Căutare
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Posturi didactice

Posturi aflate în concurs

 

Posturile didactice vacante aprobate pentru a fi scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2017/2018 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III – a nr. 345 din 24.04.2018.

Listele posturilor aprobate pentru a fi scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2017/2018 pot fi consultate AICI (perioadă determinată) și AICI (perioadă nedeterminată).

Dosarele de concurs pot fi depuse la Direcția Resurse Umane în perioada 24 aprilie – 8 iunie 2018. Calendarul desfășurării concursurilor poate fi consultat AICI (perioadă nedeterminată) și AICI (perioadă determinată).

Comisiile de concurs pot fi consultate AICI.

Zilele libere legale: 30 aprilie, 1 mai, 28 mai și 1 iunie 2018.

Tematica și bibliografia posturilor aflate în concurs pot fi consultate AICI.
Salariile de bază pot fi consultate AICI.
Atribuțiile aferente posturilor didactice pot fi consultate AICI.

Lista candidaților înscriși pe posturile didactice vacante scoase la concurs pe durată NEDETERMINATĂ în semestrul al II – lea al anului universitar 2017 – 2018 poate fi consultată AICI. Lista candidaților înscriși pe posturile didactice vacante scoase la concurs pe durată DETERMINATĂ în semestrul al II – lea al anului universitar 2017 – 2018 poate fi consultată AICI

Documentele candidaților înscriși pot fi consultate AICI. Programarea probelor de concurs poate fi consultată AICI.

Rezultatele inițiale ale concursurilor pot fi consultate AICIRezultatele soluționării contestațiilor pot fi consultate AICI.

Rezultatele finale ale concursurilor pot fi consultate AICI (perioadă determinată) și AICI (perioadă nedeterminată).

 

Notă:

Începând cu anul universitar 2017/2018 toate concursurile didactice se vor desfășura cu respectarea standardelor minimale necesare și obligatorii aprobate prin Ordinul MENCȘ nr. 6129/20.12.2016.

Standardele specifice, precum și procedurile de concurs se găsesc în Metodologia de concurs a Universității din București, H.G. nr. 457/2011, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 286/2011 și în Regulamentele de concurs ale Facultăților.

Dosarul de concurs

Depunerea dosarului de concurs

Cererea de înscriere la concurs se înregistrează la Registratura Universităţii din Bucureşti, din Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36 – 46, sector 5, Bucureşti.

Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la DIRECŢIA JURIDICĂ în vederea obţinerii AVIZULUI JURIDIC, direct sau prin intermediul serviciilor poştale ori de curierat care permit confirmarea primirii:

  •  în zilele de luni – vineri, între orele: 08:30 – 12:30

Dosarele vizate favorabil vor fi depuse la DIRECŢIA RESURSE UMANE

  • în zilele de luni – joi, între orele: 08:30 – 14:00
  • vineri, între orele: 08:30 – 13:00

Candidaţii care au urmat studiile doctorale în străinătate vor prezenta la înscriere originalul şi copia diplomei obţinute, precum şi echivalarea acesteia de către Ministerul Educaţiei Naționale.

Candidații înscriși pentru ocuparea posturilor didactice, nevalidați de Senat, sunt rugați să-și ridice dosarele în termen de 30 de zile de la data finalizării concursului.

Informații suplimentare se pot obține:

  • avizierul DIRECŢIEI RESURSE UMANE – Biroul Recrutare, Selectare și Evaluare personal;
  • site-ul www.unibuc.ro;
  • telefon: 021 307 73 55;
  • e-mail: concursuri@hr.unibuc.ro.
Conținutul dosarului

 

 

Continutul dosarului de concurs pentru posturile vacante de ASISTENT UNIVERSITAR cu angajare pe perioadă DETERMINATĂ

NOTĂ: Pentru posturile didactice publicate pentru angajarea pe perioadă determinată (asistent universitar – student doctorand) se va depune adeverința în original eliberată de Școala Doctorală, în care să fie precizat anul de studii și anul înmatriculării la doctorat. Angajarea se va face cu respectarea condițiilor art. 294 alin. (3) – (5) din Legea nr. 1/2011.

Continutul dosarului de concurs pentru posturile vacante de LECTOR UNIVERSITAR / SEF LUCRARI

Continutul dosarului de concurs pentru posturile vacante de CONFERENȚIAR UNIVERSITAR

Continutul dosarului de concurs pentru posturile vacante de PROFESOR UNIVERSITAR

Copiile nelegalizate vor fi însoțite, în mod obligatoriu, de actele în original.

Formulare în format electronic:

 

Legislație aplicabilă

Notă:

Începând cu anul universitar 2017/2018 toate concursurile didactice se vor desfășura cu respectarea standardelor minimale necesare și obligatorii aprobate prin Ordinul MENCȘ nr. 6129/20.12.2016.

Standardele specifice, precum și procedurile de concurs se găsesc în Metodologia de concurs a Universității din București, H.G. nr. 457/2011, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 286/2011 și în Regulamentele de concurs ale Facultăților.

Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, cu modificările și completările ulterioare

H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

Metodologia de concurs a Universității din București pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante

Ordin MENCȘ nr. 6.129/2016 – standarde minimale

Anexa Ordin MENCȘ nr. 6.129/2016 – standarde minimale

OMENCS nr. 5921/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calității de conducător de doctorat obținute în instituțiile de învățământ universitar acreditate din străinătate

OMENCS nr. 5922/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

OMENCS nr. 5923/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținut în străinătate

Metodologii și Fișe de verificare a standardelor

Noutăți

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Share This