Căutare
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

În perioada 19-23 martie 2018, Secțiunea Științele Vieții, Mediului și Pământului din cadrul Institutului de Cercetări al Universității din București (ICUB), în parteneriat cu Departamentul de Ecologie Sistemică și Sustenabilitate, organizează workshopul Înțelegerea interacțiunilor dintre habitatele acvatice și terestre în vederea optimizării managementului biodiversității. Evenimentul va fi găzduit de Stațiunea Zoologică din Sinaia a Universității din București.

Printre participanții la workshop se numără cercetători de prestigiu din domeniul ecologiei ecosistemice, modelării matematice, evaluării și managementului complexelor de ecosisteme.

Prof. univ. dr. Geta Rîșnoveanu, lect. univ. dr. Corina Bradu, CS III dr. Constantin Cazacu și  conf. univ. dr. Cristina Popescu vor reprezenta Universitatea din București la eveniment, alături de doi doctoranzi, Darmina Niță și Valentin Dinu. De asemenea, la workshop vor fi prezenți cercetători de prestigiu precum Brendan McKie, Nikolai Friberg, Peter Goethals, Martin Volk, Richard Johnson, Astrid Taylor, dar și tineri cercetători și doctoranzi: Francis Burton, Benjamin Kupilas, Marie Anne Eurie Forio, Felix Witing și Jasmina Šargač.

Evenimentul este asociat derulării proiectului european “CrossLink” (BiodivERsA) care se concentrează asupra rețelelor de pârâuri și râuri (sisteme lotice) de ordin mic și a habitatelor terestre (ripariene) asociate acestora din zonele forestiere, agricole și urbane. Rețelele lotice-ripariene susțin biodiversitatea, furnizează servicii ecosistemice multiple (care includ furnizarea apei și serviciile asociate de purificare și îndepărtare a excesului de nutrienți) și susțin activitățile economice (ex. generarea energie hidroelectrice, productivitatea agricolă) și recreaționale (ex. pescuitul, plimbările, observarea păsărilor).

Un obiectiv cheie al workshopului constă în discutarea și selectarea parametrilor necesari pentru identificarea configurațiilor spațiale care minimizează compromisurile manageriale și susține multifuncționalitatea infrastructurii lotice-ripariene. Acestea vor sta la baza dezvoltării unui cadru de optimizare a infrastructurii lotice-ripariene, care să permită un echilibru între menținerea biodiversității, a serviciilor ecosistemice, utilizarea terenurilor și alte nevoi ale societății.

În cadrul evenimentului se vor analiza progresele realizate de parteneri în derularea cercetărilor și rezultatele preliminare, în particular cele referitoare la modul în care caracteristicile vegetației ripariene diminuează efectele utilizării terenurilor asupra biodiversității și funcționării ecosistemelor lotice. Stabilirea parametrilor ce vor fi cuantificați în 2018 pentru caracterizarea biodiversității și proprietăților funcționale ale zonelor ripariene, precum și a cadrului standardizat de abordare a lor, vor reprezenta subiecte centrale ale dezbaterilor.

Proiectul european “CrossLink” (BiodivERsA), reunește, pe lângă specialiști ai Universității din București,  reprezentanți ai Universității Suedeze de Științe Agricole, ai Institutului Norvegian pentru Cercetarea Calității Apei, ai Universității belgiene Ghent (UGENT) și ai Centrului German Helmholtz pentru Cercetarea Mediului (UFZ).

În anul 2017 partenerii CrossLink au efectuat studii de teren extensive în patru țări europene: Suedia (în bazinul Fyrisån-Ekoln, cu accent deosebit pe utilizarea terenurilor pentru agricultură), Norvegia (în bazinul Oslo, axat asupra utilizării urbane a terenurilor), România (în bazinul Argeș, cu accent pe utilizarea agricolă a terenurilor) și Belgia (în bazinul Scheldt, care a vizat atât utilizarea agricolă cât și urbană a terenurilor). În fiecare bazin de cercetare au fost identificate minimum 30 de situri în care s-au cuantificat biodiversitatea acvatică și proprietățile funcționale ale ecosistemelor lotice.

Share This