Căutare
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Stagii de formare profesională Erasmus+

Stagii de formare profesională în cadrul Programului Erasmus 2017-2018

Scopul acestor deplasări reprezintă schimbul de experiență ale personalului UB cu birourile de profil din cadrul instituțiilor partenere ERASMUS, în special în domeniul relațiilor internaționale și al gestionării administrative a studenților și cadrelor didactice din străinătate (ERASMUS și internaționali), conform parteneriatelor încheiate cu acest scop.

Stagiile pentru formare profesională în cadrul Programului ERASMUS vor avea loc în perioada martie-iulie 2018 pentru un număr total de 15 mobilități pentru Universitatea din București.

Acestea vor fi finanțat din fonduri ERASMUS pentru un număr de minim 4 zile, maxim 7, din care minim 2 zile consecutive de activități de formare (minim 8 ore) și maxim 2 zile pentru transport (o zi înainte și o zi după stagiul de mobilitate). Durata stagiului finanțat va fi calculată luând în considerare perioada stagiului acceptată de instituția gazdă.

Finanțarea ERASMUS reprezintă o sumă forfetară compusă dintr-un grant alocat pentru subzistență (conform baremelor zilnice pe țări din tabelul de mai jos) și un grant pentru transport internațional, în funcție de numărul de kilometri până la localitatea de destinație (conform calculatorului on-line de distanță, disponibil pe website-ul Comisiei Europene).

Baremele zilnice pentru subzistență („per diem”) pentru fiecare țară de destinație, transmise de ANPCDEFP (conform Anexei IV la contractul financiar încheiat cu ANPCDEFP) sunt:

Țara gazdăSuma pe zi în EURO
Danemarca, Olanda, Suedia, Marea Britanie160
Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Grecia, Franța,

Italia, Cipru, Ungaria, Austria, Polonia,

Finlanda, Norvegia, Turcia, Islanda

140
Germania, Spania, Letonia, Portugalia, Slovacia120
Croația, Lituania, Slovenia, Estonia100

Grantul (suma forfetară) acordat pentru transportul internațional, conform distanței până în orașul universității gazdă, este:

 • Distanțe între 10 și 99 km – 20 euro/pers.
 • Distanțe între 100 și 499 km – 180 euro/pers.
 • Distanțe între 500 și 1999 km – 275 euro/pers.
 • Distanțe între 2000 și 2999 km – 360 euro/pers.
 • Distanțe între 3000 și 3999 km – 530 euro/pers.
 • Distanțe între 4000 și 7999 km – 820 euro/pers.

Candidații pot depune la Biroul ERASMUS+ al UB până la data de 8 martie 2018 (ora 13:00) dosarele pentru selecție, respectiv :

 • Curiculum vitae, format Europass, într-o limbă străină,
 • Scrisoare de intenție/motivație, într-o limbă străină (care să conțină obiectivele și valoarea adăugată a moblității, rezultate estimate și impactul lor, relevanța cu Programul ERASMUS a activității desfășurate în mod curent),
 • Atestat de cunoaștere a unei limbi străine (copie),
 • Plan de activități de formare profesională pe durata stagiului Erasmus (care să conțină activitățile propuse a se desfășura în instituția gazdă și departamentul administrativ de profil – conform modelului Staff Mobility for Training – Mobility Agreement), semnat de șeful ierarhic superior),
 • Lista opțiunilor de instituții gazdă pentru mobilitatea Erasmus (3 opțiuni în ordinea preferinței, alese din lista de parteneriate încheiate pentru stagii de formare profesională Erasmus),
 • Copie după cartea de identitate.

 

Criteriile de selecție pentru mobilități de formare profesională sunt următoarele:

 1. Curiculum vitae, format Europass, într-o limbă străină – punctaj de la 1 la 5, 5 reprezentând maximum,
 2. Scrisoare de motivație/intenție, într-o limbă străină (care să conțină obiectivele și valoarea adăugată a moblității, rezultate estimate și impactul lor) – punctaj de la 1 la 5, 5 reprezentând maximum,
 3. Dovada cunoașterii unei limbi străine – punctaj de la 1 la 5, 5 reprezentând maximum,
 4. Plan de activități de formare profesională pe durata stagiului (care să conțină activitățile propuse a se desfășura)  – punctaj de la 1 la 5, 5 reprezentând maximum,
 5. Relevanța cu Programul ERASMUS a activității desfășurate în mod curent – punctaj de la 1 la 5, 5 reprezentând maximum.

 

Selecția dosarelor va avea lor în data de 12 martie 2018, iar după selecția dosarelor candidatții declarați admiși vor fi convocați pentru interviul(într-o limbă străină).

Comisia de selecție este compusă din:
– Președinte comisie de selecție – Conf. Dr. Sorin Costreie (Prorector Relații Internaționale),
– Membrii comisiei de selecție: Prof. dr. Romiță Iucu (Prorector Programe de Studii și Strategie Academică) , Alina Cristovici (Director Relații Internaționale).

Ulterior deciziei comisiei de selecție, candidații pot depune contestații privind selecția în termen de 2 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției.

Comisia de contestații este compusă din:
– Președinte comisie de contestații: Prof. dr. Liviu Papadima (Prorector Comunicare Instituțională),
– Membrii comisiei de contestații: Prof. dr. Magdalena Platis (Prorector Managementul Calităţii, Maria Prună (Secretar General Universitate).

Titularii stagiilor de mobilitate pentru formare profesională vor depune la Biroul Erasmus+, în termen de 30 zile de la data finalizării selecției, următoarele documente:
– Scrisoarea de acceptare pentru perioada stagiului de formare Erasmus, semnată de instituția gazdă,
– Plan de activități de formare profesională, aprobat și semnat de instituția gazdă,
– Cererea de deplasare internațională,
– contractul financiar STT (de trimis electronic pe e-mail).

Înainte de plecare în stagiu, se acordă un avans in valoare de 80% din totalul grantului acordat, restul de 20% fiind plătit la întoarcerea din stagiu, în urma depunerii documentelor justificative la Biroul Erasmus+ și a completării chestionarului de satisfacție al Comisiei Europene.

Documente de furnizat la întoarcerea din stagiu:
– certificat de prezență, semnat și ștampilat de instituția gazdă,
– bilete de transport internațional (inclusiv tichete de îmbarcare / boarding pass),
– raport de activitate.

Rezultatele selecției pentru stagii de formare profesională Erasmus 2017-2018:

În cadrul ședinței Biroului Executiv al Consiliului de Administrație din data de 19.03.2018, conducerea Universității din București a validat rezultatele selecției și decis suplimentarea celor 15 mobilități alocate pentru stagii de formare profesională Erasmus 2017-2018, în vederea creșterii numărului de mobilități Erasmus, toți cei 19 candidați au fost declarați titulari.

Data publicării: 20.03.2018

Contact

Director Relații Internaționale
Alina CRISTOVICI
Tel: +4021-307.73.23 (int. 323)
E-mail: alina.cristovici@erasmus.unibuc.ro

Tel: +4021-307.73.24
+4021-307.73.83 (int. 323, 324, 383)
E-mail: contact@erasmus.unibuc.ro

Programul cu publicul:
Luni-joi: 11:00 – 13:00

Adresă
Bd. M. Kogălniceanu 36-46, camera 301, etajul 2, Sector 5, 050107, București

Noutăți

Share This