Căutare
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Școala de vară de limba română, de cultură şi civilizaţie românească

Universitatea din Bucureşti organizează, în perioada 23 iulie – 6 august 2018, a 58-a ediţie a Cursurilor de vară de limba română, de cultură şi civilizaţie românească.

Şcoala de Vară a Universităţii din Bucureşti reprezintă cea mai veche iniţiativă a unei universităţi româneşti de a promova limba şi cultura română în lume. De-a lungul a peste jumătate de secol, Cursurile de Vară ale Universităţii din Bucureşti şi-au câştigat un binemeritat prestigiu prin participarea a numeroase cadre didactice universitare din ţară şi străinătate, precum şi a unor distinşi academicieni, oameni de cultură, artişti. Manifestările anuale datează din anii ’60, când marele lingvist Alexandru Rosetti a inițiat acest demers la Sinaia, continuat vreme îndelungată de profesorul Boris Cazacu.

După experienţa reuşită din anii 2010 – 2017, în acest an, a LVIII-a ediţie a Cursurilor de Vară se va ţine din nou la Bucureşti, capitala României. Manifestările vor avea o semnificaţie deosebită. Facultatea de Litere va găzdui pentru al șaptelea an consecutiv cursurile, fiind expresia celor peste 50 de ani de tradiţie în promovarea limbii române, culturii şi civilizaţiei româneşti.

Gazda acestui eveniment anual este Bucureștiul, Capitala României. Atestat în 1469, orașul a cunoscut între cele două războaie mondiale o perioadă de înflorire pe plan arhitectural şi cultural, care i-a atras supranumele de „Micul Paris”. În prezent, la cei 558 de ani, oraşul are o populaţie de aproximativ 2.000.0000 de locuitori, fiind, din punct de vedere demografic, a şasea capitală din Uniunea Europeană. Plin de farmec, oraşul are clădiri cu arhitectură de epocă şi monumente istorice aflate sub patronajul UNESCO. De asemenea, Bucureștiul are o viaţă urbană modernă şi intensă: numeroase săli de concerte, teatre şi cinematografe, institute culturale, sute de restaurante şi cafenele, magazine moderne, parcuri, lacuri etc.

Înscriere 2018

 

 

Condiţii de înscriere

Pentru a vă înscrie la Cursurile de Vară ale Universităţii din Bucureşti, va trebui să completați formularul disponibil aici.

Cererile de înscriere la cursuri se pot depune până la 20 iunie 2018.

Program

STRUCTURA PROGRAMULUI

A. Cursuri intensive de limba română: Cursurile intensive de limba română pe care le oferim sunt concepute dintr-o perspectivă comunicaţională, în sensul că învăţarea elementelor de lexic şi gramaticăva fi permanent subordonată unor scopuri interacţionale. Cu alte cuvinte, nu facem din cunoştinţele teoretice de gramatică şi vocabular un scop în sine, ci punem accentul pe capacitatea cursanţilor de a se exprima în situaţii concrete de comunicare. Totodată, cursanţii vor fi familiarizaţi cu principalele acte de vorbire (a formula scuze, mulţumiri, felicitări, complimente, a da un sfat, a exprima o emoţie etc.) şi cu stilul cultural de a vorbi al românilor. În conformitate cu Paşaportul Lingvistic European, cursurile noastre vizează formarea celor 4 competenţe fundamentale: înţelegerea discursului oral, comunicarea orală, înţelegerea textului scris, comunicarea scrisă. (http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_en_GB.doc)

Pentru participarea la cursuri și la testul final se acordă 3 credite ECTS.

Cursurile de limba română sunt ţinute de profesori ai Universităţii din Bucureşti, specialişti în lingvistică şi comunicare, având o bogată experienţă în predarea şi testarea LRS (limbii române ca limbă străină) atât în ţară, cât şi în străinătate, în cadrul lectoratelor României din marile universităţi europene.

Cursanţii vor primi ca suport de curs câte un manual, dar şi numeroase alte materiale auxiliare (texte literare şi nonliterare, ziare şi reviste etc.), în funcţie de nivel şi, în măsura posibilităţilor, de opţiunile individuale. Vor fi folosite materiale audio-video, în special pentru orele de ascultare. Fiecare sală de curs este echipată cu un calculator, instalaţie de sonorizare, videoproiector şi ecran.

Cursanţii vor fi împărţiţi în 3 sau 4 grupe, în funcţie de nivel, pe baza unui test iniţial de limbă.

Solicitanţii sunt rugaţi să specifice în fişa de înscriere nivelul de limbă la care consideră că se găsesc.

Nivelurile de studiu sunt următoarele:

Nivelul A1 – A2 (elementar) urmăreşte achiziţionarea unor structuri fonetice, gramaticale şi lexicale de bază, legate de arii tematice cotidiene (de ex. • Să facem cunoştinţă! • Cât e ceasul? • Pe stradă • La supermaket • La piaţă • La restaurant • La bancă / La casa de schimb • Vremea. Clima • La gară • La hotel • La telefon • Taxi!• Casa mea • Familia • Programul zilnic • La poştă etc.). La sfârşitul cursului, cursantul va fi capabil să interacţioneze în situaţii concrete şi restrânse de comunicare.

Nivelul B1 – B2 (mediu) urmăreşte aprofundarea elementelor de gramatică, extinderea şi rafinarea vocabularului. Ariile tematice vor fi considerabil lărgite pe baza studierii unor texte literare de dificultate medie, a unor texte non-literare (în special jurnalistice), precum şi prin exerciţii de ascultare (fragmente de texte autentice de la radio şi televiziune). Cursantul va trebui să devină un utilizator autonom al limbii, dezvoltându-şi atât competenţele de înţelegere a textelor, cât şi pe cele productive.

Nivelul C1 (avansat) urmăreşte consolidarea şi rafinarea cunoştinţelor anterioare de gramatică, îmbogăţirea vocabularului (sinonime, antonime, terminologii de specialitate, particularităţi ale românei vorbite), a frazeologiei, însuşirea registrelor stilistice ale românei contemporane. Ariile tematice vor fi considerabil lărgite pe baza studierii unor texte literare de dificultate sporită, a unor texte non-literare (în funcţie de interesele cursanţilor), precum şi prin exerciţii de ascultare (fragmente de texte autentice de la radio şi televiziune). Cursantul va trebui să devină un utilizator experimentat al limbii române, capabil să se apropie de nivelul de performanţă al vorbitorului nativ (C2).

La sfârşitul programului, cursanţii vor primi un certificat de participare. La cerere, aceştia pot da un examen de atestare a competenţelor lingvistice, după modelul Paşaportului lingvistic european. Certificatul de atestare a competenţelor lingvistice va fi eliberat de Universitatea din Bucureşti. Costurile examenului sunt incluse în taxa de participare la cursuri.

Orarul cursurilor de limba română: 20 de ore / săptămână (4 ore pe zi), de la 9.30 la 13.30. În România, durata unei ore didactice este de 50 de minute.

B. Conferinţe pe teme de cultură şi civilizaţie românescă

Conferinţele pe teme de cultură şi civilizaţie românescă sunt ţinute în limba română de profesori universitari, oameni de cultură, artişti şi sunt destinate cursanţilor avansaţi. Astfel, la nivelurile B2 şi C1, de 2 ori pe săptămână programul de studiu va cuprinde de la 9.30 la 12.00 cursul de limba română şi de la 12.00 la 13.30 – conferinţe pe teme de cultură şi civilizaţie românescă.

C. Ateliere

Cursanţii pot opta de 2 ori pe săptămână pentru unul dintre următoarele ateliere, desfăşurate între 17.30 – 19.00 (orele pot suferi modificări în funcţie de necesităţi):

1. Listening intensiv (nivel B2/C1): o activitate extrem de utilă pentru cursanţii avansaţi şi interpreţii de conferinţă, ce urmăreşte perfecţionarea abilităţii de înţelegere a unor texte orale autentice.
2. Obiceiuri şi tradiţii româneşti (nivel B1/B2): un atelier destinat celor interesaţi să cunoască cultura tradiţională românească, aspecte folclorice şi etnografice inedite.
3. Bandă desenată (nivel A2): un atelier creativ care ajută la consolidarea cunoștințelor de limba română prin joc, improvizație și imaginație, cu accent pe limba vorbită, pe limbajul tinerilor și pe comunicarea colocvială.
4. Mass-media și publicitate (nivel A1): atelierul urmărește creșterea abilităților de înțelegere a mesajelor scrise și orale în limba română, pornind de la reclame și mici fragmente din presa scrisă și audio-vizuală. La finalul atelierului, cursanții vor alcătui și ei scurte mesaje similare.

Solicitanţii sunt rugaţi să specifice în fişa de înscriere pentru care atelier optează.

D. Proiecţii de filme româneşti cu titrare în limba engleză

Filmele vor fi proiectate de 2 ori pe săptămână în clădirea universităţii. Fiind titrate în limba engleză, filmele se adresează tuturor cursanţilor, indiferent de nivelul de studiu. Sunt selectate filme care aparţin ultimei generaţii de regizori români, premiaţi la marile festivaluri internaţionale (Cristian Mungiu, Cristi Puiu, Corneliu Porumboiu, Cătălin Mitulescu, Cristian Nemescu, Florin Şerban, Călin Peter Netzer, Radu Jude, Tudor Giurgiu ş.a.)

E. Program cultural şi excursii

Programul cultural include vizite la muzee, spectacole, o serată muzicală, plimbări şi activităţi recreative în parc, turul Bucureştiului şi al împrejurimilor2 excursii de 1 zi (cu prânzul inclus) organizate în week-end-uri.

F. Cocktail-uri şi seri multiculturale

Organizatorii oferă un cocktail de bun venit şi unul la încheierea cursurilor. Cursanţii sunt invitaţi să organizeze o seară multiculturală în care să prezinte imagini, muzică, obiceiuri şi tradiţii, obiecte caracteristice, eventual să ofere mâncare şi băutură din ţările lor de origine.

Cazarea

Cursanţii vor fi cazaţi, dacă doresc, într-un hotel universitar, aflat lângă Facultatea de Sociologie a Universităţii din Bucureşti. Site Hotel GAUDEAMUS. Există două variante de cazare în funcţie de opţiuni:

•    cameră single – 545 RON (tarif pentru întreaga perioadă a cursurilor)
•    loc în cameră dublă (camera va fi împărţită cu un alt cursant) – 750 RON (tarif pentru întreaga perioadă a cursurilor)

Vă rugăm ca în cererea de înscriere să specificaţi şi opţiunea dvs. de cazare, fie varianta oferită de organizatori, fie o formulă personală.

Cursurile de limba română, conferinţele şi atelierele se vor ţine la Facultatea de Litere, strada Edgar Quinet no. 5 – 7, telefon / fax:  0040 21 313 43 36 ; 0040 21 314 61 77 (http://www.unibuc.ro/facultati/litere/). Facultatea de Litere se găseşte în inima Bucureştiului, la o distanţă de 30-40 de minute de mers pe jos faţă de Hotelul GAUDEAMUS sau la 10-15 minute cu autobuzul (nr. 137 sau 138)(7 staţii).

 

Costuri

 

 

Taxa de participare la Cursurile de Vară de limba română ale Universităţii din Bucureşti este de 600 de euro.

Notă: Studenții străini din Anul pregătitor și din programul ERASMUS ai Universității din București beneficiază de o reducere cu 25% a taxei de participare, adică vor achita 450 de euro.

Taxa de participare acoperă: înregistrarea participanţilor, cursuri de limbă, conferinţe, ateliere, 2 cocktail-uri, o mini-excursie turul Bucureştiului cu vizitarea unor obiective culturale  de interes din şi din jurul Bucuteştiului, 2 excursii de o zi în week-end (cu prânzul asigurat), activităţile culturale incluse în program, manuale şi materiale auxiliare pentru cursuri, examenul final de atestare a competenţelor lingvistice.

Taxa de participare NU acoperă: cazarea, masa de prânz şi cina participanţilor, servicii adiţionale la hotel, transportul internaţional sau intern, taxa de viză (dacă este cazul). Costurile pentru cazare se achită direct către Hotelul GAUDEAMUS, în condiţiile stabilite în formularul de înregistrare.

Cei care se înscriu la Cursurile de Vară vor trebui să depună un avans nerambursabil de 50 de euro până la data de 20 iunie 2018 în contul euro al Universităţii din Bucureşti:

RO87RNCB0076010452620003
BCR sector 5
CUI:  4505502
SWIFT:   RNCBROBU

Dovada acestui avans va trebui ataşată cererii de înscriere, atunci când prezentaţi şi celelalte informaţii privind nivelul cunoaşterii limbii române, atelierul de lucru, pe care doriţi să-l urmaţi etc.

Restul sumei (550 de euro) va fi achitat în ziua sosirii la Bucureşti cu card bancar sau în numerar.

Notă: Studenții străini din Anul pregătitor și din programul ERASMUS ai Universității din București vor achita 400 de euro în ziua sosirii.

Participanţii sunt sfătuiţi să deţină asigurare de sănătate de tip internaţional. Organizatorii nu sunt responsabili pentru costurile de spitalizare sau alte servicii medicale.

 

Informații utile

 

Participanţii din următoarele state NU au nevoie de viză pentru România: Argentina, Australia, Brazilia, Canada, Chile, Costa Rica, Coreea de Sud, Croatia, Guatemala, Israel, Japonia, Mexic, Monaco, Noua Zeelandă, Nicaragua, Panama, Paraguay, San Marino, S.U.A, statele Uniunii Europene, Uruguay, Venezuela ş.a. Lista statelor ai căror membri au nevoie de viză pentru intrarea în România se poate consulta pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Externe al României.

Participanţii pot lua masa de prânz şi cina în numeroasele restaurante / fast-food-uri aflate în vecinătatea universităţii.  Costul unei mese variază între 20 RON (aprox. 5 euro) la fast-food şi 30-40 RON (aprox. 8-10 euro) la restaurant. Pentru informaţii suplimentare despre toate restaurantele din Bucureşti, se pot consulta site-urile:

– http://www.restograf.ro/cele-mai-frumoase-10-restaurante-din-bucuresti-partea-i/
– http://www.zilesinopti.ro/bucuresti/locuri/restaurante
– http://sapteseri.ro/.

Precizări pentru participanţi

Organizatorii Cursurilor de Vară vor oferi cursanţilor o mapă ce va conţine: lista participanţilor, informaţii utile despre Bucureşti, harta oraşului, materiale promoţionale despre Universitatea din Bucureşti şi Facultatea de Litere, un program amănunţit al activităţilor didactice şi culturale. Orice schimbare neprevăzută survenită în program va fi adusă la cunoştinţa cursanţilor în timp util. Secretariatul şi directoarea Cursurilor de Vară vor fi permanent la dispoziţia cursanţilor pentru solicitări şi sugestii.

Cursanţii au obligaţia:

  • să participe la cursurile de limba română
  • să audieze conferinţele (cursanţii de nivel B2 şi C1)
  • să se înscrie şi să participe la unul dintre ateliere
  • să ia parte la excursiile de studiu, la activităţile culturale incluse în program.
  • să anunţe în timp util pe organizatori în legătură cu indisponibilitatea de a participa la anunite activităţi din program.

Pentru informaţii suplimentare legate de programul de studiu / cultural, o puteţi contacta pe Directoarea Cursurilor de Vară: lector dr. GABRIELA BIRIȘ gabriela.biris@litere.unibuc.ro

Noutăți

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Share This