Studii de bohemistică

Limba cehă, niveluri de competență. Încercare de sistematizare a materialului existent.

Aspectul în limba cehă în comparație cu situația din alte limbi slave (studiul este în limba franceză).

Ceha literară v. ceha colocvială („obecná čeština”) și bilingvismul ceho-slovac.

Studii de slavistică

Marginalia privind „etnogeneza slavilor” (studiu pentru congresul slaviștilor de la Ohrid, Macedonia, septembrie 2008; în limba engleză).

Problema celor mai vechi împrumuturi slave în limba română. Versiune în limba română și în limba engleză.

Perun: ignis invictus, ignis æternus. (În limba engleză)

Culegerea textelor slave vechi în format electronic.

Studiile publicate în intervalul 1986–2005

sunt reunite într‑un volum, disponibil în format tipărit și PDF. Vezi pagina de volume publicate în format PDF. De asemenea, studiile mai recente, încă nereunite într-un volum compact, pot fi descărcate de aici.

 

 

 

 

Conf. dr. Sorin Paliga

paliga-menzel

Principalele domenii de activitate:

• Limba cehă (studierea limbii, niveluri de competență, gramatică, traduceri).

• Slavistică generală, studii slave, relații slavo-române.

• Lingvistică: slavă, indo-europeană, pre-indo-europeană; raportul dintre limbile indo‑europene și alte grupuri lingvistice (limbile uralice și altaice).

• Problema onomasticii sud-est europene.

• Tracologie lingvistică.

• Civilizaţii arhaice în sud-estul european, simbolistica neolitică în sud-estul european.

• Tastaturi alternative (keyboard layouts) de română, slavă veche (chirilic vechi și glagolitic), limbi vechi italice, transcrieri lingvistice și studii dialectale. Lucrări privind folosirea calculatoarelor Macintosh.


Studii și lucrări (volume și periodice)

Autor a numeroase volume din domeniul lingvisticii: bohemistică, lingvistică slavă, relațiile slavo-române, limbile de substrat – mai ales substratul din sud-estul european.

Traducător din limbile cehă, engleză și franceză, ocazional și din alte limbi.

A participat la numeroase simpozioane și congrese științifice. Unele lucrări sunt disponibile în format PDF. Altele sunt tipărite și se pot comanda la editurile care le-au publicat.

Notă importantă

Multe dintre lucrările publicate (studii și volume) sunt accesibile în format PDF pe paginile Academia și Research Gate:

Acestea sunt actualizate periodic, de câteva ori pe an. Citați corect materialele folosite.

Activități în cadrul altor asociații 

• Membru al Asociaţiei Slaviştilor din România (vicepreşedinte între 2002 şi 2006);

• membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala București, secţia Traducători.

• Președinte fondator al Societas Romano-Bohemica pentru promovarea studiilor de bohemistică în România.

• Colaborator în cadrul altor proiecte precum Medieval Unicode Font Initiative (MUFI); a participat la diverse alte proiecte internaționale, cum ar fi îmbunătățirea repertoriului slav vechi din Unicode 5 într-o echipă coordonată de Michael Everson.

Membru al Slavic Linguistics Society

 

 

 

 

 

Contact

Adresa: Str. Pitar Moș 7–13, sector 1, București
Email: sorin[punct]paliga[et]gmail[punct]com

membru al departamentului:
Filologie Rusa si Slava.

departament din:
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine.

Curriculum Vitae

Fisier de tip .pdf ! CV_Paliga_Nov-2015

Cursuri

 

Resurse online

Resurse

Romano-Bohemica

Journal of Central European Studies

Editat de / Edited by Sorin Paliga

Nr. 1, 2012

Nr. 2, 2013

Nr. 3, 2014

Nr. 4, 2015

Nr. 5, 2015

Nr. 6, 2016

 
Pagină actualizată la 23 Ianuarie 2017.