Căutare
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

În cursul anului 2018, Serviciul de Informații Externe, în colaborare cu Universitatea din București, continuă tradiția organizării și desfășurării stagiilor de practică în domeniile Open Source Intelligence și al criptologiei.

Stagiile oferă studenților participanți posibilitatea de a dobândi experiență practică, complementară studiilor universitare, într-un domeniu de activitate rezervat profesioniștilor de elită. Totodată, oferă oportunități pe care partenerii euroatlantici le utilizează de mult timp în dialogul cu mediul universitar.

Stagiul de practică în domeniul Open Source Intelligence este destinat studenților aflați la sfârșitul primului an de masterat, la Facultățile de Filosofie, Istorie, Jurnalism și Științele Comunicării, Limbi și Literaturi străine, Științe Politice, respectiv la sfârșitul ciclului de masterat, cu durata de 1 an, la Facultatea de Drept. Stagiul este structurat în două serii de practică, desfășurate în lunile iulie – august, la fiecare serie putând participa maximum 4 studenți.

Stagiul de practică în domeniul Criptologie este destinat studenților aflați la sfârșitul primului an de masterat la Facultatea de Matematică și Informatică. Stagiul va avea durata de o lună, în perioada iunie – iulie, maximum de locuri puse la dispoziție fiind 4.

Numărul de credite transferabile care va fi obținut în urma desfășurării stagiului se stabilește de către Universitatea din București.

Pentru a fi acceptați la stagiul de practică, cei interesați trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

 • să fie studenți în anul I de masterat la disciplinele menționate;
 • să aibă exclusiv cetățenie română și domiciliul în România;
 • să nu aibă cazier judiciar;
 • să fi absolvit cursurile universitare cu nota la licență peste 8,50;
 • să fi fost admiși la cursurile de masterat cu nota peste 8,50.

În vederea participării la stagiile de practică, studenții interesați vor depune la secretariatul Președintelui Senatului Universității din București, respectiv la secretariatul Facultății de Matematică și Informatică, cel târziu până la data de 15 aprilie 2018, în două exemplare, un dosar de înscriere care conține:

 1. cerere de înscriere, în care se va preciza și motivația participării la stagiu (modelul este disponibil la secretariatul facultății, dar și aici și aici);
 2. curriculum vitae actualizat;
 3. cel puțin două recomandări din partea unor personalități academice sau universitare din domeniul de referință științifică al studentului;
 4. copie a diplomei de licență sau adeverință care să ateste nota la licență;
 5. copie a suplimentului la diploma de licență (copia foii matricole) sau adeverință care să ateste mediile anilor de studiu;
 6. adeverință care să ateste înscrierea studentului la masterat, nota cu care a fost admis și media primei sesiuni de examene la master;
 7. copie a actului de identitate.

Selecția studenților care îndeplinesc condițiile de participare se realizează de către o comisie comună de evaluare, formată din reprezentanți ai Rectoratului Universității din București, ai Institutului de Studii Diplomatice și ai Serviciului de Informații Externe. Având în vedere specificul instituției, procesul de selecție urmărește identificarea cu precădere a masteranzilor interesați de domeniile geopoliticii și relațiilor internaționale, care au abilități de gândire strategică și cunosc limbi străine, respectiv a masteranzilor interesați de cercetare care au abilități de gândire analitică și dețin competențe profesionale de bază din domeniul matematicii și programării.

Activitatea comisiei, care constă în analizarea dosarelor depuse de candidați și, dacă este nevoie, în interviuri cu aceștia, se finalizează până la data de 1 iunie.

Informații suplimentare pot fi solicitate la secretariatul Președintelui Senatului Universității din București (Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36 – 46, telefon: 021-3059713) sau la secretariatul Facultății de Matematică și Informatică (Strada Academiei, nr. 14, telefon: 021 3053856).

Share This