Portofoliul şi Paşaportul European de limbă au fost elaborate la iniţiativa Consiliului Europei.

 

A. Caracteristici:

 

-        Portofoliul şi paşaportul de limbă sunt documente recunoscute în întregul spaţiu european.

-       Constituie componente utile la angajare sau aplicarea într-un program de studiu academic.

-        Sunt nelimitate în timp.

 

 

B. Obţinerea portofoliului şi a paşaportului european de limbă presupune următoarele etape :

 

1.    Stabiliţi o întâlnire cu profesorul care vă va testa.

 

2.    Completaţi fişa de înscriere, pe care o obţineţi de la sediul din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1, etaj 2, Centrul de Limbi Straine (CLS) la dna Maria Aldea. Taxa de testare este de 200 lei pentru studenţii din Universitatea din Bucureşti şi de 300 pentru ceilalţi solicitanţi.

 

3.    Testarea are loc la sediul C.L.S. Pentru identificare, veţi prezenta un act de identitate şi fişa de înscriere.

 

4.    Testarea presupune două întâlniri:

 

a.     în prima întâlnire, profesorul examinator explică modalităţile de completare a portofoliului şi stabileşte împreună cu candidatul data celei de-a doua întâlniri, care presupune testarea propriu-zisă.

 

b.     Testarea propriu-zisă durează între 30 minute şi o oră, constând în evaluarea celor cinci competenţe incluse în paşaportul european de limbă: înţelegerea textului ascultat, înţelegerea textului citit, interacţiunea verbală, producerea unui discurs oral, exprimarea în scris.

 

5.    Reveniţi la Biroul Contabilitate împreună cu fişa  de înscriere şi paşaportul european completate de către profesorul examinator.

 

6.     Certificatul care însoţeşte portofoliul şi paşaportul european de limbă va fi emis în maximum 48 de ore.

 

Dacă locuiţi în provincie, solicitaţi telefonic organizarea testării astfel încât să puteţi lua certificatul în aceeaşi zi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 01 Septembrie 2014.