPETENŢA LINGVISTICĂ

pentru înscrierea la doctorat şi la examenul de licenţă

 

Nr. crt.

 

Documentul

Se acceptă

la dosar

Este nevoie de testare la CLS

1

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de universităţile Al.I. Cuza din Iaşi, Babeş-Bolyai din Cluj şi Universitatea de Vest din Timişoara

X

 

2

Diplome ale filierelor în limbi străine ale Universităţii din Bucureşti, ASE, Politehnicii (inclusiv şcoala doctorală)

X

 

3

Titluri eliberate de universităţi străine

X

 

4

Documente din care rezultă o perioadă de studii în străinătate de cel puţin 6 luni

X

 

5

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de catedrele de limbi străine ale Universităţii Transilvania din Braşov şi Universităţii Ovidius din Constanţa

 X

 

6

Diplome şi certificate eliberate de institute culturale străine (Consiliul Britanic, Institutul Francez, Institutul Cervantes, Institutul Italian etc.)

X

 

7

Teste internaţionale (ECL, TOEFL, Cambridge Certificate etc.)

X

 

8

Diplome şi certificate eliberate de alte universităţi şi organisme

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 14 Martie 2011.