Geografia regională a României - Carpați și Subcarpați, Anul III, Planificarea teritoriului

Cursul își propune să dezvolte capacitatea de a interpreta rolul inserțiilor antropice în funcționalitatea și stabilitatea sistemelor carpatic și subcarpatic, dar și capacitatea de a explica fenomene de tip cauză-efect în analiza unei regiuni/subregiuni.

Teme abordate la curs:

 • Prezentarea generală a Carpaților și a Subcarpaților
 • Relieful - suport al desfășurării activităților antropice
 • Gradele de vulnerabilitate și de stabilitate ale reliefului pentru amenajare
 • Caracteristici climatice și hidrologice
 • Biodiversitatea și pedodiversitatea
 • Categorii de inserții antropice în Carpați și Subcarpați
 • Rstrictivități și favorabilități în extinderea habitatului carpatic și subcarpatic
 • Caracteristici ale economiei montane și submontane
 • Repere pentru o economie viabilă și durabilă
 • Analiza unur modele de amenajare a spațiului montan și submontan
 • Indici și indicatori ce evidențiază regiuni cu personalitate distinctă
 • Amenajarea durabilă a ariilor protejate
 • Reconversia economică a spațiului carpatic.

Teme abordate la seminar

 

 • Impactul activităților miniere asupra reliefului
 • Metode și tehnici de ecologizare a zonelor miniere
 • Procesele de versant - cauze și efecte
 • Cauze economice, politice, istorice, sociale și administrative pentru depopularea spațiului carpatic
 • Calitatea și dinamica infrastructurii de transport - elemente esențiale în planificarea teritoriului
 • Defrișările - particularități și consecințe
 • Exploatările din albiile râurilor - particularități și consecințe
 • Microhidrocentralele - particularități și consecințe
 • Elemente de planificare urbană specifice spațiului montan și subcarpatic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 29 Septembrie 2015.