Practică geologică - Anul I

 


Zona de practică este localizată în partea sudică a Bazinului Dâmbovicioara (între Masivele Bucegi și Piatra Craiului). Din punct de vedere geografic, zona este situată în cadrul Carpaților Meridionali iar din punct de vedere geologic aparține Pânzei Getice din cadrul Dacidelor Mediane (Săndulescu, 1984).

Tipurile de roci ce pot fi observate: roci metamorfice (e.g. gneisse cu muscovit şi biotit, micaşisturi, subordonat amfibolite, şisturi cloritoase-sericitoase, șisturi grafitoase de virsta Proterozoic); roci sedimentare clastice (e.g. gresii și conglomerate, argile, siltite), roci sedimentare biogene (e.g. calcare bioacumulate, bioconstruite și bioprecipitate) și roci sedimentare mixte (e.g. marne); virsta rocilor acopera intervalul Jurasic mediu –Cretacic.

                               Dâmbovicioara

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 24 Noiembrie 2016.