Topografie

 

Tematica cursurilor:

-          Obiectul şi ramurile topografiei, scurt istoric. Noţiuni introductive, planuri topografice, definiţia şi clasificarea lor

-          Noţiuni şi formule utilizate în topografie

-          Scara hărţii: definiţie, generalităţi, tipuri de scări, importanţă

-          Ce este harta: definiţie, generalităţi, tipuri de hărţi şi planuri, atlase, importanţa hărţii în geografie

-          Ridicări topografice, puncte topografice, unghiuri topografice.

-          Noţiuni despre erori

-          Marcarea şi semnalizarea punctelor topografice, măsurarea distanţelor

-          Instrumente pentru măsurat unghiuri topografice, metode de măsurare a unghiurilor cu teodolitul

-          Metode de ridicare în plan a unei suprafeţe: triangulaţia, intersecţia, drumuirea, echerarea, radierea (generalităţi)

-          Altimetria, nivelmentul geometric şi trigonometric

-          Ridicări speciale, ridicări tahimetrice

Tematica lucrărilor practice:

-          Elementele hărţilor topografice

-          Extragerea rețelei hidrografice pe baza curbelor de nivel și a cotelor

-          Harta în relief

-          Scara hărţii

-          Profilul topografic. Metode manuale şi computerizate (GIS)

-          Calculul coordonatelor geografice şi rectangulare

-          Instrumente pentru determinarea pe teren a unghiurilor şi distanţelor

-          Calcule topografice: calcularea distanţei dintre două puncte, calcularea orientării unei direcţii din coordonatele rectangulare, calcularea coordonatelor relative şi absolute ale punctelor din orientări şi distanţe orizontale

-          Raportarea planimetrică

-          Interpolarea şi trasarea curbelor de nivel

Sugestii bibliografice:

 1. Boş N., Iacobescu O. (2007), Topografie modernă, Edit. C.H. Beck, Bucureşti.
 2. Eleş G. (2001), Topografie cu elemente de cadastru, Edit. Mirton, Timişoara.
 3. Grama I., Ionescu P., Rădulescu M. (1964), Topografie şi desentehnic, Edit Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
 4. Năstase A. (1983), Cartografie - Topografie, Edit. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
 5. Năstase A. (1993), Topografie cu elemente de cartografie generală, Edit. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
 6. Năstase A., Osaci-Costache Gabriela (2005), Topografie-Cartografie, ediţia a II-a, Edit. Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti.
 7. Năstase A., Osaci-Costache Gabriela (2006), Topografie-Cartografie. Lucrări practice, ediţia a III-a, Edit. Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti.
 8. Năstase A., Vişan Gh. (2005), Topografie-Cartografie. Partea I. Probleme generale de topografie, Edit. Universităţii din Bucureşti.
 9. Năstase A., Vişan Gh., Cocoş O. (2000), Cartografie aplicată, Edit. Universităţii din Bucureşti.
 10. Osaci-Costache Gabriela (2008), Cartografie, ediţia a II-a, Edit. Universitară, Bucureşti.
 11. Osaci-Costache Gabriela (2006, 2008), Topografie-Cartografie. Metodologie, exemple rezolvate şi 355 de aplicaţii, Edit. Universitară, Bucureşti.
 12. Sărăcin (2005), Topografie. Note de curs şi aplicaţii, Edit. Matrix Rom, Bucureşti.

 

 

 

 

Pagină actualizată la 06 Martie 2011.