Metode şi tehnici de reprezentare cartografică

 

Tematica cursului:

-          Elemente de tehnică cartografică: forma Terrei şi reţele cartografice; scara; proiecţii cartografice; semnul în cartografie

-          Fondul hărţii şi datele care trebuie reprezentate

-          Limbajul cartografic

-          Variabilele vizuale

-          Reprezentarea unui caracter calitativ şi a unui caracter ordonat

-          Reprezentarea unui raport de proporţionalitate. Corespondenţa dintre tipul datelor şi proprietăţile variabilelor. Prezentarea şi lizibilitatea unui document cartografic

-          Metode şi reprezentări cartografice: hărţi în figuri proporţionale, hărţi în izolinii, hărţi de repartiţie prin puncte, hărţi de fluxuri şi reţele (linii de mişcare), hărţi prin areale, hărţi prin metoda fondului calitativ

-          Cartografie manuală şi digitală. Programe de cartografie. Programe de cartografie asistată de calculator. Programe de desen. Utilizarea programelor GIS pentru reprezentări cartografice tematice

Tematica lucrărilor practice:

-          Modul de lucru cu programele gratuite sau Open Source (Phildigit, Philcarto, Cartes et Données, Inkscape, GIMP)

-          Realizarea cartogramei, cartodiagramei şi cartogramei combinate cu cartodiagrama cu diferite programe (Philcarto, Cartes et Données, Quantum GIS, gvSIG)

-          Realizarea hărţilor în izolinii, de repartiţie prin puncte, de fluxuri şi reţele, manual şi computerizat (cu Philcarto, Quantum GIS, gvSIG, Inkscape, GIMP etc.)

-          Realizarea computerizată a hărţilor prin metoda arealelor şi metoda fondului calitativ

Sugestii bibliografice:

 1. Alexandrescu Valeria (2005), Cartografie în turism, Edit. Centrului de Învatamant la Distanta CREDIS, Universitatea din București.
 2. Arca S. (2004), Normativi internazionali di nomi geografici, Atlante dei tipi geografici, Istituto Geografico Militare, Firenze.
 3. Aruta L., Marescalchi P. (2005), Cartografia. L’uso e la lettura delle carte, Dario Flaccovio Editore, Palermo.
 4. Bagrow L. (1964), History of Cartography, R.A. Skelton, London.
 5. Béguin Michèle, Pumain Denise (2003), La représentation des données géographiques. Statistique et cartographie, Col. Cursus, Armand Colin, Paris.
 6. Black J. (2004), Regards sur le monde. Une histoire des cartes, Octopus/Hachette, Paris.
 7. Cataudella M. (2004), Cartografia tematica, Atlante dei tipi geografici, Istituto Geografico Militare, Firenze.
 8. Dragu Gh. (1975), Cartografiere economico-geografică, Centrul de Multiplicare al Universităţii Bucureşti.
 9. Favretto A. (2009), I mappamondi virtuali – uno strumento per la didattica della geografia e della cartografia, Pàtron Editore, Bologna.
 10. Ganea L., Iacobescu V. (1993), Cartografie (Desen cartografic), Edit. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
 11. Grigore M. (1979), Reprezentarea grafică şi cartografică a formelor de relief, Edit. Academiei, Bucureşti.
 12. Grigore M. (1994), Elemente de cartografie fizico- şi economico-geografică, Edit Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
 13. Haggett P. (2004), Geografia – l’ambiente globale e gli strumenti del geografo, vol. 2, Zanichelli Editore, Bologna.
 14. Herbei O. (2002), Cartografie matematică: întocmirea şi redactarea hărţilor, Edit. Eurobit, Timişoara.
 15. Ilieş M. (2003), Cartografiere turistică computerizată: curs practic, Edit. Universităţii din Timişoara.
 16. Irimuș A., Vescan I., Man T. ( 2005), Tehnici de cartografiere, monitoring si analiza GIS, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca.
 17. Lavagna E., Lucarno G. (2007), Geocartografia. Guida alla lettura delle carte geotopografiche, Zanichelli Editore, Bologna.
 18. Le Fur Anne (2007), Pratiques de la cartographie, Armand Colin, Paris.
 19. Lodovisi A., Torresani S. (2005), Cartografia e informazione geografica. Storia e tecniche, Pàtron Editore, Bologna.
 20. Năstase A. (1983), Cartografie - Topografie, Edit. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
 21. Năstase A., Osaci-Costache Gabriela (2005), Topografie-Cartografie, ediţia a II-a, Edit. Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti.
 22. Năstase A., Osaci-Costache Gabriela (2006), Topografie-Cartografie. Lucrări practice, ediţia a III-a, Edit. Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti.
 23. Niculescu Gh. (1994), Cartografia tematică în sprijinul cercetării geografice, Revista geografică, L (I), 1, p. 34-39.
 24. Niţu C. şi col. (2002), Sisteme informaţionale geografice şi cartografie computerizată, Edit. Universităţii din Bucureşti.
 25. Osaci-Costache Gabriela (2008), Cartografie, ediţia a II-a, Edit. Universitară, Bucureşti.
 26. Osaci-Costache Gabriela (2002), Cartografierea dinamicii peisajului geografic din zona subcarpatică dintre Dâmboviţa şi Olt reflectată în documentele cartografice, Teză de doctorat, Universitatea din Bucureşti.
 27. Osaci-Costache Gabriela (2004), Muşcelele dintre Dâmboviţa şi Olt în documente cartografice. Reconstituirea şi dinamica peisajului geografic în secolele XVIII – XX, Edit. Universitară, Bucureşti.
 28. Osaci-Costache Gabriela (2006, 2008), Topografie-Cartografie. Metodologie, exemple rezolvate şi 355 de aplicaţii, Edit. Universitară, Bucureşti.
 29. Velcea Valeria (1976), Cartografierea fizico-geografică, Tipogr. Universităţii Bucureşti.

 

 

 

 

Pagină actualizată la 06 Martie 2011.