Cartografie

 

Tematica cursului:

-          Forma şi dimensiunile Terrei

-          Noţiuni şi formule folosite în cartografie

-          Generalizarea cartografică: definiţie, principiile generalizării cartografice, conţinutul generalizării cartografice

-          Limbajul cartografic: definiţie, caracteristici, simboluri, componente

-          Orientarea pe teren cu/fără hartă

-          Metode statistice de reprezentare. Utilizarea progremelor gratuite Phildigit şi Philcarto, Cartes et Données şi a unor programe GIS Open Source: Quantum GIS, gvSIG etc.

-          Metode cartografice de reprezentare

-          Inscripţiile pe hărţi

-          Studiul proiecţiilor cartografice

-          Cartografia şi Sistemele Informaţionale Geografice. De la hărţile antice la Google Earth şi World Wind –NASA

-          Intocmirea hărţilor. Metode moderne de cartografiere. Webmapping

 

Tematica lucrărilor practice:

-          Semne şi culori convenţionale. Inscripțiile hărților topografice

-          Metode statistice de reprezentare. Reprezentare manuală şi computerizată: Phildigit, Philcarto, Cartes et Données, Quantum GIS, gvSIG etc.

-          Metode cartografice de reprezentare. Reprezentare manuală şi computerizată: Quantum GIS, gvSIG, Inkscape, GIMP etc.

-          Determinarea distanţelor pe hărţi topografice. Calcularea altitudinilor şi a diferenţelor de nivel

-          Calcularea pantelor pe hărţi. Determinarea suprafeţelor pe hărţi

-          Orientarea hărţii în cabinet şi pe teren

-          Analiza şi interpretarea hărţii topografice

Sugestii bibliografice:

 1. Amadio G. (2004), Database geografici, Atlante dei tipi geografici, Istituto Geografico Militare, Firenze.
 2. Arca S. (2004), Normativi internazionali di nomi geografici, Atlante dei tipi geografici, Istituto Geografico Militare, Firenze.
 3. Aruta L., Marescalchi P. (2005), Cartografia. L’uso e la lettura delle carte, Dario Flaccovio Editore, Palermo.
 4. Béguin Michèle, Pumain Denise (2003), La représentation des données géographiques. Statistique et cartographie, Col. Cursus, Armand Colin, Paris.
 5. Bagrow L. (1964), History of Cartography, R.A. Skelton, London.
 6. Biallo G. (2005), Introduzione ai Sistemi Informativi Geografici, MondoGIS, Roma.
 7. Black J. (2004), Regards sur le monde. Une histoire des cartes, Octopus/Hachette, Paris.
 8. Dragu Gh. (1975), Cartografiere economico-geografică, Centrul de Multiplicare al Universităţii Bucureşti.
 9. Favretto A. (2009), I mappamondi virtuali – uno strumento per la didattica della geografia e della cartografia, Pàtron Editore, Bologna.
 10. Ganea L., Iacobescu V. (1993), Cartografie (Desen cartografic), Edit. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
 11. Grama I., Ionescu P., Rădulescu M. (1964), Topografie şi desen tehnic, Edit Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
 12. Grigore M. (1979), Reprezentarea grafică şi cartografică a formelor de relief, Edit. Academiei, Bucureşti.
 13. Grigore M. (1994), Elemente de cartografie fizico- şi economico-geografică, Edit Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
 14. Haggett P. (2004), Geografia – l’ambiente globale e gli strumenti del geografo, vol. 2, Zanichelli editore, Bologna.
 15. Herbei O. (2002), Cartografie matematică: întocmirea şi redactarea hărţilor, Edit. Eurobit, Timişoara.
 16. Ilieş M. (2003), Cartografiere turistică computerizată: curs practic, Edit. Universităţii din Timişoara.
 17. Lavagna E., Lucarno G. (2007), Geocartografia. Guida alla lettura delle carte geotopografiche, Zanichelli Editore, Bologna.
 18. Le Fur Anne (2007), Pratiques de la cartographie, Armand Colin, Paris.
 19. Lodovisi A., Torresani S. (2005), Cartografia e informazione geografica. Storia e tecniche, Pàtron Editore, Bologna.
 20. Munteanu C. (2003), Cartografie matematică, Edit. Matrix Rom, Bucureşti.
 21. Năstase A. (1983), Cartografie - Topografie, Edit. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
 22. Năstase A. (1993), Topografie cu elemente de cartografie generală, Edit. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
 23. Năstase A., Osaci-Costache Gabriela (2005), Topografie-Cartografie, ediţia a II-a, Edit. Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti.
 24. Năstase A., Osaci-Costache Gabriela (2006), Topografie-Cartografie. Lucrări practice, ediţia a III-a, Edit. Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti.
 25. Năstase A., Vişan Gh. (2005), Topografie-Cartografie. Partea I. Probleme generale de topografie, Edit. Universităţii din Bucureşti.
 26. Năstase A., Vişan Gh., Cocoş O. (2000), Cartografie aplicată, Edit. Universităţii din Bucureşti.
 27. Osaci-Costache Gabriela (2008), Cartografie, ediţia a II-a, Edit. Universitară, Bucureşti.
 28. Osaci-Costache Gabriela (2009), Curs de cartografie, Editura Credis, Bucureşti.
 29. Osaci-Costache Gabriela (2006, 2008), Topografie-Cartografie. Metodologie, exemple rezolvate şi 355 de aplicaţii, Edit. Universitară, Bucureşti.
 30. Velcea Valeria (1976), Cartografierea fizico-geografică, Tipogr. Universităţii Bucureşti.

 

 

 

 

Pagină actualizată la 06 Martie 2011.