Barbat de 43 ani

  RESTANTE, MĂRIRI, CU ANII TERMINALI, TOATE MATERIILE, LUNI 29 MAI 2017, ORA 9,00, LA BIROUL MEU (ETAJ 3).

REEXAMINĂRI, ANII TERMINALI, TOATE MATERIILE, MARȚI 6 IUNIE 2017, ORA 9,00, LA BIROU.

IN ATENTIA ANULUI I PLANIFICARE TERITORIALA: SUBIECTE EXAMEN GEOGRAFIE FIZICA GENERALA

 1. Care este obiectul de studiu al Geografiei?
 2. Ce este Geografia?
 3. De ce este Geografia o ştiinţă?
 4. Scurt istoric al Geografiei.
 5. Definiţia Geografiei formulată de Simion Mehedinţi.
 6. Care este obiectul de studiu al Geografiei după Vintilă Mihăilescu?
 7. Definiţia Geografiei în viziunea Profesorului Grigore Posea.
 8. Ce este Geografia fizică?
 9. Ce este Geografia fizică generală?

10.  Ce este Geografia regională?

11.  Metode generale (universale) de cercetare folosite în Geografie.

12.  Metode de cercetare folosite în Geografie, împrumutate din ştiinţele apropiate.

13.  Metode de cercetare specifice Geografiei.

14.  Legea zonalităţii.

15.  Legea interzonalităţii şi legea azonalităţii.

16.  Legea etajării.

17.  Legile specifice reliefosferei.

18.  Ramurile şi subramurile Geografiei.

19.  Geneza, vârsta şi evoluţia Universului.

20.  Universul fizic şi Universul observabil.

21.  Galaxiile.

22.  Forţele care acţionează în Univers.

23.  Materia interstelară.

24.  Găurile negre.

25.  Formarea stelelor.

26.  Unităţile de măsură ale distanţelor în Univers şi în Sistemul Solar.

27.  Calea Lactee.

28.  Nebuloasele.

29.  Novele, supernovele şi pulsarii.

30.  Roiurile de stele.

31.  Stelele.

32.  Soarele: dimensiuni, alcătuire, structură, funcţionare, durata vieţii şi evoluţia viitoare.

33.  Planetele din Sistemul Solar: enumerare, clasificare, dimensiuni, caracteristici fizice, relief, etc.

34.  Planeta Mercur.

35.  Planeta Venus.

36.  Planeta Marte.

37.  Planeta Jupiter: dimensiuni, alcătuire, sateliţi, inele.

38.  Planeta Saturn: dimensiuni, alcătuire, sateliţi, inele.

39.  Sateliţii.

40.  Asteroizii, meteoriţii şi cometele.

41.  Atmosfera solară.

42.  Interiorul Soarelui.

43.  Căldura internă a Pământului.

44.  Forma Pământului şi consecinţele geografice.

45.  Gravitaţia terestră şi consecinţele geografice.

46.  Magma şi mişcările magmatice. Vulcanismul.

47.  Magnetismul terestru şi consecinţele geografice.

48.  Mişcarea de rotaţie a Pământului şi consecinţele geografice.

49.  Mişcarea de revoluţie a Pământului şi consecinţele georafice.

50.  Structura internă a Pământului.

51.  Cutremurele.

52.  Dinamica plăcilor terestre.

53.  Luna: date generale, dimensiuni, geneză, relief, importanţa ei pentru mediul geografic terestru.

54.  Eclipsele de Soare şi de Lună.

55.  Fazele Lunii.

56.  Mareele.

ÎN ATENȚIA ANULUI I GEOGRAFIE: LA MATERIA TEHNICI MULTIMEDIA TREBUIE ȘTIUTE DIN CARTEA ”CURS DE FOTOGRAFIE PT. STUD. GEOGRAFI” CAPITOLELE: 1, 2, 3, 5, 6, 7.

SUBIECTE TEHNICI MULTIMEDIA (actualizate pe 10 ianuarie 2017)

 1. Balansul de alb.
 2. Fotografia de portret: reguli ce trebuie respectate (inclusiv “cea mai important regulă” în viziunea fotografei americane Annabel Williams); utilitatea acestui gen de fotografie în domeniul geografiei.
 3. Enumeraţi şi comentaţi principalele patru dezavantaje ale aparatelor foto digitale faţă de cele pe film.
 4. Compoziţia în fotografie: definiţie, tipuri, reguli de bază în crearea unei compoziţii.
 5. Corpul sau “body”-ul aparatelor foto: definiţie, alcătuire, funcţionare.
 6. Fotografia nocturnă: reguli, accesorii necesare, efecte speciale.
 7. Obiectivul: definiţie, caracteristici, clasificări.
 8. Fotografiile macro: definiţie, reguli ce trebuie respectate, exemple de la orele de lucrări practice.
 9. Rezoluţia sau mărimea fotografiilor digitale: definiţie, unitate de măsură, raportul dintre ea şi dimensiunile posibile ale fotografiilor imprimate pe hârtie.

10.  Fotografia de peisaj: definiţie, reguli de bază, importanţa ei în domeniul geografiei.

11.  Principiul formării imaginii la aparatele foto cu film şi digitale.

12.  Focalizarea, ca etapă din timpul fotografierii. Ce este şi în ce situaţii ne ajută „blocarea focalizării” ?

13.  Obturatorul: definiţie, clasificare, importanţa acestui mecanism pentru tehnica fotografierii.

14.  Fotografia de arhitectură.

15.  Vizorul: definiţie, clasificare, alcătuire.

16.  Detalierile ca gen fotografic.

17.  Trepiedele: definiţie, utilitate în fotografia cu conţinut geografic.

18.  Stabilirea valorii diafragmei şi a timpului de expunere ca etapă din cadrul fotografierii.

19.  Declanşarea: reguli de bază, importanţa ei în reuşita fotografierii.

20.  Unghiul de poză sau unghiul câmpului de fotografiere al obiectivelor foto; importanţa acestui parametru în genurile: peisaj, detaliere, arhitectură, portret.

21.  Încadrarea – operaţiune de bază din timpul fotografierii. Definiţie, reguli de bază ce trebuie respectate atunci când încadrăm.

22.  Zona de claritate (zona câmpului de profunzime). Definiţie, modul de ajustare la aparatele foto clasice şi digitale.

23.  Punctul de staţie ca primă operaţiune din timpul fotografierii.

24.  Ce este sensibilitatea senzorului de imagine ? În ce unităţi se exprimă ? În ce situaţii folosim sensibilităţi mici, medii, mari? Ce dezavantaj prezintă utilizarea unei sensibilităţi mari ?

25.  Enumeraţi şi comentaţi cel puţin şapte avantaje ale aparatelor foto digitale faţă de cele pe film.

26.  Fotoreportajul sau scenele animate: definiţie, reguli, exemple de la orele de lucrări practice.

27.  Distanţa focală a obiectivelor aparatelor foto: definiţie, clasificarea obiectivelor după distanţa focală, felul în care ea influenţează celelalte caracteristici ale obiectivelor.

28.  Filtrul de uv: definiție, proprietăți, utilitate în fotografia geografică.

29.  Filtrul de polarizare: alcătuire, utilizare.

30.  Blițul sau flash-ul: definiție, utilizare.

 

 

Harta Geologica a Romaniei editia 1976

harta solurilor Romaniei

harta vegetatiei Romaniei

Harta geologica a Carpatilor Orientali, dupa V. Mutihac, 2004

Marius Iulian Sandulache

harta generala a Podisului Moldovei, color, realizata in Corel Draw

harta cu subunitatile Campiei de Vest

 

 

harta cu subunitatile grupei nordica a Carpatilor Orientali

Harta generala a grupei centrale a Carpatilor Orientali

harta cu subunitatile grupei sudice a Carpatilor Orientali

harta cu subunitatile Subcarpatilor Vrancei

harta cu subunitatile Subcarpatilor Buzaului

harta cu subunitatile Subcarpatilor Prahovei

profil geomorfologic transversal prin Valea Siretului

scara geocronologica partea a 2-a, color

scara geocronologica partea 1 color

SUBIECTE CARPAȚI  - lista completă pentru sesiunea ian. feb. 2017 (postat pe 17 nov. 2016)

 1. Alcătuirea geologică a Grupei Centrale a Carpaților Orientali.
 2. Alcătuirea geologică a Grupei Nordice a Carpaților Orientali.
 3. Alcătuirea geologică a Grupei Sudice a Carpaților Orientali.
 4. Alcătuirea geologică și relieful munților Ceahlău și Ciucaș.
 5. Alcătuirea geologică și relieful munților Țibleș, Lăpuș, Bârgău.
 6. Apele freatice din Carpaţii Orientali.
 7. Apele minerale şi termale din Carpaţii Orientali.
 8. Caracterizați relieful vulcanic din Grupa Centrală a Carpaților Orientali.
 9. Caracterizați relieful vulcanic din Grupa Nordică a Carpaților Orientali.

10.  Circulaţia maselor de aer în Carpaţii Orientali.

11.  Date morfometrice și morfografice ale Carpaților Orientali.

12.  Debitele râurilor din Carpaţii Orientali.

13.  Depresiunea Dornelor, caracterizare complexă.

14.  Depresiunea Maramureşului, caracterizare complexă.

15.  Depresiunile intramontane ale Carpaților Orientali – geologie și relief.

16.  Economia Grupei Centrale a Carpaţilor Orientali.

17.  Economia Grupei Sudice a Carpaţilor Orientali.

18.  Enumerați 10 mânăstiri ortodoxe din Carpații Orientali.

19.  Enumerați masivele din Carpații Orientali alcătuiți din fliș.

20.  Enumerați masivele din Carpații Orientali alcătuiți predominant din roci metamorfice și care au, insularși roci sedimentare mezozoice.

21.  Enumerați masivele vulcanice din Carpații Orientali.

22.  Enumerați trei caracteristici definitorii ale solurilor din Carpații Orientali.

23.  Frecvenţa pe direcţii şi viteza vântului în Carpaţii Orientali (la diferite altitudini).

24.  Geologia Grupei Centrale a Carpaților Orientali.

25.  Geologia Grupei Nordice a Carpaților Orientali.

26.  Geologia Grupei Sudice a Carpaților Orientali.

27.  Geologia şi relieful masivelor centrale din Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali (inclusiv Depresiunea Maramureșului).

28.  Geologia şi relieful Obcinelor Bucovinei.

29.  Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali, caracterizare economico – geografică.

30.  Lacurile din Grupa Centrală a Carpaţilor Orientali.

31.  Lacurile din Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali.

32.  Lacurile din Grupa Sudică a Carpaţilor Orientali.

33.  Munții Bistriței – caracterizare complexă (inclusiv Valea Bistriței).

34.  Munții Bodoc, Baraolt, Perșani – caracterizare complexă.

35.  Munții Buzăului – caracterizare complexă.

36.  Munții Călimani, Gurghiu, Harghita – caracterizare complexă (inclusiv Defileul Mureșului și depresiunile Giurgeu și Ciuc).

37.  Munții Giurgeului și Hășmașu Mare – caracterizare complexă (inclusiv depresiunile Borsec și Bilbor și Cheile Bicazului).

38.  Munții Teleajenului și Doftanei – caracterizare complexă.

39.  Munții Timișului – caracterizare complexă.

40.  Munții Trotușului – caracterizare complexă (inclusiv Culoarul Trotușului și Depresiunea Plăieși).

41.  Munții Vrancei – caracterizare complexă.

42.  Oraşele din Grupa Centrală a Carpaţilor Orientali.

43.  Oraşele din Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali.

44.  Oraşele din Gupa Sudică a Carpaţilor Orientali.

45.  Pasuri şi trecători din Grupa Centrală a Carpaţilor Orientali.

46.  Pasuri şi trecători din Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali.

47.  Pasuri şi trecători din Grupa Sudică a Carpaţilor Orientali.

48.  Populaţia şi aşezările umane Grupei Nordice a Carpaţilor Orientali.

49.  Potențialul turistic al Grupei Centrale a Carpaților Orientali.

50.  Potenţialul turistic al Grupei Nordice a Carpaţilor Orientali.

51.  Potențialul turistic al Grupei Sudice a Carpaților Orientali.

52.  Precipitaţiile din Carpaţii Orientali: cantităţi medii anuale, lunare şi pe sezoane.

53.  Profil turistic sumar al Masivului Ceahlău.

54.  Radiaţia globală în Carpaţii Orientali.

55.  Râurile din Grupa Centrală a Carpaţilor Orientali.

56.  Râurile din Grupa Curburii (Sudică) a Carpaţilor Orientali.

57.  Râurile din Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali.

58.  Regimul de alimentare a râurilor din Carpaţii Orientali.

59.  Regimul scurgerii al râurilor din Carpaţii Orientali.

60.  Relieful Carpaţilor Orientali – factor genetic al climei.

61.  Relieful fluviatil din Carpații Orientali.

62.  Relieful glaciar din Carpații Orientali.

63.  Relieful Munților Bistriței (sau Bistricioarei, sau Grințieșului).

64.  Relieful pe calcare din Carpații Orientali.

65.  Relieful pe gresii și conglomerate din Carpații Orientali.

66.  Relieful periglaciar (crionival) din Carpații Orientali.

67.  Resurse naturale în Grupa Centrală a Carpaților Orientali.

68.  Resurse naturale în Grupa Nordică a Carpaților Orientali.

69.  Resurse naturale în Grupa Sudică a Carpaților Orientali.

70.  Rezervații naturale și parcuri naționale și naturale din Grupa Centrală a Carpaților Orientali.

71.  Rezervații naturale și parcuri naționale și naturale din Grupa Nordică a Carpaților Orientali.

72.  Rezervații naturale și parcuri naționale și naturale din Grupa Sudică a Carpaților Orientali.

73.  Suprafețele de nivelare din Carpații Orientali.

74.  Temperaturile medii multianuale din Carpaţii Orientali (la diferite altitudini) şi temperaturile medii din lunile cele mai calde, respectiv cele mai reci.

75.  Vânturile locale din Carpaţii Orientali.

76.  Vegetația, fauna și solurile din Grupa Centrală a Carpaților Orientali.

77.  Vegetația, fauna și solurile din Grupa Nordică a Carpaților Orientali.

78.  Vegetația, fauna și solurile din Grupa Sudică a Carpaților Orientali.

NOU !!

SUBIECTE PODIŞURI ŞI CÂMPII, ANUL III TURISM ŞI PLANIFICARE TERITORIALĂ, APRILIE - MAI 2017 (POSTAT PE 10 APRILIE 2017).

 1. Geologia și relieful Podișului Bârladului.
 2. Geologia și relieful Câmpiei Jijiei.
 3. Geologia și relieful Podișului Sucevei.
 4. Clima și apele din Câmpia Jijiei.
 5. Clima şi apele din Podişul Sucevei.
 6. Clima şi apele din Podişul Bârladului.
 7. Vegetația, fauna și solurile din Podișul Sucevei.
 8. Vegetaţia, fauna şi solurile din Câmpia Jijiei.
 9. Vegetația, fauna și solurile din Podișul Bârladului.

10.  Populația și așezările din Câmpia Jijiei.

11.  Populaţia şi aşezările din Podişul Sucevei.

12.  Populaţia şi aşezările din Podişul Bârladului.

13.  Căile de comunicație din Podișul Moldovei.

14.  Industria din Podișul Moldovei.

15.  Economia Câmpiei Jijiei.

16.  Economia Podişului Sucevei.

17.  Economia Podişului Bârladului.

18.  Culoarul Siretului – prezentare fizico-geografică.

19.  Geologia și relieful Câmpiei de Vest.

20.  Clima Câmpiei de Vest.

21.  Apele din Câmpia de Vest.

22.  Solurile din Câmpia de Vest.

23.  Vegetația și fauna din Câmpia de Vest.

24.  Populația și așezările din Câmpia de Vest.

25.  Căile de comunicație din Câmpia de Vest.

26.  Agricultura în Câmpia de Vest.

27.  Industria din Câmpia de Vest.

28.  Enumerați orașele din Câmpia Someșului.

29.  Enumerați orașele din Câmpia Crișurilor.

30.  Enumerați orașele din Câmpia Banatului.
Pagină actualizată la 17 Mai 2017.