TESTAREA ŞI CERTIFICAREA
COMPETENŢELOR LINGVISTICE


Se eliberează certificate pentru limbile română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, maghiară, rusă, cehă, slovacă, polonă, bulgară, turcă, arabă, chineză etc.
Testarea este efectuată întotdeauna de un cadru didactic de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti.

Costul unui certificat simplu (valabilitate 2 ani) este de 150 lei. Suma se achită în prealabil în Bd. Schitu Măgureanu nr. 1, etaj 2, Centrul de Limbi Straine (CLS) la dna Bianca Dumitriu. Cu această ocazie candidatul completează o cerere şi este programat pentru cel mai apropiat termen, testările efectuându-se, de regulă, pentru fiecare limbă o dată pe săptămână.

Candidatul este testat în privinţa competenţei de vorbire, înţelegere a limbii vorbite, citire şi înţelegere a conţinutului lecturii, cu o evaluare în patru trepte distincte pentru fiecare competenţă. Au loc probe specifice de scris, vorbit, citit cu voce tare, înţelegere a unui text scris şi a unor instrucţiuni orale. Nu este prevăzută o bibliografie anume. Nivelul de limbă este standard, cuprinzând texte din ziare recente, din manuale şcolare în limba-ţintă, conversaţii pe teme obişnuite, prezentarea candidatului, a obiectivelor şi muncii lui etc. Durata testului este de aproximativ o oră. Certificatul nu dă un calificativ sau o notă globală, ci foloseşte descriptori de tipul « Nu se poate face înţeles vorbind această limbă » sau « Vorbeşte curent, corect şi poate fi înţeles fără greutate ».  Pentru fiecare competenţă se dă o notă de la 1 la 100, iar suma notelor este marcată în certificat. Certificatul este în concordanţă cu Cadrul de referinţă al Consiliului Europei pentru descrierea predării şi învăţării limbilor străine.

Certificatele dau acces la burse de studii, angajări, înscrierea la examenul de doctorat etc. Unele facultăţi cu profil nefilologic acceptă aceste certificate ca descrieri ale cunostinţelor de limbă străină, în vederea concursului de admitere.

Totuşi, certificatul CLS nu are nici o legătură cu admiterea la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti. Nivelul maxim de cunoştinţe atestat de certificatul CLS referă la situaţii sociale normale şi nu corespunde neapărat cu rezultatele optime la concursul de admitere la facultate, care depind şi de cunoştinţe de lingvistică, literatură, cultură generală. Certificatele CLS nu înlocuiesc nici certificatele de traducător profesionist pe domenii, nici atestatul de traducător pe lângă Ministerul Justiţiei.

Pentru INFORMAŢII şi programare sunaţi la d-na Bianca Dumitriu, telefon 021 312 54 54.  

Orar : Luni-vineri orele 09:00-14:00

CLS este situat în clădirea cu foişor din capătul bulevardului Schitu Măgureanu, deasupra teatrului “Lucia Sturdza Bulandra”. Staţia de metrou Izvor se află chiar de cealaltă parte a podului. Cu troleibuzul sau autobuzul se coboară la Piaţa Mihail Kogălniceanu.

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 31 August 2017.