Cartografie tematică

 

Tematica cursului:

-          Dezvoltarea istorică a cartografiei tematice. Definirea cartografiei tematice

-          Cartografia tematică în Romania şi în lume. Geoimagini, hărți tematice şi atlase tematice. Atlase tematice on-line. Utilitate şi limite

-          Caracteristicile hărților şi atlaselor tematice. Tipologie. Domenii de utilizare

-          Semnul în cartografie. Simboluri şi culori utilizate în cartografia tematică. Limbajul cartografic

-          Tehnici de reprezentare în cartografia tematică

-          Reprezentări spaţio-temporale şi metahărţi. Hărţi mentale

-          Inscripții pe hărțile tematice. Toponimie. Fonturi de caractere şi de simboluri

-          Cartografia tematică în geografia fizică

-          Cartografia tematică în geografia economică şi a populației

-          Construcția hărților tematice folosind programe GIS Open Source (Quantum GIS, GRASS, gvSIG, MapAnalyst, uDig, OpenJump etc.), programe de cartografie asistată de calculator (Phildigit, Philcarto, Cartes et Données), programe de desen comerciale (Corel, Adobe Photoshop etc.) şi Open Source (Inkscape, GIMP etc.). Webmapping

-          Noua cartografie tematică creată de către utilizatori. Riscuri, probleme, perspective. Rolul cartografului. Folosirea rețelei web pentru culegerea datelor geografice şi cartografice tematice. Oportunităţi şi riscuri

Tematica lucrărilor practice:

-          Întocmirea unor hărţi și materiale grafice tematice cu ajutorul programelor gratuite Phildigit, Philcarto, Cartes et Données, Inkscape, GIMP (hărţi în figuri proporţionale, cartograme, cartodiagrame, hărţi în izolinii, hărţi de repartiţie prin puncte, hărţi de fluxuri şi reţele)

-          Particularităţi ale întocmirii unor hărți tematice: magnetice, gravimetrice, geologice, ale riscului seismic, geomorfologice, ale solurilor, ale precipitațiilor medii anuale/multianuale, ale temperaturilor medii, ale nebulozității, ale vegetației naturale reale, ale vegetației naturale potențiale, ale utilizării terenurilor, ale utilizării solurilor, ale irigațiilor, ale distribuției tipurilor de localităţi rurale, ale densității populației, ale distribuției populației, ale dialectelor, hărți arheologice, hărți ale infrastructurii energetice, hărți turistice etc.

-          Construcția hărților tematice folosind programe gratuite de cartografie asistată de calculator (Phildigit, Philcarto, Cartes et Données etc.)

-          Construcția unor hărți tematice folosind programe GIS Open Source (Quantum GIS, GRASS, gvSIG, uDig, Open Jump, JGrass etc.)

Sugestii bibliografice:

 1. Alexandrescu Valeria (2005), Cartografie în turism, Edit. Centrului de Învaţământ la Distanţă CREDIS, Universitatea din București.
 2. Amadio G. (2004), Database geografici, Atlante dei tipi geografici, Istituto Geografico Militare, Firenze.
 3. Arca S. (2004), Normativi internazionali di nomi geografici, Atlante dei tipi geografici, Istituto Geografico Militare, Firenze.
 4. Aruta L., Marescalchi P. (2005), Cartografia. L’uso e la lettura delle carte, Dario Flaccovio Editore, Palermo.
 5. Badut M. (2006), Sisteme geo-informatice (GIS) pentru administraţie şi interne, Edit. Conphys, Râmnicu-Vâlcea.
 6. Bagrow L. (1964), History of Cartography, R.A. Skelton, London.
 7. Béguin Michèle, Pumain Denise (2003), La représentation des données géographiques. Statistique et cartographie, Col. Cursus, Armand Colin, Paris.
 8. Biallo G. (2005), Introduzione ai Sistemi Informativi Geografici, MondoGIS, Roma.
 9. Black J. (2004), Regards sur le monde. Une histoire des cartes, Octopus/Hachette, Paris.
 10. Cataudella M. (2004), Cartografia tematica, Atlante dei tipi geografici, Istituto Geografico Militare, Firenze.
 11. Dragu Gh. (1975), Cartografiere economico-geografică, Centrul de Multiplicare al Universităţii Bucureşti.
 12. Favretto A. (2009), I mappamondi virtuali – uno strumento per la didattica della geografia e della cartografia, Pàtron Editore, Bologna.
 13. Ganea L., Iacobescu V. (1993), Cartografie (Desen cartografic), Edit. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
 14. Grigore M. (1979), Reprezentarea grafică şi cartografică a formelor de relief, Edit. Academiei, Bucureşti.
 15. Grigore M. (1994), Elemente de cartografie fizico- şi economico-geografică, Edit Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
 16. Haggett P. (2004), Geografia – l’ambiente globale e gli strumenti del geografo, vol. 2, Zanichelli Editore, Bologna.
 17. Herbei O. (2002), Cartografie matematică: întocmirea şi redactarea hărţilor, Edit. Eurobit, Timişoara.
 18. Ianoș I. (2004), Dinamica urbană : aplicaţii la oraşul şi sistemul urban românesc, Edit. Tehnică, București.
 19. Ilieş M. (2003), Cartografiere turistică computerizată: curs practic, Edit. Universităţii din Timişoara.
 20. Irimuș A., Vescan I., Man T. ( 2005), Tehnici de cartografiere, monitoring şi analiză GIS, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca.
 21. Lavagna E., Lucarno G. (2007), Geocartografia. Guida alla lettura delle carte geotopografiche, Zanichelli Editore, Bologna.
 22. Le Fur Anne (2007), Pratiques de la cartographie, Armand Colin, Paris.
 23. Lodovisi A., Torresani S. (2005), Cartografia e informazione geografica. Storia e tecniche, Pàtron Editore, Bologna.
 24. Morant Ph., Le Henaff F., Marchand Y.P. (1995), Les mutations d’un paysage bocager: essai de cartographie dynamique, Mappemonde, 1, pp. 5-8.
 25. Năstase A., Osaci-Costache Gabriela (2000), Reconstituirea peisajului geografic din subcarpaţii dintre Râul Târgului şi Dâmboviţa pe baza documentelor cartografice, Comunicări de Geografie, IV, p. 319-324.
 26. Nicolae I. (2005), Etnografie si toponimie, Edit. Centrului de Învățământ la Distanţă CREDIS, Universitatea din București.
 27. Niculescu Gh. (1994), Cartografia tematică în sprijinul cercetării geografice, Revista geografică, L (I), 1, p. 34-39.
 28. Niţu C. şi col. (2002), Sisteme informaţionale geografice şi cartografie computerizată, Edit. Universităţii din Bucureşti.
 29. Osaci-Costache Gabriela (2008), Cartografie, ediţia a II-a, Edit. Universitară, Bucureşti.
 30. Osaci-Costache Gabriela (2002), Cartografierea dinamicii peisajului geografic din zona subcarpatică dintre Dâmboviţa şi Olt reflectată în documentele cartografice, Teză de doctorat, Universitatea din Bucureşti.
 31. Osaci-Costache Gabriela (2004), Muşcelele dintre Dâmboviţa şi Olt în documente cartografice. Reconstituirea şi dinamica peisajului geografic în secolele XVIII – XX, Edit. Universitară, Bucureşti.
 32. Osaci-Costache Gabriela (2006, 2008), Topografie-Cartografie. Metodologie, exemple rezolvate şi 355 de aplicaţii, Edit. Universitară, Bucureşti.
 33. Velcea Valeria (1976), Cartografierea fizico-geografică, Tipogr. Universităţii Bucureşti.

 

 

 

 

Pagină actualizată la 06 Martie 2011.